သရက္သီးသနပ္အနံ႔ႏွင့္ကြန္ဒုံး လူႀကိဳက္မ်ား

အိႏ္ၵိယကုမၸဏီတစ္ခုက သရက္သီးသနပ္ (ကုလားဒယ္)အနံ႔ အရသာရွိသည့္ ကြန္ဒုံးကုိ စတင္ထုတ္လုပ္လုိက္ သည္။

“လြန္စြာအိႏ္ၵိယဆန္ၿပီး စူးစူးရွရွ မခ်င့္မရဲျဖစ္ေစသည့္ အနံ႔အရသာရွိေသာ ကြန္ဒုံးက သင္၏ ခ်စ္ဗ်ဴဟာ ခင္းျခင္းကုိ ဆန္းၾကယ္စြာ လိင္ဆြဲေဆာင္မႈရွိေစမည္ဟူ၍ ယင္းကုိထုတ္လုပ္ေသာ Manforce ကုမၸဏီက ထုတ္ကုန္အသစ္ကုိ ေၾကာ္ျငာလုိက္ရာ လူမႈကြန္ရက္တြင္ အထူးႀကိဳက္ႏွစ္သက္သူမ်ားျပားလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

သုိ႔ရာတြင္ ယင္းထက္ထူးျခားဆန္းသစ္ေသာ အနံ႔အရသာရွိသည့္ ကြန္ဒုံးမ်ားထုတ္လုပ္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိၾကသူမ်ားလည္းရွိသည္ဆုိ၏။

အာေဂ်းဆုိသူအမ်ိဳးသားတစ္ဦးက “ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ ကၽြန္ေတာ့္ေကာင္မေလးဟာ ဆန္ျပဳတ္ကုိ အရမ္းႀကိဳက္ၾက ပါတယ္။ ဒီေတာ့ ဆန္ျပဳတ္အနံ႔အရသာရွိတဲ့ ကြန္ဒုံးေလးအသစ္လုပ္ေပးႏုိင္မလား”ဟုလည္းေကာင္း၊ ရပ္ဂ်္ဂုိ႔ရွ္ဆုိသူက “မနက္ပုိင္းလႈပ္ရွားဖုိ႔အတြက္ လက္ဖက္ရည္အနံ႔အရသာ ကြန္ဒုံးေလးလုပ္ေပးရင္ ပုိေကာင္းမလားလုိ႔”ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ဆႏူးဆုိသူက “ဒန္ေပါက္အနံ႔အရသာ ကြန္ဒုံးေလးကုိ ေစာင့္ေနတယ္ဗ်ိဳ႕”ဟူ၍လည္းေကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးအဖုံဖုံ ေတာင္းဆုိၾကသူမ်ားရွိသည္ဟု Monforce ကုမၸဏီမွ တာ၀န္ရွိသူက ေျပာသည္။

 

Category: 

Share