ႏိုင္ငံႏွင့္ ျပည္သူနစ္နာခဲ့ရေသာ ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား - ကိုလူသစ္

ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းရွိ ေမာင္ေတာခ႐ုိင္၊ ကိုင္းႀကီးေက်းရြာေဒသခံ ၿမိဳတိုင္းရင္းသား ေျခာက္ဦးအား ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္သမားက အၾကမ္းဖက္သတ္ျဖတ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ဖြဲ႕စည္းေပးထားသည့္ ေမာင္ေတာေဒသ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္က ေမာင္ေတာေဒသ အေျခအေနမ်ားအား ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံသုိ႔ အစီရင္ခံစာတင္သြင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကလည္း ႏိုင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ ၄င္းဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အား အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးရန္ႏွင့္ ၄င္းအၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕တြင္ ပါ၀င္သူမ်ားအား အၾကမ္ဖက္မႈ တိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒအရ အေရးယူေပးရန္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တို႔တြင္ အဆိုတင္သြင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၾသဂုတ္ ၂၄ ရက္တြင္ မစၥတာကိုဖီအာနန္ဥကၠ႒အျဖစ္ ဦးေဆာင္သည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ အႀကံေပးေကာ္မရွင္၏ အၿပီးသတ္အစီရင္ခံစာအား ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံ တင္သြင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ေမာင္ေတာေဒသတြင္ ထပ္မံအၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္လာႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္ဆိုသည့္ ေကာ္မရွင္၏ အစီရင္ခံစာပါ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပမႈမ်ားနည္းတူ ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္တြင္ ေမာင္ေတာေဒသ၌ အၾကမ္းဖက္တုိက္ခိုက္မႈမ်ား ထပ္မံ ျဖစ္ပြားလာခဲ့သည္။

ေမာင္ေတာခရိုင္ရွိ ရဲကင္းစခန္း ၃၀ ကို တစ္ၿပိဳင္တည္း အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္
ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာခ႐ုိင္တြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္က ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက ရဲကင္းစခန္း ၃၀ ကို အၾကမ္းဖက္ ၀င္ေရာက္ တုိက္ခိုက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

ယင္းသုိ႔ ရဲကင္းစခန္းမ်ား လာေရာက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားတြင္ နံနက္ ၀၀း၅၀ နာရီအခ်ိန္ခန္႔တြင္ နယ္ေျမ (၇) ရွိ ပဒင္းေခါင္းတကာ ရဲကင္းစခန္းအားလည္းေကာင္း၊ နယ္ေျမ (၆) ရွိ ေမာင္းနီ ရဲကင္းစခန္းအား နံနက္ ၁ နာရီတြင္လည္းေကာင္း၊ နယ္ေျမ (၇) ရွိ ပေညာင္ပင္ႀကီး ရဲကင္းစခန္းအား နံနက္ ၁ နာရီ မိနစ္ ၂၀ အခ်ိန္တြင္  လည္းေကာင္း ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက လာေရာက္၀ိုင္း၀န္းကာ ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး နယ္ေျမ (၅) ရွိ ေလာင္းဒုံစခန္းအား ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက နံနက္ ၃ နာရီ၊ ၂၅ မိနစ္ အခ်ိန္တြင္ လာေရာက္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့မႈေၾကာင့္ လုံၿခဳံေရး ရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ားက ျပန္လည္ပစ္ခတ္ တိုက္ခဲ့ရသည့္အျပင္ နယ္ေျမ (၄) ရွိ နတ္ေခ်ာင္းရဲကင္းစခန္းကိုလည္း အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခ့ဲေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ႐ုံး သတင္းထုတ္ျပန္ေရးေကာ္မတီ၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။

