ရခုိင္ျပည္နယ္အေရးသည္ လ၀ကျပႆနာျဖစ္ၿပီး ခုိး၀င္သည့္အတုိင္း ကုိင္တြယ္ရန္လိုဟု ဦးသိန္းၫြန္႔ေျပာ

ရခုိင္ျပည္နယ္အေရး သည္ လ၀ကျပႆနာျဖစ္ၿပီး ခုိး၀င္ဘဂၤါလီမ်ားကုိ ခုိး၀င္သည့္အတုိင္း ကုိင္တြယ္ရန္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီပါတီသစ္ဥကၠ႒ဦးသိန္းၫြန္႔က ၾသဂုတ္လ ၂၆ ရက္က ေျပာၾကားလိုက္သည္။

“အရင္ဆုံးေျပာရရင္ ရခုိင္ျပည္နယ္အေရးမွာ အျမင္က အေရးႀကီးတယ္။ ျပႆနာက လ၀ကျပႆနာ ျဖစ္တယ္။ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံက သူတုိ႔ဆီမွာ လူဦးေရ ေပါက္ဖြားမႈမ်ားလာလုိ႔ နယ္ေျမက်ဥ္းၿပီး ရခုိင္ျပည္နယ္ကုိ ခုိး၀င္လာတာျဖစ္တယ္။ က်ဴးေက်ာ္လာတာျဖစ္တယ္။ ခုိး၀င္လာတဲ့ သူေတြကုိ ခုိး၀င္လာတဲ့သူေတြ ကုိင္တြယ္တဲ့အတုိင္း ကုိင္တြယ္ရမွာျဖစ္တယ္”ဟု ၄င္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ ပါတီသစ္၏ ဥကၠ႒ျဖစ္သူ ဦးသိန္းၫြန္႔သည္ ယခင္အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥပေဒအေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႕တြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သူလည္းျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္ေစာေ၀၏ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေျမာက္ပိုင္းေဒသ ေမာင္ေတာ၊ ဘူးသီးေတာင္ႏွင့္ ရေသ့ေတာင္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ျဖစ္ေပၚလ်က္ ရွိေသာ ဘဂၤါလီလူမ်ိဳးအစြန္းေရာက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ရာဇ၀တ္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ေနၾကျခင္းသည္ ႏိုင္ငံေတာ္လုံၿခံဳေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ နယ္ေျမတည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးႏွင့္ အသက္အိုးအိမ္လုံၿခံဳေရးတို႔ကို မ်ားစြာ ထိပါး ေႏွာင့္ယွက္လာသည္ျဖစ္၍ ေဒသတြင္း ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ လုံၿခံဳေရး အစီအမံမ်ား ခ်မွတ္ကာ အျမန္ဆုံး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအား တိုက္တြန္းေၾကာင္း အဆိုကုိ ၾသဂုတ္ ၂၄ ရက္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ကုိယ္စားလွယ္ ၁၂ ဦးက ေဆြးေႏြးခဲ့ရာ ယင္းအဆိုအေပၚ ေပ်ာ္ဘြယ္မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေသာင္းေအးက ကာလုံအစည္းအေ၀း ေခၚယူကာ ေဆြးေႏြးရန္ ေထာက္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္းအား လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က ႐ုပ္သိမ္းလိုက္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။

မင္းသီဟန္

Category: 

Share