(၁၅) ႀကိမ္ေျမာက္ တုိင္းႏွင့္ျပည္နယ္ ႐ိုးရာလက္ေ၀ွ႔ပြဲတြင္ အမ်ိဳးသမီးပြဲမ်ားကို ပရိသတ္သေဘာက်

က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနက မ်ိဳးဆက္သစ္ကစားသမားမ်ား ေပၚထြန္းလာေရးအတြက္ ရည္ရြယ္၍ က်င္းပေသာ (၁၅) ႀကိမ္ေျမာက္တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္ ျမန္မာ့႐ိုးရာလက္ေ၀႔ွၿပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးလက္ေ၀ွ႔ၿပိဳင္ပြဲ မ်ားပါ၀င္ခဲ့ရာ အမ်ိဳးသမီးပြဲမ်ားအား အားေပးသူမ်ားျပားလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ဇူလိုင္ ၉ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သိမ္ျဖဴအားကစား႐ံုတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္ ျမန္မာ့႐ိုးရာ လက္ေ၀ွ႔ပြဲဆီးမီဖိုင္နယ္ပြဲမ်ား၌ အမ်ိဳးသမီးလက္ေ၀ွ႔ပြဲစဥ္ ၄၈ ကီလိုတန္းတြင္ မိုးအိျဖဴ(တနသၤာရီ)အား လင္းယုန္ေမ (မႏၲေလး)က ပထမအခ်ီတြင္ အလဲထိုးျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ၅၀ ကီလိုတန္းတြင္ ျမသီတာ(ကခ်င္)အား ေနာ္ေဖာေလာ္အဲ(ကရင္)က ပထမအခ်ီတြင္အလဲထိုးျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ျမင့္ျမတ္ သူ(တနသၤာရီ)အား ေရႊကိုေလး(ပဲခူး)က အလဲထိုးျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ၅၄ ကီလိုတန္းတြင္ နီလာ(ကခ်င္)ႏွင့္ ေကသြယ္ၿငိမ္း (တနသၤာရီ)တို႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ရာ သံုးခ်ီအၿပီး အမွတ္ျဖင့္ ေကသြယ္ၿငိမ္းက အႏုိင္ရရွိခဲ့သည္။ ၆၃.၅ ကီလိုတန္းတြင္ ေရႊရည္မိုး(တနသၤာရီ)က ေအးေအးခိုင္(ကခ်င္)အား ပထမအခ်ီအလဲထိုးျဖင့္ အႏိုင္ရရွိခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ အမ်ိဳးသားပြဲစဥ္မ်ားျဖစ္ေသာ (ဂ)အဆင့္ ၆၃.၅ ကီလိုတန္းတြင္ ေစာထဲမိုး(ကယား)အား မင္းထက္ လြင္(ဧရာ၀တီ)က သံုးခ်ီေျမာက္တြင္ အလဲထိုးျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ဘုိဘိုေအာင္(ကခ်င္)ႏွင့္ ေအာင္ျပည့္ဦး(ခ)က်ားဆိုးတို႔ပြဲတြင္ ဒိုင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ ေအာင္ျပည့္ဦးက အႏုိင္ရရွိခဲ့သည္။ (ခ)အဆင့္ ၅၄ ကီလိုတန္းတြင္ သီဟေအာင္(မေကြး)အား ေအာင္ရဲထြဋ္(ကရင္)က ဒုတိယအခ်ီတြင္ အလဲထိုးျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ေအာက္ခ်င္းေလး (မႏၲေလး)က ေမာင္ေဇာ္(ပဲခူး)အား ပထမအခ်ီတြင္ အလဲထုိးျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ၅၇ ကီလိုတန္းတြင္ ေနာ္လာ(ကခ်င္)က ၿပံဳးၿပံဳးေလး(ပဲခူး)အား ပထမအခ်ီတြင္ အလဲထိုးျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ရွမ္းႀကီး(မႏၲေလး)အား ထူးေနသူ(ခ) တင္စိုး (ကရင္)က အမွတ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ (ခ)အဆင့္ ၆၀ ကီလိုတန္းတြင္ ရဲ၀င္း(ကရင္)က ကိုကိုေအာင္ (ပဲခူး)အား ပထမအခ်ီ အလဲထိုးျဖင့္လည္းေကာင္း၊ တာယာ ေအာင္(မႏၲေလး)အား စိုးမိုးႏုိင္(စစ္ကိုင္း)က ပထမအခ်ီတြင္လည္းေကာင္း အသီးသီးအႏိုင္ရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

 

Category: 

Share