ထို႔အျပင္ ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္သမားမ်ားသည္ နယ္ေျမ (၃) ရွိ နံ႔သာေတာင္စခန္းအား နံနက္ ၃ နာရီ ၃၅ မိနစ္တြင္လည္းေကာင္း၊ နယ္ေျမ (၁၀) ရွိ ေတာင္ဘဇာ ရဲကင္းစခန္းအား နံနက္ ၃ နာရီ မိနစ္ ၄၀ တြင္ လည္းေကာင္း၊ နယ္ေျမ (၃) ရွိ သေဘၤာေကြ႕စခန္းအား နံနက္ ၃ နာရီ ၄၅ မိနစ္တြင္လည္းေကာင္း၊ နယ္ေျမ (၇) ရွိ ေရႊရင္ေအးစခန္းအား နံနက္ ၄ နာရီတြင္ လူအုပ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ နယ္ေျမ (၈) ရွိ ခ်ိန္ခါလီစခန္းအား နံနက္ ၄ နာရီတြင္လည္းေကာင္း၊ နံနက္ ၄ နာရီ ၅ မိနစ္တြင္ နယ္ေျမ (၆) ရွိ သီဟိုဠ္ကင္းစခန္းအား လည္းေကာင္း၊ နံနက္ ၄ နာရီ ၁၀ မိနစ္တြင္ နယ္ေျမ (၆) ရွိ ဇင္ပိုင္ညာ စခန္းအားလည္းေကာင္း၊ နံနက္ ၄ နာရီ၊ မိနစ္ ၂၀ တြင္ နယ္ေျမ (၃) ရွိ မီးတိုက္ေခ်ာင္း၀ ကင္းစခန္းအားလည္းေကာင္း၊ နံနက္ ၄ နာရီ ၂၅ မိနစ္တြင္ နယ္ေျမ (၁၀) ရွိ ေဖာင္ေတာ္ျပင္စခန္းႏွင့္ နံနက္ ၄ နာရီခြဲတြင္ နယ္ေျမ (၂) ရွိ တမန္းသား စခန္းအား လည္းေကာင္း၊ နံနက္ ၄ နာရီခြဲတြင္ နယ္ေျမ (၄) ရွိ ဇီးပင္ေခ်ာင္းစခန္းအား လည္းေကာင္း၊ နံနက္ ၄ နာရီ ၄၅ မိနစ္တြင္ နယ္ေျမ (၈) ရွိ ျမင္းလြတ္စခန္းတို႔အား အလစ္အငိုက္ ၀င္ေရာက္တိုက္ခိုက္မ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ေနာက္ ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္သမားမ်ားသည္ နံနက္ ၄ နာရီ ၅၀ မိနစ္တြင္ နယ္ေျမ (၈) ရွိ အလယ္သံေက်ာ္စခန္းအားလည္းေကာင္း၊ နံနက္ ၄ နာရီ မိနစ္ ၅၀ တြင္ နယ္ေျမ (၉) ရွိ သ၀န္ေခ်ာင္း စခန္းအားလည္းေကာင္း၊ နံနက္ ၄ နာရီ မိနစ္ ၅၀ တြင္ နယ္ေျမ (၉) ရွိ ကိုးတန္ေကာက္စခန္းအား လည္းေကာင္း၊ နံနက္ ၅ နာရီ ၁၀ မိနစ္တြင္ နယ္ေျမ (၈) ရွိ ဥေဒါင္း (နတလ) စခန္းအားလည္းေကာင္း၊ နံနက္ ၅ နာရီ ၁၅ မိနစ္တြင္ နယ္ေျမ (၇) ရွိ သေရကုန္းေဘာင္ကင္းစခန္းႏွင့္၊ နံနက္ ၅ နာရီ ၂၅ မိနစ္ တြင္ နယ္ေျမ (၃) ရွိ က်ီးကန္းကင္းစခန္း၊ နံနက္ ၇ နာရီ ၂၅ မိနစ္ တြင္ နယ္ေျမ (၈) ရွိ ႏွာေခါင္းတို ေခ်ာင္း၀ကင္းစခန္း၊ နံနက္ ၇ နာရီ ၃၅ မိနစ္တြင္ နယ္ေျမ (၆) ရွိ ေက်ာက္ျပင္ဆိပ္ ကင္းစခန္းတို႔အား တစ္ၿပိဳင္နက္ လာေရာက္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္အျပင္ ရပ္ကြက္ (၅) ရဲကင္းစခန္း၊ ရြာသစ္ေက ရဲကင္းစခန္း၊ ၿမိဳ႕၀င္ရဲကင္းစခန္း၊ နတလရဲကင္းတို႔အား တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္းလည္း ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ုံး သတင္း ထုတ္ျပန္မႈမ်ားအရ သိရသည္။

