ခ႐ိုင္၂၄ ခုတြင္ FDA က ဓာတ္ခြဲခန္းမ်ား တည္ေဆာက္သြားမည္

အစားအေသာက္၊ ေဆး၀ါး ႏွင့္ အလွကုန္မ်ားကို စစ္ေဆးစမ္းသပ္ႏိုင္ရန္ ခ႐ိုင္ ၂၄ ခုတြင္ ယခု ႏွစ္အတြင္း ဓာတ္ခြဲခန္းမ်ာ းစတင္တည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာန အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲမႈဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

“အစားအေသာက္၊ ေဆး၀ါး၊ အလွကုန္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ဓာတ္ခြဲခန္းေတြက မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ခ႐ိုင္ ၇၅ ခ႐ိုင္ကေန ၂၄ ခ႐ိုင္ကို စတင္ၿပီး ဒီႏွစ္ထဲမွာ တည္ေဆာက္မွာပါ။ တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္ေတြအားလံုးမွာေတာ့ ဓာတ္ခြဲခန္းေတြက ေဆာက္လုပ္ၿပီးပါၿပီ”ဟု ၄င္းဦးစီးဌာန (ေနျပည္ေတာ္)မွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ျပည္သူမ်ားအတြက္ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရသည့္ အစားအေသာက္ ေဆး၀ါးႏွင့္ အလွကုန္မ်ားျဖစ္ေစရန္ သင္တန္းမ်ားလည္း စီစဥ္ထားေၾကာင္း၊ ယင္းအျပင္ ခ႐ိုင္ ၇၅ ခ႐ိုင္မွ ၂၄ ခ႐ိုင္ကို ယခုႏွစ္အတြင္း ဓာတ္ခြဲခန္းမ်ား စတင္တည္ေဆာက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ရွိသည့္ ဓာတ္ခြဲခန္းမ်ားထဲမွ အစားအေသာက္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဓာတ္ခြဲခန္းမ်ားမွာ ရန္ကုန္၊ ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ မႏၲေလးတို႔တြင္ရွိၿပီး ေဆး၀ါး၊ အလွကုန္မ်ားႏွင့္ ကာကြယ္ေဆး စစ္ေဆးသည့္ ဓာတ္ခြဲခန္းမ်ားမွာ ေနျပည္ေတာ္တြင္သာ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ကိုဇင္

Category: 

Share