ဘီးလင္းၿမိဳ႕ရွိ ငါးပိရည္က်ိဳအခ်ိဳ႕၌ ထ႐ိုင္ကလိုတိုေဖာင္းပုိးသတ္ေဆးသံုးထားသည္ကို ေတြ႕ရွိရ

မြန္ျပည္နယ္၊ ဘီးလင္းၿမိဳ႕တြင္ ငါးပိရည္က်ိဳအခ်ိဳ႕၌ ထ႐ိုင္ကလို႐ိုေဖာင္းပိုးသတ္ေဆးတစ္မ်ိဳးသံုးသည္ကို ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ စားသံုးသူမ်ား ကာကြယ္ေရးအသင္းဥကၠ႒ ဦးဗအုပ္ခိုင္က ဇူလိုင္ ၁ ရက္တြင္ ေျပာသည္။

“တ႐ုတ္ဘက္က ၀င္လာတဲ့ ေဆးရည္၊ မႏၲေလး မူဆယ္ဘက္က လာတယ္လို႔ သိရတယ္။ ငါးပိရည္က်ိဳထဲမွာ ေလာက္မတက္ေအာင္သံုးတယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘီးလင္း႐ံုးခြဲကေန လွမ္းအေၾကာင္းၾကားထားတယ္” ဟု ၄င္းက ဆိုသည္။

အဆိုပါ ငါးပိရည္က်ိဳအခ်ိဳ႕၌ ေလာက္မတက္ေအာင္သံုးေသာ ထ႐ိုင္ကလုိတိုေဖာင္း ပုိးသတ္ေဆးသည္ ေစ်းႀကီးမ်ားတြင္ သံုးသျဖင့္ လက္လီဆုိင္မ်ားတြင္ ေတြ႕ရွိရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦးဗအုပ္ခိုင္က ေျပာသည္။

လက္ရွိ အေျခခံပညာေက်ာင္းအခ်ိဳ႕တြင္ ေရာင္းခ်ေသာ သာကူ၊ အုန္းႏို႔အခ်ိဳ႕တြင္ အုန္းသီးအနည္းငယ္သာ အသံုးျပဳ၍ ကယ္မီကယ္ေပါင္ဒါကို အသံုးျပဳေနေၾကာင္း စားသံုးသူမ်ားကာကြယ္ေရးအသင္းမွ သိရသည္။

လက္ရွိေစ်းမ်ားတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာနက လိုက္လံ စစ္ေဆးေနလ်က္ရွိၿပီး ဆိုးေဆးသံုးေနေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို တားျမစ္ျခင္း၊ သိမ္းယူျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္လ်က္ ရွိသည္။

မင္းသီဟန္

Category: 

Share