ထို႔အျပင္ ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္သမားမ်ားသည္ ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္၊ နံနက္ ၃ နာရီခန္႔အခ်ိန္တြင္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေတာင္ဘဇာေက်းရြာရွိ နယ္ေျမခံတပ္ဌာနခ်ဳပ္အား အင္အား ၁၅၀ ခန္႔ျဖင့္ ႏွစ္ဖြဲ႕ခြဲကာ ၀င္ေရာက္တုိက္ခုိက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္သမားေၾကာင့္ လုံၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္ ၁၁ ဦးႏွင့္ ဒုလ၀ကမွဴးတစ္ဦး ေသဆုံး
ထိုသုိ႔ ရဲကင္းစခန္းမ်ားအား ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက ေသနတ္ျဖင့္ လာေရာက္ပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္ခဲ႔မႈေၾကာင့္ နံ႔သာေတာင္စခန္းမွ ရဲတပ္သား ညီညီလြင္၊ မီးတိုက္ေခ်ာင္း၀ကင္းစခန္းအတြင္း ထိ၀င္ေရာက္ကာ ဓားျဖင့္ ၀ိုင္း၀န္းတိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ ရဲတပ္ၾကပ္ရဲျမင့္ႏွင့္ ရဲဒုတပ္ၾကပ္သက္ႏုိင္ထြန္းႏွင့္ ဇီးပင္ေခ်ာင္းစခန္းမွ ရဲတပ္သား မင္းသူရႏိုင္တို႔က်ဆုံးခဲ့၊ နယ္ေျမ (၈)ရွိ ျမင္းလြတ္စခန္းမွ ရဲမွဴး ဟိန္းထက္ေက်ာ္၊ ရဲတပ္သား၀င္းထိုက္တို႔အျပင္ အလယ္သံေက်ာ္စခန္းမွ ဒုလ၀ကမွဴး ဇာေမာင္၊ ေဖာင္ေတာ္ျပင္စခန္းမွ ဒုရဲအုပ္ေအာင္ျမင့္ဦး၊ ဒုတပ္ၾကပ္စိုး၀င္း အပါအ၀င္ တပ္မေတာ္သားတစ္ဦး၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္ ၁၀ ဦးႏွင့္ ဒုလ၀ကမွဴး တစ္ဦးက်ဆုံးခဲ့ၿပီး တပ္ဖြဲ႕၀င္ ၁၁ ဦး ဒဏ္ရာရရွိကာ သံုးဦးမွာ စုိးရိမ္ရေၾကာင္းႏွင့္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေဖာင္ေတာ္ျပင္ကင္းစခန္းရွိ ေက်းလက္က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန ၀န္ထမ္း ဦးေက်ာ္မ်ဳိးေအာင္တို႔ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ုံး သတင္းထုတ္ျပန္ေရးေကာ္မတီ၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ယင္းအၾကမ္းဖက္မႈတြင္ ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္သမား အေလာင္း ၅၉ ေလာင္းရရွိခဲ့ၿပီး တစ္ဦး အရွင္ ဖမ္းမိခဲ့ေၾကာင္းလည္း သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။

ထုိသုိ႔ အၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္၊ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္တုိ႔ရွိ ဌာနဆုိင္ရာ႐ုံးမ်ား၊ ဘဏ္မ်ား၊ ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕မေစ်းႀကီးအျပင္ ေစ်းဆုိင္မ်ား ပိတ္ခဲ့ရေၾကာင္းလည္း ေမာင္ေတာေဒသခံမ်ားက ဆုိသည္။

