ၿမိဳလူမ်ိဳးေတြကို သတ္ျဖတ္ေနသည့္ ေနာက္ကြယ္က အေနာက္ၿခံစည္း႐ိုးကို ခ်ိဳးဖ်က္ေနသူမ်ား - လူသစ္

ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္းမွ စတင္ကာ အၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္မႈမ်ား စတင္ျဖစ္ပြားလာခဲ့သည္မွာ တစ္ႏွစ္ျပည့္ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ ထုိသို႔ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ အေျခခံ အေၾကာင္းတရားမ်ားမွာ ရခုိင္တုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ဘဂၤါလီလူမ်ဳိးမ်ားသည္ ယုံၾကည္ကုိးကြယ္မႈ၊ ယဥ္ေက်းမႈအစဥ္အလာႏွင့္ လူမႈေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးမ်ား သိသာစြာ ကြဲျပားျခားနားလ်က္ရွိျခင္း၊ လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးႏွင့္တစ္မ်ဳိးၾကား ေရာစပ္၍မရဘဲ သီးျခားစီ ေနထုိင္လ်က္ရွိျခင္း စသည့္အခ်က္မ်ားသည္ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေစရန္ အေျခခံအေၾကာင္းအရင္းတစ္ရပ္ ျဖစ္လာခဲ့သည္။
ထုိ႔ျပင္ ဘဂၤါလီလူမ်ဳိးမ်ားက အခ်ိန္အခါအေျခအေနႏွင့္ ကုိက္ညီမႈမရွိသည့္ မူဆလင္ျပည္နယ္ေတာင္းဆုိမႈမ်ား၊ ထုိမွတစ္ဆင့္ ႏုိင္ငံသားအျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးေရး ေတာင္းဆုိမႈမ်ားႏွင့္အတူ ဘဂၤါလီလူမ်ဳိးမ်ားအေပၚ ဘာသာေရး၊ လူမ်ဳိးေရးအရ ဖိႏွိပ္မႈမ်ားအျပင္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား ရွိသည္ဆုိသည့္  ဗန္းျပမႈမ်ားႏွင့္အတူ  အကြက္က်က်  ျဖစ္ေပၚလာခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံေတာ္ဆန္႔က်င္မႈ (သုိ႔မဟုတ္) စုိးရိမ္ဖြယ္ရာ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေနာက္တံခါးက်ဳိးေပါက္မႈမွာ လက္ရွိတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ စုိးရိမ္ဖြယ္ရာ အေျခအေနတစ္ရပ္သုိ႔ ေရာက္ရွိေနၿပီလားဆုိသည္ကုိ ေမးခြန္းထုတ္ဖြယ္ ျဖစ္ေနေတာ့သည္။

ရခိုင္ႏြယ္ဖြား ၿမိဳလူမ်ဳိးေတြကုိ အၾကမ္းဖက္ျခင္းေနာက္ကြယ္
ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္သမားမ်ားသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလအတြင္းက ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္စဥ္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ေနာက္ပိုင္းတြင္လည္း ၄င္းတုိ႔အေပၚ စုိးရိမ္ေၾကာက္ရြံ႕မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစၿပီး၊ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ားအျပင္ အစိုးရႏွင့္ နီးစပ္သည့္ မူဆလင္အခ်ိဳ႕အား အၾကမ္းဖက္သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းႏွင့္ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္ျခင္းအား လုပ္ေဆာင္ခဲ့ရာ ၿပီးခဲ့သည့္ ၾသဂုတ္ ၃ ရက္ကလည္း ေမာင္ေတာခ႐ိုင္ရွိ၊ ကိုင္းႀကီးေက်းရြာမွ ရခိုင္မ်ဳိးႏြယ္စု၀င္မ်ားျဖစ္သည့္ ၿမိဳလူမ်ဳိး ေျခာက္ဦးအား ရက္စက္စြာသတ္ျဖတ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္အျပင္ အမ်ဳိးသမီးႏွစ္ဦးကိုလည္း ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အေနျဖင့္ ၄င္းတုိ႔၏ ေျခကုပ္စခန္းရယူႏုိင္ရန္ မွ်စ္ခ်ဳိး၀ါးခ်ိဳး ရွာေဖြလာသည့္ ေဒသခံမ်ားအား သတ္ျဖတ္ျခင္းျဖင့္ ေျခာက္လွန္႔မႈမ်ား ျပဳလုပ္ကာ ယင္းေဒသရွိ ေဒသခံမ်ား ေနရပ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရန္ အကြက္က်က် ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းပင္ ျဖစ္ဖြယ္ရွိေနသည္။

