ရန္ကုန္ရွိ ေရထြက္ေပါက္ ၄၇ ခုအနက္၂၁ ခုသာ အလုပ္လုပ္ျခင္းမွာ ေရႀကီးေရလွ်ံရျခင္း၏ အဓိကအခ်က္တြင္ တစ္ခုအပါ၀င္ျဖစ္ဟုဆို

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈ ျဖစ္ပြားရသည့္ အေၾကာင္းအရင္းမ်ားထဲတြင္ ေရထြက္ေပါက္ ၄၇ ခုရွိသည့္အနက္ ၂၁ ခုသာ အလုပ္လုပ္ၿပီး က်န္ေရထြက္ေပါက္မ်ားမွာ အမိႈက္မ်ားျဖင့္ ပိတ္ေနျခင္းမွာလည္း ေရလွ်ံရျခင္း အေၾကာင္းမ်ားတြင္ တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ အင္ဂ်င္နီယာဌာန (လမ္း/တံတား)မွ သိရသည္။

“မိုးႀကီးလာၿပီဆိုတာနဲ႔ ေရႀကီးေရလွ်ံတာက အၿမဲျဖစ္ေနက်ပါ။ ဒါေပမဲ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ ေရထြက္ေပါက္ ၄၇ ေပါက္ ရွိေပမယ့္လည္း ၂၁ ေပါက္သာ အလုပ္လုပ္ၿပီး က်န္ေရထြက္ေပါက္ေတြက အမိႈက္ေတြ ပိတ္ေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မိုးႀကီးတာနဲ႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ ေရတက္လာရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္”ဟု အဆိုပါဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈသည္ ေရထြက္ေပါက္မ်ား၌ အမိႈက္မ်ားပိတ္ေနျခင္း၊ ယာယီေျမေအာက္ ေရကန္မ်ားမရွိျခင္း၊ လူေနအိမ္အေဆာက္အအံုမ်ား တည္ေဆာက္မႈမ်ားျပားလာျခင္းတို႔ေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းက ဆက္လက္သံုးသပ္ခဲ့သည္။

ယခုကဲ့သို႔ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈ ပေပ်ာက္ေစရန္အတြက္ ၂၀၁၆-၁၇   ဘ႑ာႏွစ္တြင္ တစ္ဘီလီယံသံုးစြဲခဲ့ၿပီး ယခုဘ႑ာႏွစ္တြင္ လမ္း/တံတားဘတ္ဂ်က္အတြက္ ၁၂ ဘီလီယံ သံုးစြဲရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားကာ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈအတြက္ ၃ ဘီလီယံသံုးစြဲသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါတာ၀န္ရွိသူက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ကိုဇင္

 

Category: 

Share