“အခု ေက်ာင္းေတြေရာ၊ ႐ုံးေတြေရာ၊ ေစ်းေတြေရာ အကုန္လုံးပိတ္ထားတယ္။ မနက္ေစ်းဖြင့္တဲ့ အခ်ိန္ကေတာ့ အလုအယက္ ၀ယ္လုိက္ရေသးတယ္။ အခုေတာ့ ဘယ္ဆုိင္မွ မဖြင့္ေတာ့ဘူး။ အားလုံးက ေၾကာက္ေနၾကတယ္” ဟု ေမာင္ေတာေဒသခံတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ေနာက္ မြန္းလြဲ ၁ နာရီအခ်ိန္တြင္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ခ်ိန္ခါလီဘဂၤါလီေက်းရြာတြင္ ေနထုိင္ၾကသည့္ ဘဂၤါလီမ်ားက ၄င္းတုိ႔၏ေနအိမ္မ်ားအား မီး႐ိႈ႕ဖ်က္ဆီးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး ျမစ္နားဘဂၤါလီေက်းရြာႏွင့္ ေမယုေတာင္ေၾကာဘက္သုိ႔ တက္သြားေၾကာင္းႏွင့္ ေစတီျပင္ဘဂၤါလီေက်းရြာေန ဘဂၤါလီမ်ားကလည္း ၄င္းတုိ႔၏ ေနအိမ္မ်ားအား မီး႐ိႈ႕ဖ်က္ဆီးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္သမားမ်ားသည္ ရဲကင္းစခန္းမ်ားအား ၀င္ေရာက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္အျပင္ ယာဥ္ထိန္းရဲ႐ုံးႏွင့္ မူးယစ္ရဲတပ္ဖြဲ႕႐ုံးမ်ားအား ဓာတ္ဆီပုလင္း(လက္လုပ္ဗုံး)မ်ား အသုံးျပဳကာ တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ ယာဥ္ထိန္းရဲ႐ုံးအေရွ႕ ျမက္ခင္းျပင္ မီးေလာင္မႈမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ေက်ာက္ပႏၲဳရြာ အနီးရွိ အရွည္ ၈ ေပ၊ အက်ယ္ ၁၀ ေပရွိ ကြန္ကရစ္တံတားေဟာင္းအား မုိင္းခြဲဖ်က္ဆီးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း လည္း သိရသည္။

ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတြင္ ခိုလႈံ
“ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ေပၚက ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမွာ ေဒသခံအခ်ိဳ႕ခုိလႈံေနၾကတယ္။ မေန႔က (၂၅ ရက္) က စၿပီး ခုိလႈံတာေပါ့။ စုစုေပါင္းဆုိရင္ ၃၀၀ ေလာက္ရွိတယ္” ဟု ေမာင္ေတာမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္၀င္းက ေျပာသည္။