ယခုအခါ ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕၏ ရက္စက္စြာဖမ္းဆီး ေခၚေဆာင္သတ္ျဖတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ အၾကမ္းဖက္မႈ စတင္ျဖစ္ေပၚသည့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလမွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လကုန္အထိ အၾကမ္းဖက္ သတ္ျဖတ္ခံရသူ ၄၈ ဦးရွိၿပီး ဖမ္းဆီးသျဖင့္ ေပ်ာက္ဆုံးသူ ၂၄ ဦးရွိေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းျဖစ္စဥ္မ်ားေၾကာင့္လည္း ေဒသခံ တိုင္းရင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာ တိမ္းေရွာင္ခဲ့ရမႈမ်ားရွိခဲ့ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

“အခုကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တိုင္းရင္းသားေဒသခံေတြအေနနဲ႔ စား၀တ္ေနေရးအတြက္ ဖားရွာ၊ ငါးရွာဖို႔ေတာင္ မသြားရဲတဲ့ အေနအထား ျဖစ္ေနတယ္။ အဲ့ဒီလို သြားရွာရင္လည္း လုံၿခဳံမႈကမရွိေတာ့ ဘယ္သူကမွမသြားရဲဘူး” ဟု ေမာင္ေတာေဒသခံတစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးစိန္လွျဖဴက ေျပာၾကားသည္။

ထုိသုိ႔ ေဒသခံမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္သတ္ျဖတ္မႈမ်ားေၾကာင့္လည္း ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕၊ ၄င္း ကုိင္းႀကီးေက်းရြာႏွင့္ လုံၿခံဳေရးရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားကို တုိးျမႇင့္ခ်ထားေပးေသာ္လည္း လုံၿခံဳေရးအေျခအေနအရ ေဒသခံေက်းရြာသားမ်ားကပါ လုံၿခံဳေရးရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္အတူ လုံၿခံဳေရးတာ၀န္အား ထမ္းေဆာင္ေနရေၾကာင္းလည္း သိရသည္။ ထုိ႔အျပင္ ၄င္းေက်းရြာ၌ တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းမ်ား လုံၿခံဳေရး တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေပးရန္ကုိလည္း ေဒသခံျပည္သူမ်ားက လုိလားလ်က္ရွိေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

အေနာက္တံခါးလုံၿခံဳေရး က်ိဳးေပါက္မႈ
ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ မူဆလင္လူမ်ဳိးအမ်ားစုမွာ ၁၈၂၄ ခုႏွစ္၊ အဂၤလိပ္-ျမန္မာစစ္ပြဲအၿပီး ရခုိင္ကမ္း႐ုိးတန္း ကမ္းေျမာင္ေဒသ ၿဗိတိသွ် လက္ေအာက္ေရာက္ခ်ိန္၌ စစ္တေကာင္းနယ္မွ မူဆလင္မ်ားအား လယ္ယာအလုပ္သမားမ်ားအျဖစ္ အလုံးအရင္း ၀င္ခြင့္ျပဳခဲ့ရာမွ အေျခခ်ေနထုိင္ျခင္းမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ရခုိင္တုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ဘဂၤါလီလူမ်ဳိးမ်ားၾကား ပဋိပကၡမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံလြတ္လပ္ေရးမရရွိမီ ၁၉၄၂ ခုႏွစ္မွစတင္ကာ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ သုိ႔ေသာ္ ၄င္းပဋိပကၡမ်ားအား ယခင္အစုိးရအဆက္ဆက္က ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္အျပင္ ယခင္စစ္အစိုးရလက္ထက္မ်ားတြင္လည္း ထုိသုိ႔ႏုိင္ငံ၏ အေနာက္ဘက္တံခါး က်ိဳးေပါက္မႈမရွိေစရန္ႏွင့္ လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးႏွင့္တစ္မ်ဳိးၾကား ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ပြားျခင္းႏွင့္ ဆန္႔က်င္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာျခင္းမရွိေစရန္ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္တြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း၌ တပ္မေတာ္ ေထာက္လွမ္းေရး၊ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕၊ အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနႏွင့္ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ဦးစီးဌာနတုိ႔ျဖင့္ ေပါင္းစပ္ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ နယ္စပ္ေဒသ လူ၀င္မႈစစ္ေဆးေရး ကြပ္ကဲမႈဌာနခ်ဳပ္(နစက)ကုိ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဖြင့္လွစ္ၿပီး ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္တုိ႔ကုိလည္း နစကကြပ္ကဲေရးမွဴးႏွင့္အတူ အရပ္ဘက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕မ်ားျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေစခဲ့ၿပီး ၄င္းအဖြဲ႕အား အဓိက လုပ္ငန္းစဥ္အျဖစ္ ဘဂၤါလီလူဦးေရ စစ္ေဆးျခင္းကုိ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ႏွစ္ႀကိမ္ႏႈန္းျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေစခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ ေထာက္လွမ္းေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္အတူ ၄င္းနစကအဖြဲ႕ကိုလည္း ဖ်က္သိမ္းခဲ့ၿပီးေနာက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လဆန္းပိုင္းခန္႔တြင္မူ ရခိုင္အမ်ဳိးသမီးငယ္တစ္ဦးအား အဓမၼျပဳက်င့္ သတ္ျဖတ္ခံရမႈမွ စတင္ကာ ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္မ်ား ျပန္လည္ျဖစ္ပြားလာခဲ့သည္။

