ေဆးအမ်ိဳးအစားသစ္ ေျခာက္မ်ိဳးကုိ ေဆး၀ါးစက္႐ုံ(အင္းစိန္)တြင္ စမ္းသပ္ထုတ္လုပ္ရန္ စီစဥ္

အစာအိမ္ေရာဂါ၊ အသည္း၊ ႏွလုံးႏွင့္ ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါမ်ားအတြက္ ေဆး၀ါးမ်ားအပါအ၀င္ ေဆး၀ါးသစ္အမ်ိဳးအစား ေျခာက္မ်ိဳးကုိ ေဆး၀ါးစက္႐ုံ(အင္းစိန္)တြင္ စမ္းသပ္ထုတ္လုပ္ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန၊ ျမန္မာ့ေဆး၀ါးလုပ္ငန္းမွ သိရသည္။

“ေဆး၀ါးသစ္ ေျခာက္မ်ိဳးကုိ စမ္းသပ္မႈေတြကေတာ့ ဒီႏွစ္အတြင္းမွာပဲ ၿပီးမွာေပါ့။ ၿပီးရင္ FDA ေထာက္ခံခ်က္ ယူရမယ္။ ပုံမွန္ဆုိရင္ေတာ့ FDA က ခြင့္ ျပဳလုိင္စင္ရဖုိ႔ ေျခာက္လ ဒါမွမဟုတ္ တစ္ႏွစ္ေလာက္ေတာ့ ၾကာမွာေပါ့”ဟု ေဆး၀ါးစက္႐ုံ(အင္းစိန္)မွ ဒုတိယအေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ေဒါက္တာေအာင္ေဇာ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆုိပါေဆး၀ါးမ်ားမွာ ဗုိင္းရပ္စ္ေရာဂါကုသေဆး၊ အစာအိမ္ေရာဂါကုသေဆး၊ အကုိက္အခဲေပ်ာက္ေဆး၊ ႏွလုံးေရာဂါကုသေဆာင္မ်ားတြင္ အသုံးျပဳသည့္ေဆး၀ါး၊ အသည္းေရာဂါ၊ ႏွလုံးေရာဂါ၊ ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါမ်ားအတြက္ ႐ုတ္တရက္ ေသြးေပါင္က်ခ်ိန္တြင္ ေသြးေပါင္ခ်ိန္ ျပန္လည္တုိးရန္ အသုံးျပဳႏုိင္သည့္ ေဆး၀ါးႏွင့္ ေသြးတြင္းအဆီခ်ေဆးတုိ႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေဆး၀ါးသစ္မ်ားကုိ တီထြင္ထုတ္လုပ္ရာတြင္ ပုံမွန္အားျဖင့္ အခ်ိန္အနည္းဆုံး ေလးလခန္႔ ၾကာျမင့္ၿပီး ေဆး၀ါးေဖာ္ျမဴလာအမ်ိဳးမ်ိဳးစမ္းသပ္ျခင္း၊ ၾကာရွည္ထားခံႏုိင္မႈစစ္ေဆးရာတြင္လည္း ေျခာက္လခန္႔ၾကာျမင့္ႏုိင္ၿပီး အတည္ျပဳျခင္းအဆင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ ေက်ာ္ျဖတ္ရေၾကာင္း သိရသည္။

ေဆး၀ါးစက္႐ုံ(အင္းစိန္)တြင္ ၁၉၅၈ခုႏွစ္မွစတင္၍ ထုိးေဆး၊ ေသာက္ေဆးႏွင့္ ပဋိဇီ၀ေဆး၀ါးမ်ားကုိ ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ခ်ိခဲ့ၿပီး လက္ရွိတြင္ ေဆးေတာင့္ ေဆးျပားမ်ားအပါအ၀င္ ေဆးအမ်ိဳးအစားေပါင္း ၁၈၀ေက်ာ္ကုိ ထုတ္လုပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။
ေရႊရင္ၿငိမ္းေအး

Category: 

Share