ထုိသုိ႔ ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ အၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္မႈေၾကာင့္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္၊ ခေမာင္းဆိပ္ၿမိဳ႕ရွိ ေထြ/အုပ္၀န္ထမ္း ေျခာက္ဦးႏွင့္ ပညာေရး၀န္ထမ္း ၁၀ ဦးတုိ႔အား မင္းခေမာင္းတုိင္းရင္းသားေက်းရြာသုိ႔ လည္းေကာင္း၊ ေတာင္ၿပိဳလက္၀ဲၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေထြအုပ္၀န္ထမ္း ၁၁ ဦးႏွင့္ မိသားစု၀င္ငါးဦး၊ နလတ၀န္ထမ္း  တစ္ဦးႏွင့္ မိသားစု၀င္ခုနစ္ဦး၊ လမ္းဦးစီး၀န္ထမ္းႏွစ္ဦးတုိ႔အား နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ရင္း၊ နယ္ေျမ (၁) ရဲစခန္းသုိ႔ လည္းေကာင္း၊ ျမင္းလြတ္ၿမိဳ႕ရွိ ေထြအုပ္၀န္ထမ္း ၁၇ ဦးအား ေမာင္ေတာေထြအုပ္႐ုံးႏွင့္ ပညာေရး၀န္ထမ္း ၁၂ ဦးအား ေမာရ၀တီစခန္းသုိ႔ လုံၿခံဳေရး အေစာင့္အေရွာက္ျဖင့္ ေျပာင္းေရႊ႕မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးေနရသည္။ နံ႔သာ ေတာင္ပရဟိတေက်ာင္းမွ ကေလးမ်ား၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ ေက်းရြာသား စုစုေပါင္း ၄၀၀ တုိ႔အား ေတာင္ၿပိဳအထက္တန္းေက်ာင္းသုိ႔လည္းေကာင္း ေျပာင္းေရႊ႕ေပးခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔ျပင္ ေအာင္ဗလေက်းရြာမွ ေဒသခံ ၁၅၀ ဦးအား သာသနာ့ဗိမာန္ႀကီးသို႔လည္းေကာင္း၊ ေတာင္ဘဇာ ေက်းရြာႏွင့္ ပီရြက္ေက်းရြာမွ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ဌာနဆုိင္ရာ ၀န္ထမ္းမ်ားအား တပ္မေတာ္ ၅၅၂ တပ္ရင္းသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေပးခဲ့ရေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ထုိ႔အျပင္ ယင္းေန႔မြန္းလြဲ ၁ နာရီခြဲခန္႔အခ်ိန္တြင္ နယ္ေျမစုိးမုိးေရးေဆာင္ရြက္ေနသည့္ လုံၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား စီးလာေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္သံုးစီးအား နယ္ေျမ ၆ အတြင္းရွိ ေမာင္ႏွမေက်းရြာ၊ ရြာလယ္လမ္းမေပၚ အေရာက္၌ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက ေရွာ့တုိက္မုိင္းျဖင့္ ေဖာက္ခြဲမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး လုပ္ေသနတ္မ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္သျဖင့္ လုံၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားက ျပန္လည္ပစ္ခတ္ခဲ့ၿပီး အနီး၀န္းက်င္ေနရာမ်ားအား ရွင္းလင္းရာ ေျပာင္း၀က်ယ္ လုပ္ေသနတ္တစ္လက္ႏွင့္ အနီ၊ အနက္ ၀ါယာႀကိဳးႏွင့္ ဘက္ထရီအုိးအေသး တစ္လုံးတုိ႔ကုိလည္း သိမ္းဆည္းရမိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ညမထြက္ရအမိန္႔ထုတ္ျပန္
ထုိသုိ႔ ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္မႈေၾကာင့္ ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္၊ ညေနပုိင္းတြင္ ေမာင္ေတာခ႐ုိင္အား နံနက္ ၆ နာရီမွ ညေန ၆ နာရီအထိ ညမထြက္ရအမိန္႔ ပုဒ္မ ၁၄၄ ကုိ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္အျပင္ အမ်ားျပည္သူသြားရာ လမ္းမႀကီး၊ လမ္းသြယ္၊ လမ္းၾကား၊ ဥယ်ာဥ္ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ငါးဦးထက္ပုိ၍ လူမစုရန္ ေမာင္ေတာခ႐ုိင္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက လက္မွတ္ထုိးကာ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

အၾကမ္းဖက္မႈကို ႐ႈတ္ခ်
ထုိသုိ႔ အၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္မႈမ်ားအား ျပင္းထန္စြာ႐ႈတ္ခ်ေၾကာင္းကုိ  ကုလသမဂၢအဖြဲ႕၊ အေမရိကန္သံ႐ံုးႏွင့္ ၿဗိတိသွ်သံ႐ံုးတို႔က အသီးသီး ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္အျပင္ ရခုိင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ အႀကံေပးေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဥကၠ႒ ကုိဖီအာနန္ကလည္း ယင္းတုိက္ခုိက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ အထူးစုိးရိမ္ေၾကာင္းႏွင့္ ျပင္းထန္စြာ ႐ႈတ္ခ်ေၾကာင္း၊ လုံၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား အသက္ဆုံး႐ႈံးခဲ့ရေၾကာင္း ၾကားသိခဲ့ရသည့္အေပၚ ၀မ္းနည္းေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္ကုိလည္း ထုတ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိသုိ႔ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားေနသည့္အေပၚ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲမ်ား ကုိယ္တုိင္ ႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျပဳလုပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ႐ုံး သတင္းထုတ္ျပန္ေရးေကာ္မတီ၏ သတင္းထုတ္ျပန္မႈမ်ားအရ သိရသည္။