“အရင္တုန္းက ဒီနယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႕ေနရာမွာ နစကအဖြဲ႕ရွိတယ္။ သူတို႔က ေမာင္ေတာ၊ ရေသ့ေတာင္၊ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ေတြမွာရွိတယ္။ အဲ့ဒီတုန္းကေတာ့ ဒီလိုပဋိပကၡ ႀကီးႀကီးက်ယ္က်ယ္ ျဖစ္တယ္ဆိုတာ နည္းတယ္။ သူတို႔အဖြဲ႕ကို ဖ်က္လုိက္ၿပီးေနာက္ပိုင္း ၂၀၁၂ မွာ ပဋိပကၡတစ္ခါ ျဖစ္တယ္။ အဲ့ဒီေနာက္မွာ တစ္ခါ နစကကို ျပန္ဖြဲ႕တယ္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ေလာက္မွာ။ အဲ့ဒီအခ်ိန္မွာလည္း ဒီလိုပဋိပကၡျဖစ္ပြားမႈ သိပ္မျဖစ္ဘူး။ ဒါေပမဲ့ သူတို႔ကိုလည္း သိပ္မၾကာလိုက္ဘူး။ ထပ္ၿပီးဖ်က္ခံလိုက္ရတယ္။ ဒီေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ အခုလို အၾကမ္းဖက္မႈေတြ ျဖစ္လာတာပဲ”ဟု ေမာင္ေတာေဒသခံတစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးထြန္းလွက ေျပာသည္။

ထို႔ေနာက္ နစကအဖြဲ႕ကို သမၼတဦးသိန္းစိန္ အစုိးရလက္ထက္ျဖစ္သည့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ဆန္းပိုင္းတြင္ အသစ္ထပ္မံ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္ ၁၂ ရက္စြဲျဖင့္ နစကအဖြဲ႕အား ျပန္လည္ဖ်က္သိမ္းခဲ့သည္။

ထိုသုိ႔ ဖ်က္သိမ္းခဲ့သည့္အတြက္လည္း ရခိုင္ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ စုိးရိမ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္အျပင္ ယင္းစိုးရိမ္မႈႏွင့္အတူ ရခိုင္ျပည္နယ္ စစ္တေကာင္းေတာင္တန္းတြင္ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ႀကိဳးကိုင္ထားသည့္ RSO အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕မ်ား စစ္သင္တန္းႏွင့္ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း ႏိုင္ငံတကာသတင္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပမႈမ်ားရွိလာသည္။ အိႏိ္ၵယႏိုင္ငံရွိ ဗုဒၶဂယာတြင္လည္း အၾကမ္းဖက္ ဗုံးေဖာက္ခြဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့မႈမ်ားေနာက္တြင္ ကခ်င္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ (KIA) ထိန္းခ်ဳပ္ရာ နယ္ေျမအတြင္း၌ RSO အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အား ဖြဲ႕စည္းရန္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလတြင္ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အားပုန္ကန္ျခင္း (သုိ႔မဟုတ္) ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေနာက္ဘက္တံခါးက်ဳိးပ်က္မႈကို စတင္ျဖစ္ေပၚလာေစခဲ့သည္။

