၀င္ေငြနည္းပါးသည့္ မိသားစုမ်ား အိမ္ရာပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ေရးအတြက္ လစဥ္ေပးသြင္းရမည့္ေငြကို က်ပ္တစ္သိန္းထိသာေပးႏိုင္ရန္ CHDB မွ စီစဥ္

အိမ္ရာ၀ယ္ယူသူမ်ား လစဥ္ေပးသြင္းသြားရမည့္ ေခ်းေငြကို လစဥ္ က်ပ္တစ္သိန္းထိသာ ေပးႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေနသျဖင့္ လစဥ္၀င္ေငြ က်ပ္သံုးသိန္းေအာက္ရရွိသည့္ မိသားစုမ်ား တိုက္ခန္း ပိုင္ဆိုင္ရန္အခြင့္အေရး ရႏိုင္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (CHDB)ဘဏ္ဥကၠ႒ ဦး၀င္းေဇာ္က ေျပာသည္။

“ခုေလာေလာဆယ္ ေပးေနတာက တိုက္ခန္းတစ္ခန္းကို တန္ဖိုးရဲ႕ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ ေပးေနတဲ့အခါက်ေတာ့ Repayment က တစ္လကို တစ္သိန္းခြဲနဲ႔ သံုးသိန္းၾကား ျဖစ္ေနတာေပါ့။ အဲဒီေတာ့ ၀င္ေငြနည္းတဲ့ မိသားစု ၀ယ္ႏိုင္ေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ စဥ္းစားေနတယ္။ တစ္သိန္းေလာက္ ေပးႏိုင္တဲ့ Process တစ္ခုလုပ္ရမွာေပါ့။ အဲဒီလိုလုပ္ႏိုင္ဖို႔လုပ္တဲ့အခါ ေသခ်ာတာက ႏွစ္ရွည္ေခ်းမွရမွာ။ ႏွစ္ရွည္ေခ်းေပးႏိုင္ဖို႔က ျဖစ္ႏိုင္ရင္သူမ်ား ႏိုင္ငံေတြလိုမ်ိဳး ႏွစ္ ၃၀ ေခ်းခြင့္ရမယ္ဆိုရင္ ေခ်းေပးမွာေပါ့”ဟု ၄င္းကေျပာသည္။

အိမ္ရာ၀ယ္ယူရန္ CHDB ဘဏ္၌ ေငြစုေဆာင္းရာတြင္ အိမ္ခန္းတန္ဖိုး ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ျပည့္မီသူမ်ားကို ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာနက ေဖာ္ထုတ္ေသာ တိုက္ခန္းမ်ားကို ၀ယ္ယူခြင့္ရရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးေနျခင္းျဖစ္ၿပီး က်န္ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို တစ္ႏွစ္လွ်င္ အတိုး ၁၂ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ၁၀ ႏွစ္အတြင္း ေပးေခ်ရန္ ထုတ္ေခ်းေပးလ်က္ ရွိသည္။

အဆိုပါ တိုက္ခန္းမ်ားကို လစဥ္၀င္ေငြ ၃ သိန္းႏွင့္ အထက္ရွိသူမ်ားသာ ေခ်းေငြထုတ္ေခ်း ၀ယ္ယူရန္ သတ္မွတ္ထားသျဖင့္ လစဥ္၀င္ေငြ ၃ သိန္းေအာက္သာရွိေသာ မိသားစုမ်ားမွာ အိမ္ရာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရး ဆံုး႐ံႈးေနရျခင္းေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ တစ္လလွ်င္ တစ္သိန္းႏႈန္းႏွင့္ ႏွစ္ရွည္ေပး၍ ေခ်းေငြထုတ္ေခ်း ၀ယ္ယူ ႏိုင္ရန္စဥ္းစားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

CHDB အေနျဖင့္ လစဥ္၀င္ေငြ ၃သိန္းေအာက္ရွိသည့္ မိသားစုမ်ားကို ကနဦး ႀကိဳတင္ေပးေငြကို ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ျပန္ဆပ္ရန္ကာလကို ႏွစ္၂၀ ထိ တိုးျမႇင့္ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။
ယင္းသို႔  ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ရန္ လက္ရွိတြင္ သက္ဆိုင္ရာတာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ညိႇႏိႈင္းလ်က္ရွိၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ ေခ်းေငြႏွင့္ နိုင္ငံတကာမွ ေခ်းေငြမ်ားရရန္လည္း ညိႇႏိႈင္းေနေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုလအထိ စာရင္းမ်ားအရ CHDB ဘဏ္တြင္ စုေဆာင္းေငြစာရင္း ဖြင့္လွစ္ထားသူစုစုေပါင္း ၁၅၀၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနမွ လာမည့္ႏွစ္အတြင္း တိုက္ခန္းေပါင္း ၈၀၀၀ ေက်ာ္ ေဆာက္လုပ္ ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

 
ေရႊရင္ၿငိမ္းေအး

 

Category: 

Share