ဘရပ္ဆဲ(လ္)ၿမိဳ႕၌ စစ္သားမ်ားကုိ ဓားျဖင့္တုိက္ခုိက္မႈျဖစ္ပြား

ဘယ္ဂ်ီယံႏုိင္ငံ၊ ဘရပ္ဆဲ(လ္)ၿမိဳ႕လယ္၌ ဓားကုိင္ေဆာင္ထားေသာ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးသည္ လုံၿခံဳေရးတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ စစ္သားမ်ားကုိ ဓားျဖင့္တုိက္ခုိက္ခဲ့သျဖင့္ အဆုိပါအမ်ိဳးသားကုိ အေသပစ္ခတ္ဖမ္းဆီးခဲ့ရေၾကာင္း အာဏာပုိင္မ်ားက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ တုိက္ခုိက္မႈမွာ ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၈း၁၅ နာရီအခ်ိန္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အစုိးရေရွ႕ေန႐ုံးမွ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ အက္(စ္)သာ နာတက္(စ္)က ဓားျဖင့္ တုိက္ခုိက္သူအမ်ိဳးသားသည္ စစ္သားမ်ားကုိ တုိက္ခုိက္စဥ္ “Allahu Akbar” (ဘုရားသခင္သည္ ျမင့္ျမတ္သည္) ဟု ႏွစ္ႀကိမ္ေအာ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႔အေနျဖင့္ ယခုတုိက္ခုိက္မႈအား အၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္မႈဟု ယူဆေၾကာင္းသတင္းေထာက္မ်ားသုိ႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

တုိက္ခုိက္မႈက်ဴးလြန္ခဲ့သူမွာ အသက္ ၃၀ အရြယ္ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး သူသည္ ျပစ္မႈမွတ္တမ္းကင္းရွင္းသူ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူအမ်ိဳးသား၏ အမည္ကုိမူ ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္းမရွိေသးေပ။ ဓားျဖင့္ တုိက္ခုိက္မႈေၾကာင့္ စစ္သားတစ္ဦးမွာ မ်က္ႏွာတြင္ ျပတ္ရွဒဏ္ရာရရွိခဲ့ၿပီး အျခားစစ္သားတစ္ဦးမွာလည္း လက္ေကာက္၀တ္ျပတ္ရွဒဏ္ရာ အနည္းငယ္ရရွိခဲ့သည္။

 

Category: 

Share