လူမ်ဳိးေရးပဋိပကၡလား၊ ႏိုင္ငံေတာ္ပုန္ကန္မႈလား
၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္ နံနက္ ၁ နာရီ မိနစ္ ၃၀ ခန္႔အခ်ိန္တြင္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္၊ အမွတ္(၁)နယ္ျခားေစာင့္ ရဲကြပ္ကဲမႈဌာနခ်ဳပ္ (က်ီးကန္းျပင္)အား ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္သမား ၁၀ ဦးခန္႔က လည္းေကာင္း၊ ၁ နာရီ မိနစ္ ၅၀ ခန္႔အခ်ိန္တြင္ အင္အား ၉၀ ခန္႔ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ကိုးတန္ေကာက္ နယ္ေျမရဲကင္းအားအင္အား ၃၀ ခန္႔ကလည္းေကာင္း၊ ငါးခူရနယ္ေျမရဲစခန္းသုိ႔ အင္အား ၅၀ ခန္႔ျဖင့္ အလစ္အငိုက္ ၀င္ေရာက္တိုက္ခဲ့ရာ ယင္းသို႔တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္ ကိုးဦး ေသဆုံးခဲ့ၿပီး ေျခာက္ဦးဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည့္အျပင္ လက္နက္ငယ္မ်ဳိးစုံ ၆၅ လက္၊ က်ည္မ်ဳိးစုံ ၁၀၁၄၀ ေတာင့္၊ လွံစြပ္ ၄၇ လက္၊ က်ည္အိမ္ ၁၇၃ ခု ယူေဆာင္သြားခဲ့သည့္ ျဖစ္စဥ္မွစတင္ကာ ဘဂၤါလီ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္အား ပုန္ကန္မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕၏ အစီရင္ခံစာအက်ဥ္းခ်ဳပ္တြင္ ေဖာ္ျပမႈမ်ားအရ သိရသည္။

ထို႔အျပင္ ၄င္းအၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈသည္ ႏိုင္ငံေတာ္အား ပုန္ကန္မႈျဖစ္စဥ္ျဖစ္သည့္အျပင္ ျပင္ပႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ ကြင္းဆက္မ်ားလည္း ေပၚေပါက္ခဲ့သည့္အတြက္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ျဖစ္ပြားသည့္ အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္စဥ္သည္ ႐ႈပ္ေထြးနက္႐ိႈင္းလ်က္ရွိေၾကာင္း ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာေဒသ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ႏိုင္ငံေတာ္ ဒုတိယသမၼတဦးျမင့္ေဆြက ၄င္းသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ေမာင္ေတာေဒသ၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၉ ရက္ေန႔ ျဖစ္စဥ္ဟာ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း ယခင္ကျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္မတူဘဲ ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္း တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအတြက္ အဓိက တာ၀န္ယူထားေသာ အမွတ္ (၁) နယ္ျခားေစာင့္ကြပ္ကဲမႈဌာနခ်ဳပ္ (က်ီးကန္းျပင္)၊ ငါးခူရနယ္ေျမရဲစခန္းႏွင့္ ကိုးတန္ေကာက္နယ္ေျမရဲစခန္းမ်ားကို တိုက္ခိုက္ၿပီး လက္နက္ခဲယမ္းမ်ဳိးစုံတို႔ကို ရယူသြားတဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္ ပုန္ကန္မႈျဖစ္စဥ္ျဖစ္တဲ့အျပင္ ျပင္ပႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ ကြင္းဆက္မ်ားလည္း ေပၚေပါက္ခဲ့တဲ့အတြက္ ျဖစ္စဥ္သည္ ပိုမို႐ႈပ္ေထြးနက္႐ိႈင္းလ်က္ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုပါတယ္”ဟု ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာေဒသ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒၊ ဒုတိယသမၼတဦးျမင့္ေဆြက ေျပာၾကားသည္။

ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕၏ အကြက္က်က်ဖန္တီးမႈ
၄င္းအၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးႏွင့္ တစ္မ်ဳိးၾကား၊ ေဒသခံအခ်င္းခ်င္း ျဖစ္ပြားသည့္ ပဋိပကၡမ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕မ်ားက အကြက္က်က် ဖန္တီးခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ရွည္ၾကာစြာ ေျဖရွင္းႏိုင္ျခင္းမရွိသည့္ အေၾကာင္းတရားမ်ဳိးစုံအား အေျချပဳကာ ျပင္ပႏိုင္ငံမ်ားရွိ အစြန္းေရာက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လူမ်ဳိးေရးအရ ေသြးထိုးလႈံ႔ေဆာ္သူမ်ား၏ ေထာက္ပံ့မႈမ်ား၊ စည္း႐ုံးမႈမ်ား၊ ေငြေၾကး ေထာက္ပ့ံမႈမ်ားႏွင့္အတူ ေဒသခံမူဆလင္မ်ား၏ အေထြေထြ မေက်နပ္မႈမ်ားအား အသုံးခ်ခဲ့ေၾကာင္းလည္း ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာေဒသ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္အတြင္းေရးမွဴး ဦးခင္ေဇာ္ျမင့္က ၿပီးခဲ့သည့္ ၾသဂုတ္ ၆ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ႏိုင္ငံေတာ္ဧည့္ေဂဟာတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ဒီရခုိုင္ျပည္နယ္မွာ ေဒသခံျပည္သူအခ်င္းခ်င္း ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ယခင္ကပဋိပကၡမ်ဳိး မဟုတ္ေၾကာင္းကိုလည္း သုံးသပ္ေတြ႕ရွိပါေၾကာင္း တင္ျပရွင္းလင္းလိုပါတယ္”ဟု ေကာ္မရွင္အတြင္းေရးမွဴး ဦးခင္ေဇာ္ျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔အျပင္ ျပင္ပအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အစီရင္ခံတခ်ိဳ႕တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ဘဂၤါလီလူမ်ဳိးမ်ားအေပၚ ဘာသာေရး၊ လူမ်ဳိးေရးအရ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ျခယ္ျခင္းမ်ားအျပင္ ၄င္းတို႔အေနျဖင့္ ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးမႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္းႏွင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားမႈမ်ား၌ လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားအေနျဖင့္ ဘဂၤါလီလူမ်ဳိးမ်ားအား လူမ်ဳိးတုံးသတ္ျဖတ္ျခင္း၊ ဘဂၤါလီအမ်ဳိးသမီးမ်ားအား အဓမၼျပဳက်င့္မႈမ်ား ျပဳလ်က္ရွိေၾကာင္း အစီရင္ခံစာမ်ားတြင္ ထည့္သြင္း ေရးသားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီး႐ုံး (OHCHR) ၏ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီ ၃၁ ရက္ အစီရင္ခံစာတင္ျပမႈတြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသုိ႔ ထြက္ေျပးေရာက္ရွိေနသည့္ မူဆလင္ေက်းရြာသားမ်ားအား သြားေရာက္ေမးျမန္းမႈမ်ားကို ေဖာ္ျပျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

လူမ်ဳိးတုံးသတ္ျဖတ္သည္ဆိုသည့္ စြပ္စြဲမႈအေပၚ ေကာ္မရွင္ ေတြ႕ရွိခ်က္
သုိ႔ေသာ္ ျပင္ပအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ စြပ္စြဲမႈမ်ား၊ မဟုတ္မမွန္ သတင္းထုတ္လႊင့္မႈမ်ားအျပင္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားသည့္ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၁ ရက္ ႏိုင္ငံေတာ္ဒုတိယသမၼတ(၁) ဦးျမင့္ေဆြ ဦးေဆာင္သည့္ အဖြဲ႕၀င္ ၁၃ ဦးပါ၀င္ေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာေဒသ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ကို ဖြဲ႕စည္းၿပီးေနာက္ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ လူမ်ဳိးတုံး သတ္ျဖတ္မႈျဖစ္ရပ္မ်ဳိး မေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း ဒုတိယသမၼတဦးျမင့္ေဆြက ေျပာၾကားသည္။

“အခ်ိဳ႕ေသာ ျပင္ပပုဂ္ၢိဳလ္မ်ားက ၄င္းေဒသ၌ လူမ်ဳိးတုံးေအာင္ သတ္ျဖတ္ျခင္းရွိသေယာင္ စြပ္စြဲေျပာဆိုျခင္း၊ မဟုတ္မမွန္သတင္းျဖန္႔ျခင္းမ်ားကိုလည္း ေတြ႕ရွိခဲ့ရပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေကာ္မရွင္ရဲ႕အခ်ိန္ယူ စုံစမ္းစစ္ေဆးခ်က္အရ ဒီလိုျဖစ္ရပ္မ်ဳိး လုံး၀မရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့ရပါတယ္” ဟု ဒုတိယသမၼတဦးျမင့္ေဆြက ေျပာၾကားသည္။

