ေခါင္းကိုက္သျဖင့္ ေဆး႐ံုသြားျပရာမွ နားအတြင္းမွ အလြန္ႀကီးမားေသာ ပင့္ကူထြက္လာ

အသက္ ၄၉ ႏွစ္အရြယ္ လက္ခ္ရွမ္အမည္ရွိ အမ်ိဳးသမီးသည္ သူမ၏ေနအိမ္ ၀ရန္တာ၌ အိပ္္ေပ်ာ္ေနစဥ္ သူမ၏ ညာဘက္နားအတြင္း၌ စပ္ဖ်ဥ္းဖ်ဥ္းႏွင့္ မသက္မသာခံစားရသျဖင့္ ႏိုးလာခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ သူမသည္ နားအတြင္းသို႔ ထိုးၾကည့္႐ံုမက သမီးျဖစ္သူကို လက္ႏွိပ္ဓာတ္မီးျဖင့္ နားအတြင္း ၾကည့္ခိုင္းခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ သူမသည္ မခံမရပ္ႏုိင္ေအာင္ ေခါင္းကိုက္လာသျဖင့္ သူမ၏မိသားစုသည္ သူမကို ဟက္ပ္ဘယ္လ္အရပ္ရွိ ကိုလံဘီယာအာရွေဆး႐ံုသို႔ အေရးေပၚပို႔ေဆာင္ခဲ့ရသည္။ ဆရာ၀န္မ်ားက သူမ၏ နားအတြင္းသို႔ ေဆးရည္အနည္းငယ္ထည့္သည့္အခါ သူမ၏ နားအတြင္းမွ အရာ၀တၳဳတစ္ခု တျဖည္းျဖည္း ထြက္လာသည္ကို ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္။ အဆုိပါ အရာ၀တၴဳသည္ နားအျပင္သို႔ ေရာက္သည့္အခါ အေတာ္အတန္ ႀကီးမားေသာ ပင့္ကူတစ္ေကာင္ျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္။ မိမိနားအတြင္း အင္းစက္ပိုးေကာင္ တစ္ေကာင္ေရာက္ေနေၾကာင္း ဆရာ၀န္ျဖစ္သူက အတည္ျပဳေျပာၾကားသည့္အခါ မိမိအေနျဖင့္ အလြန္ပင္ တုန္လႈပ္သြားခဲ့ေၾကာင္း လက္ခ္ရွမ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဆရာ၀န္က ပင့္ကူေၾကာင့္ သူမ၏ နားအတြင္း၌ တစ္စံုတစ္ရာဒဏ္ရာရရွိျခင္းမရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 

Category: 

Share