အၾကမ္းဖက္မႈကို ကိုင္တြယ္
ထုိ႔ျပင္ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာခ႐ုိင္အတြင္း အၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေနျပည္ေတာ္ရွိ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟုိဌာန (ေနျပည္ေတာ္)၌ ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံပုဂိ္ၢဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ႐ုံး ၀န္ႀကီးဌာနတုိ႔မွ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ားအျပင္ အမ်ဳိးသားလုံၿခံဳေရးဆုိင္ရာ အႀကံေပးပုဂိ္ၢဳလ္၊ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီးတုိ႔ ပါ၀င္သည့္ အစည္းအေ၀းတစ္ရပ္ကုိ ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္ ညေန ၃ နာရီခြဲအခ်ိန္တြင္ ေခၚယူက်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔ျပင္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံးအေနျဖင့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး (ၾကည္း)ႏွင့္ ဆက္သြယ္ကာ ရခုိင္ျပည္နယ္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ လုိအပ္သည့္ လုံၿခံဳေရးတပ္မ်ား ထပ္မံျဖည့္တင္းေရး၊  ရဟတ္ယာဥ္မ်ားအား သုံးစြဲေရးတုိ႔ကုိ ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ထို႔ေနာက္ ယင္းေန႔ ည ၈ နာရီခန္႔အခ်ိန္တြင္ ယင္းအၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပင္းထန္စြာ ႐ႈတ္ခ်ေၾကာင္း အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ ရက္စက္ျပင္းထန္သည့္ လုပ္ရပ္ေၾကာင့္ အစုိးရအဖြဲ႕ လုပ္ငန္းမ်ား ယိမ္းယုိင္သြားမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံပုဂိ္ၢဳလ္၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ထုိ႔ေနာက္ ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္၊ ည ၉ နာရီခန္႔အခ်ိန္တြင္ အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္စဥ္တြင္ ပါ၀င္သည့္ အစြန္းေရာက္ ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္သမားမ်ားႏွင့္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားအတြက္ တာ၀န္ရွိေသာ Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) တုိ႔ကုိ အၾကမ္းဖက္တုိက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၆၊ ပုဒ္မခြဲ ၅ ပါ လုပ္ပုိင္ခြင့္အား က်င့္သုံး၍ ၄င္းအဖြဲ႕ကုိ အၾကမ္းဖက္အုပ္စုအျဖစ္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႕၏ အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္ အၾကမ္းဖက္မႈတုိက္ဖ်က္ေရး ဗဟုိအဖြဲ႕က အမိန္႔ေၾကညာစာ အမွတ္ ၁/ ၂၀၁၇ ျဖင့္ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“ဘဂၤါလီေတြက UN၊ WFA အဲ့လုိ႐ုံးေတြမွာ ေနရာယူၿပီး လုံၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္ေတြ ရွိတဲ့ေနရာကုိ အခု ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ေပၚမွာဆုိရင္ ဘယ္ေလာက္ပ်က္စီးတယ္ဆုိတဲ့ အေနအထားကုိ မသိရေသးဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ သိရသေလာက္ဆုိရင္ သက္ဆုိင္ရာဌာနျဖစ္တဲ့ ေျမစာရင္း႐ုံး၊ ၿမိဳ႕နယ္႐ုံး၊ ခ႐ုိင္႐ုံးကုိ ဘဂၤါလီေတြက ၀င္ၿပီးဖ်က္ဆီးတဲ့အျပင္ စာရြက္စာတမ္းေတြကုိလည္း မီး႐ိႈ႕ဖ်က္ဆီးပစ္တယ္”ဟု ေမာင္ေတာမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