ဘာသာေရးဖိႏွိပ္သည္ဆိုသည့္ စြပ္စြဲမႈအေပၚ ေကာ္မရွင္ေတြ႕ရွိခ်က္
ထိုအျပင္ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားအရ ေတြ႕ရွိခ်က္တြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ ဘဂၤါလီလူမ်ဳိးမ်ားအား ဘာသာေရးအရ ဖိႏွိပ္မႈမ်ားရွိေနေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ဗုဒၶဘာသာ၊ ဟိႏၵဴဘာသာ၊ ခရစ္ယာန္ဘာသာႏွင့္ အစၥလာမ္ဘာသာ ကိုးကြယ္ယုံၾကည္သူမ်ား ေနထိုင္ၾကၿပီး လက္ရိွ၌ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း ၂၂၂ ေက်ာင္း၊ ရဟန္း၊ သံဃာ၊ သာမေဏ ၄၈၆ ပါး၊ ဟိႏၵဴဘုရားေက်ာင္း ၁၇ ေက်ာင္း၊ ခရစ္ယာန္ဘုရားေက်ာင္း ခုနစ္ေက်ာင္းသာရွိၿပီး ဗလီ ၁၂၇၈ လုံး၊ အာရ္ဗီေက်ာင္း ၁၁၄၃ ေက်ာင္း၊ ေမာ္လ၀ီဆရာ ၁၆၅၉ ဦးရွိေၾကာင္း ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာေဒသ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္၏ အစီရင္ခံစာအက်ဥ္းခ်ဳပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
“ဒီအေျခအေနဟာ မူဆလင္ဦးေရနဲ႔ အခ်ိဳးအစားခ်ၾကည့္ရင္ လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈရွိတယ္။ စနစ္တက် တကယ္ထပ္ၿပီးေတာ့ တြက္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ဒီရွိေနတဲ့ဘာသာေရးဆရာ၊ ဗလီ၊ ေက်ာင္းစတဲ့ ဦးေရဟာ အခ်ဳိးအစားအရ လူဦးေရနဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ရင္ ပိုမိုႏိုင္ေၾကာင္းကို ေတြ႕ရွိရပါတယ္”ဟု ေကာ္မရွင္အတြင္းေရးမွဴး ဦးခင္ေဇာ္ျမင့္က ၄င္းသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာၾကားသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ မူဆလင္လူမ်ဳိးမ်ား၏ စီးပြားလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနမႈ
ထို႔အျပင္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ အေျခခံစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည့္ လယ္ယာလုပ္ငန္း၊ ေရလုပ္ငန္း၊ ငါး၊ ပုစြန္ ေမြးျမဴေရးကန္တို႔ရွိၿပီး လယ္ယာဧကေပါင္း ၁၅၇၇၀၈ ဧကရွိသည့္အနက္ မူဆလင္မ်ား လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိသည့္ လယ္ယာဧကသည္ ၁၂၅၄၀၁ ဧကရွိေၾကာင္း၊ ငါး၊ ပုစြန္ကန္ ၁၅၆၄၀.၄၆ ဧကအနက္ မူဆလင္ လူမ်ဳိးမ်ားလုပ္ကိုင္မႈမွာ ၈၉၈၂. ၉၂ ဧကအား လက္ရွိ လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိေၾကာင္း စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ရခုိုင္ျပည္နယ္အတြင္း မူဆလင္လူမ်ဳိးလူဦးေရ တိုးပြားလာမႈ
ထို႔အျပင္ ေမာင္ေတာခ႐ုိင္အတြင္း၌ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားႏွင့္ မူဆလင္လူမ်ဳိးမ်ား ေနထိုင္လ်က္ ရွိရာတြင္လည္း စုစုေပါင္း လူဦးေရ ၈၃၄၆၃၇ ဦးအနက္ မူဆလင္ဦးေရမွာ ၇၅၅၃၇၁ ဦး၊ ရာခိုင္ႏႈန္းအရ ၉၀.၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိၿပီး မူဆလင္ေက်းရြာ  ၄၄၇ ရြာ၊ တိုင္းရင္းသားေက်းရြာ ၂၄၀ ရြာႏွင့္ ေရာေႏွာရြာ ၁၂ ရြာ၊ အျခားရြာေလးရြာတို႔ရွိေၾကာင္းႏွင့္ မူဆလင္လူဦးေရမွာလည္း ၁၉၇၃ ခုႏွစ္တြင္ ၅၁၅၄၈၄ ဦး၊ ၁၉၈၃ ခုႏွစ္၌ ၆၀၄၆၃၆ ဦး၊ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္တြင္ ၇၁၈၅၆၉ ဦး၊ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္၌ ၈၇၅၀၀၅ ဦး၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၌ ၁၀၅၂၁၆၃ ဦးႏွင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ၁၀၅၄၇၉၀ ဦးအထိ လူဦးေရတိုးပြားမႈမ်ားရွိေၾကာင္းလည္း ယင္းအစီရင္ခံစာအက်ဥ္းခ်ဳပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

