ရခုိင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ လစ္လပ္ေနေသာ ဒုဥကၠ႒ေနရာအတြက္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိသူ ေလးဦးရွိ

ရခုိင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အတြင္း၌ လစ္လပ္ေနသည့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဒုဥကၠ႒ေနရာအတြက္ အစားထုိးရန္ ရခုိင္အမ်ိဳးသားပါတီမွ ဦးေအာင္၀င္း၊ ဦးေက်ာ္ေဇာဦး၊ ဦးေမာင္ေမာင္ (ခ) ဦးေမာင္လွေဖ၊ ဦးေက်ာ္လြင္ တုိ႔ေလးဦးအနက္ တစ္ဦးကို လစ္လပ္ေနရာတြင္ အစားထုိးရန္ပါတီအေနျဖင့္ အႀကံျပဳထားေၾကာင္း ANP ပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးထြန္းေအာင္ေက်ာ္က ေျပာသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ဒုဥကၠ႒ေနရာတြင္ ANP ပါတီမွ ဦးဖုိးမင္းက တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ္လည္း ၿပီးခဲ့သည့္ ဇြန္ ၁၇ ရက္ ည ၉ နာရီတြင္ အစာအိမ္ကင္ဆာျဖင့္ ကြယ္လြန္သြားခဲ့သျဖင့္ ၄င္း၏ေနရာအား အစားထုိး ေရြးခ်ယ္ရန္အတြက္ လမ္းၫႊန္မႈျပဳပါရန္ ANP ပါတီမွ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ေတာင္းဆုိေသာေၾကာင့္ ဇူလုိင္ ၉ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီတြင္ စစ္ေတြၿမိဳ႕ရွိ ANP ပါတီ႐ုံးခ်ဳပ္၌ ပါတီမွ CEC အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ပါတီမွ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ေတြ႕ဆုံခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ပါတီက ရခုိင္ျပည္နယ္မွာ အမ်ားဆုံးႏုိင္ထားတဲ့ပါတီ ျဖစ္ပါတယ္။ အခု ကြယ္လြန္သြားတဲ့ ဦးဖုိးမင္းကလည္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ပါတီကပါပဲ။ ေနာက္ထပ္ သူ႔ေနရာမွာ ေရြးခ်ယ္ဖုိ႔အတြက္ကုိလည္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ပါတီထဲကသူဆုိေတာ့ ပါတီအေနနဲ႔ ဘယ္သူ႔ကုိ ေရြးခ်ယ္ပါလုိ႔ မတုိက္တြန္းပါဘူး။ သုိ႔ေသာ္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္တဲ့ေနရာမွာ ဘယ္လုိအရည္အခ်င္းေတြနဲ႔ လူကုိ ေရြးခ်ယ္ပါလုိ႔ မူခ်ေပးတယ္။ အဲဒါေတြကေတာ့ ေရြးခ်ယ္ခံရတဲ့သူက ပါတီရဲ႕ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ ျဖစ္ရမယ္။ သင့္တင့္တဲ့ ပညာအရည္အခ်င္း ရွိရမယ္။ ပါတီအေပၚမွာ သစၥာရွိသူျဖစ္ရမယ္။ ပါတီရဲ႕ ထုတ္ျပန္တဲ့ သေဘာထား ေၾကညာခ်က္တုိ႔ မူ၀ါဒတို႔ အမိန္႔တုိ႔ကုိ တိက်စြာ ေလးစားလုိက္နာသူျဖစ္ရမယ္ဆုိတဲ့ မူ၀ါဒကုိပဲ ခ်ေပးလုိက္တယ္။ က်န္တာကေတာ့ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြအေနနဲ႔ သူတုိ႔လြတ္လပ္စြာ ေရြးခ်ယ္ၾကပါလိမ့္မယ္”ဟု ANP ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးထြန္းေအာင္ေက်ာ္က ေျပာသည္။

ပါတီမွ မူခ်ေပးသည့္အခ်က္မ်ားအေပၚတြင္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ေရြးခ်ယ္မည္ဆုိပါက လက္ရွိ ANP ပါတီမွ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ ေရာက္ရွိေနသူ ၂၂ ဦးထဲမွ ေလးဦးသာ ပါတီ၏ CEC အဖြဲ႕၀င္မ်ား ျဖစ္သည့္အတြက္ ၄င္းတုိ႔ေလးဦးထဲမွ တစ္ဦးျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ၄င္းက ထပ္မံေျပာၾကားခဲ့သည္။
လက္ရွိ ပါတီအတြင္း ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္လည္္းျဖစ္၊ CEC အဖြဲ႕၀င္လည္းျဖစ္သည့္ ေလးဦးမွာ ANP ပါတီ၏ အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႕၀င္ ဦးေအာင္၀င္း (ေျမပုံၿမိဳ႕နယ္မွ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္)၊ ပါတီ၏ အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႕၀င္  ဦးေမာင္ေမာင္(ခ) ဦးေမာင္လွေဖ (ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္)၊ ပါတီ၏ CEC အဖြဲ႕၀င္ ဦးေက်ာ္ေဇာဦး၊ ပါတီ၏ CEC အဖြဲ႕၀င္ ဦးေက်ာ္လြင္ (ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္)တုိ႔ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။
ပုိင္ေလး

Category: 

Share