ထပ္မံသတ္ျဖတ္
ထုိသုိ႔ ၄င္း ဘဂၤါလီအစြန္းေရာက္အဖြဲ႕အား အၾကမ္းဖက္အုပ္စုအျဖစ္ ေၾကညာၿပီးေနာက္ ယင္းေန႔ညတြင္ ေခတၱေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေဆြတာေလာင္၊ ရာအိမ္မွဴးဆုိက္ကူလာ၊ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ုံးအကူ ေဖာ္တာတူလာႏွင့္ အစုိးရသတင္းေပးသူဟု သံသယရွိသူ အလယ္သံေက်ာ္ ေက်းရြာေန ဇာဟိတ္တူေဆာင္းတုိ႔ ေလးဦးအား ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက သတ္ျဖတ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ထုိ႔ေနာက္ ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အား အၾကမ္းဖက္အုပ္စုအျဖစ္ ႏုိင္ငံေတာ္က ေၾကညာၿပီးေနာက္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားသည္ ၾသဂုတ္လ ၂၆ ရက္တြင္လည္း အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအား ထပ္မံလုပ္ေဆာင္ခဲ့ရာ နံနက္ ၁၁ နာရီအခ်ိန္ခန္႔တြင္ ၿမိဳ႕သူႀကီးေက်းရြာအတြင္း နယ္ေျမစုိးမုိးေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ ထြက္ခြာလာသည့္ လုံၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားအား ေခ်ာင္းေျမာင္းပစ္ခတ္ျခင္း၊ ဆြဲမုိင္းျဖင့္ အေ၀းမွ မုိင္းေထာင္ ေဖာက္ခြဲျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္အျပင္ နယ္ေျမ ၄ ရွိ ကၽြန္းေပါက္ ျပဳစု၊ ေခ်ာင္း၀၊ ရဲကင္းစခန္းကုိလည္း အၾကမ္းဖက္သမား ၃၀၀ ခန္႔ ၀ုိင္း၀န္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ကာ မြန္းလြဲ ၁၂ နာရီခြဲခန္႔တြင္ သီဟိုဠ္ၿခံအလြန္ ႏြားယုန္ေတာင္ေက်းရြာအ၀င္ ကားလမ္းတြင္လည္း လက္လုပ္မုိင္းျဖင့္ အၾကမ္းဖက္ေဖာက္ခြဲၿပီး ပစ္ခတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ လုံၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားက ျပန္လည္ပစ္ခတ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။

“လက္ရွိအေျခအေနကေတာ့ တုိက္ပြဲေတြဆက္ျဖစ္ေနတယ္။ ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္သမားေတြက လုံၿခံဳေရးအဖြဲ႕ေတြရွိတဲ့ေနရာကုိ ဦးတည္ၿပီးေတာ့ တုိက္ခုိက္မႈေတြ ျပဳလုပ္ေနတယ္။ ဒီေန႔ဆုိရင္ နံနက္ ၁၁ နာရီေလာက္ကတည္းက ၿမိဳ႕သူႀကီးေက်းရြာဘက္မွာ လုံၿခံဳေရးအဖြဲ႕ေတြနဲ႔ တုိက္ပြဲျဖစ္တာ ၄ နာရီ နီးပါးေလာက္ၾကာတယ္။ ေစာေစာကမွ နည္းနည္းျပန္ၿငိမ္သြားတာ” ဟု ေမာင္ေတာေဒသခံတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔အျပင္ ၾသဂုတ္လ ၂၆ ရက္၊ နံနက္ ၁ နာရီခန္႔တြင္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕မေတာင္ရပ္ကြက္ေန ဆယ္အိမ္မွဴး အဗူေခၚဘီဘီအား အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက ေနအိမ္အတြင္း ၀င္ေရာက္သတ္ျဖတ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္အျပင္ ေမာင္ေတာေဆး႐ုံအေရွ႕ ေဇာတိကာ႐ုံဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းအနီးရွိ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္မ်ား ေနထုိင္သည့္ ေနအိမ္အတြင္းသုိ႔ လက္နက္ငယ္ျဖင့္ ၀င္ေရာက္ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ အမ်ဳိးသားတစ္ဦး ေသဆုံးခဲ့ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

“ဘယ္ေလာက္ပ်က္စီးသလဲဆုိတဲ့ အေနအထားကုိ မသိရေသးဘူး။ ေဇာတိကာ႐ုံဘုန္းႀကီးေက်ာင္းကုိ ဘဂၤါလီေတြက ၀င္စီးလုိက္တယ္။ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမွာရွိတဲ့ ဘုရားဆင္းတုေတြပါ အကုန္လုံး ပ်က္စီးသြားတယ္လုိ႔ေတာ့ သိရတယ္” ဟု ၄င္းေမာင္ေတာေဒသခံက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ထုိသုိ႔ အၾကမ္းဖက္အုပ္စုအျဖစ္ ေၾကညာၿပီးေနာက္ ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက လက္လုပ္မုိင္းမ်ားျဖင့္ ေဖာက္ခြဲမႈမ်ား ဆက္လက္ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ၾသဂုတ္ ၂၆ ရက္ တစ္ရက္တည္းတြင္ စုစုေပါင္းမုိင္း ၁၄ လုံးကို ေမာင္ေတာေဒသတြင္ ေဖာက္ခြဲခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ကိုလူသစ္

 

Category: 

Share