စြပ္စြဲေျပာဆိုမႈမ်ားအေပၚ ေကာ္မရွင္၏စိစစ္ေတြ႕ရွိခ်က္
ထို႔အျပင္ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ ေမာင္ေတာခ႐ုိင္သုိ႔ ေလးႀကိမ္တိုင္ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးမႈ၌ ၾကက္႐ိုးျပင္ေက်းရြာေန ဘဂၤါလီအမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးက ၄င္း၏အမ်ဳိးသားအား လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားက ရက္စက္စြာ သတ္ျဖတ္သည္ဟုဆိုကာ လူဦးေခါင္း႐ုိးႏွင့္ အ႐ုိးႏွစ္ေခ်ာင္းအား ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးကိုယ္စားလွယ္ မစၥရန္ဟီးလီကို ျပသမည္ဆိုသည့္ စြပ္စြဲခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ၄င္းဦးေခါင္း႐ုိးႏွင့္ အ႐ိုးႏွစ္ေခ်ာင္းအား စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ရာတြင္ ယင္းအ႐ုိးစုမ်ားသည္ အမ်ဳိးသားဦးေခါင္း႐ိုးႏွင့္ အ႐ိုးမ်ားမဟုတ္ဘဲ အမ်ဳိးသမီးအ႐ုိးစုမ်ားသာျဖစ္ေၾကာင္း စိစစ္ေတြ႕ရွိခဲ့ရေၾကာင္း စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္၏အတြင္းေရးမွဴးျဖစ္သူ ဦးခင္ေဇာ္ျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

“ၾကက္႐ိုးျပင္ေက်းရြာမွာ မစၥရန္ဟီးလီ လာရင္ျပရမယ္ဆိုၿပီး သူ႔ေယာက္်ားရဲ႕ဦးေခါင္း႐ုိးနဲ႔ အ႐ုိးႏွစ္ေခ်ာင္းကို မိန္းမတစ္ေယာက္က ထုတ္လာတယ္။ တကယ္ စစ္ၾကည့္လိုက္တဲ့အခါက်ေတာ့ အ႐ုိးေခါင္းဟာ ေယာက္်ားဦးေခါင္း႐ုိးမဟုတ္ဘဲနဲ႔ မိန္းမဦးေခါင္း႐ိုး ျဖစ္ေနတယ္ဆိုတဲ့ ဒီလိုလြဲမွားတဲ့ စြပ္စြဲခ်က္ေတြကလည္း ရွိေနတယ္ဆိုတဲ့ အေျခအေနမ်ဳိးကို ေတြ႕ခဲ့ရပါတယ္” ဟု စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္၏ အတြင္းေရးမွဴးျဖစ္သူ ဦးခင္ေဇာ္ျမင့္က အစီရင္ခံစာအက်ဥ္းခ်ဳပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ ဘဂၤါလီအမ်ဳိးသမီးမ်ားအား လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားက မုဒိမ္းက်င့္ေၾကာင္း ျပည္ပသတင္းမီဒီယာမ်ား ျဖစ္သည့္ ဂါးဒီးယမ္းသတင္းစာႏွင့္ South China Morning Post သတင္းမီဒီယာတို႔က ေဖာ္ျပခဲ့မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေကာ္မရွင္တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ၾကက္႐ိုးျပင္ေက်းရြာသုိ႔ေရာက္ရွိစဥ္ စုံစမ္းျပဳလုပ္ရာ၍ ၄င္းသတင္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ၾကက္႐ုိးျပင္ေက်းရြာေနသူ ေဒၚေအရွားဆိုသူအား ေက်းရြာေဒသခံမ်ားက မသိရွိျခင္းမ်ားစသည့္တို႔ကို ေတြ႕ရွိခဲ့ရေၾကာင္း စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္၏ အတြင္းေရးမွဴးျဖစ္သူ ဦးခင္ေဇာ္ျမင့္က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ထုိအျပင္ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနသည့္ အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား၏ နယ္ေျမရွင္းလင္းမႈ လုပ္ေဆာင္မႈေၾကာင့္ နစ္နာဆုံး႐ႈံးသူရွိပါက သက္ဆိုင္ရာ နယ္ေျမရဲစခန္းမ်ားႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားအျပင္ တရား႐ုံး၌ တရားစြဲဆိုႏိုင္ရန္ တိုင္ၾကားရန္ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္က ကမ္းလွမ္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း လက္ရွိအခ်ိန္အထိ နစ္နာဆုံး႐ႈံးေၾကာင္း တိုင္ၾကားမႈ တစ္စုံတစ္ရာ မရွိခဲ့ေၾကာင္း ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒၊ ႏုိင္ငံေတာ္ဒုတိယသမၼတ (၁) ဦးျမင့္ေဆြက ယင္းသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“သူတို႔ရဲ႕ နစ္နာဆုံး႐ႈံးေနရမႈမ်ားအား တရားေရးလမ္းေၾကာင္း အရတရား႐ုံးမွာ တရားစြဲဆိုႏိုင္ေၾကာင္း ေကာ္မရွင္က ကမ္းလွမ္းထားၿပီး ဒီေန႔အထိ ေစာင့္ဆိုင္းေနပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ဒီေန႔အထိ လာေရာက္ျခင္း မရွိတဲ့အတြက္ ဒီေန႔မွာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတကို တင္ျပၿပီးျဖစ္တဲ့အတြက္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒၊ ႏိုင္ငံေတာ္ဒုတိယသမၼတ (၁)ဦးျမင့္ေဆြက ယင္းသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္စဥ္အေပၚ အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္ ဘာေတြလုပ္ေနလဲ
သုိ႔ေသာ္ တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားက လုံၿခဳံေရး ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိသည့္အတြက္ လက္ရွိတြင္ ယင္းေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ား အေနျဖင့္ မူလေနထိုင္ရာေက်းရြာမ်ားသုိ႔ ျပန္လည္ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ခဲ့ၾကေၾကာင္းႏွင့္ ကိုင္းႀကီးေက်းရြာတြင္လည္း လုံၿခဳံေရးရဲကင္းစခန္းမ်ားအား ျပည္နယ္အစိုးရက စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည့္ အျပင္ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ား စုိးရိမ္ပူပန္မႈမရွိေစရန္ တပ္မေတာ္၊ နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႕၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕တို႔အား တိုးျမႇင့္တာ၀န္ခ်ထားေပးေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ထို႔အျပင္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၾသဂုတ္ ၉ ရက္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂ္ၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဦးေဆာင္ကာ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းလုံၿခဳံေရးဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈ အေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အစည္းအေ၀းတစ္ရပ္ကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ အိမ္ေတာ္အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ က်င္းပခဲ့ၿပီး ၄င္းအစည္းအေ၀းတြင္ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕လႈပ္ရွားမႈမ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မႈအစီအစဥ္ႏွင့္ လုံၿခဳံေရးဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္ထားမႈအေျခအေန၊ လတ္တေလာ လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္အင္အား ျဖည့္တင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈအေျခအေနႏွင့္ ေရရွည္ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လုံၿခဳံေရးဆိုင္ရာ အစီအမံလ်ာထားမႈ၊ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေတြ႕ႀကဳံရသည့္ အခက္အခဲႏွင့္ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္အေျခအေန၊ ဘဂ္လားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အေျခအေနမ်ားအား ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပလုပ္ခဲ့သည့္အျပင္ တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ မိတ္ေဆြႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အသုိင္းအ၀ိုင္းတို႔မွ ၄င္းအစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္ဆန္႔က်င္ျခင္းျဖင့္ ေထာက္ခံမႈအားျပသရန္ တိုက္တြန္းေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္အျပင္ ေဒသဆိုင္ရာလုံၿခဳံေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

ေနာက္ထပ္အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္
သုိ႔ေသာ္ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာေဒသ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕၏ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ လက္ရွိတြင္ လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္  ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕ၾကားတြင္ ရင္ဆိုင္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားျခင္း မရွိသည့္တိုင္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ အတြင္းက ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဌာနခ်ဳပ္အပါအ၀င္ နယ္ေျမရဲစခန္းအခ်ိဳ႕မွ ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္သမားမ်ား ယူေဆာင္သြားသည့္ လက္နက္မ်ား ျပန္လည္ရရွိျခင္း မရွိေသးသည့္အျပင္ လွ်ိဳ႕၀ွက္အၾကမ္းဖက္သင္တန္းေနရာ၊ အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ဖမ္းဆီးရမိေနျခင္း၊ လက္လုပ္မိုင္းမ်ားႏွင့္ လက္နက္ပစၥည္းမ်ား၊ ရိကၡာမ်ား ေဖာ္ထုတ္သိမ္းဆည္း ရရွိေနျခင္း၊ ေဒသခံမူဆလင္မ်ားအျပင္ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားကိုပါ ၿခိမ္းေျခာက္လုပ္ႀကံ သတ္ျဖတ္မႈမ်ား ဆက္တိုက္ရွိေနျခင္းတို႔သည္ လုံၿခဳံေရးအရ စိတ္ခ်ရသည့္ အေျခအေနဟု ေျပာဆိုႏိုင္ျခင္း မရွိသည္သာမက ထပ္မံအၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ စနစ္တက် ႀကံစည္ေဆာင္ရြက္ေနမႈ ျဖစ္စဥ္မ်ားအရ ထုိင္းႏုိင္ငံေတာင္ပုိင္း၌ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕၏ စီးနင္းတုိက္ခုိက္မႈ၊ ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံေတာင္ပုိင္း၌ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည့္ ၿမိဳ႕သိမ္းတုိက္ပြဲမ်ားသဖြယ္ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္မည္လား ဆုိသည္ကုိ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာပင္ျဖစ္ေတာ့သည္။
လူသစ္

 

Category: 

Share