ႏိုင္ငံေတာ္ ဖိအားမ်ားကို တြန္းလွန္ရန္ သံတမန္နည္းလမ္းမ်ားကို အသံုးျပဳပါ - လက္ေစာင္းထက္

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားက ရဲကင္းစခန္းမ်ားကို တုိက္ခိုက္ခဲ့သည့္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားအား တုံ႔ျပန္တိုက္ခိုက္ခဲ့မႈကို ႏိုင္ငံတကာရွိ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ မြတ္စလင္ဘာသာ ကိုးကြယ္ေသာ တိုင္းျပည္မ်ားက လူမ်ဳိးတံုး သတ္ျဖတ္မႈအျဖစ္ ခ်ဲ႕ကားသတင္းလႊင့္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုသတင္းမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အႀကီးမားဆံုးေသာ Institution မ်ားျဖစ္သည့္ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံပိုင္မီဒီယာမ်ားက တုံ႔ျပန္ရန္ အလြန္ေႏွးေကြးခဲ့ၾကသည္။ ႏိုင္ငံတကာတြင္ တစ္ဖက္သတ္ ၀ါဒျဖန္႔ခ်ိျခင္းခံရၿပီးသည့္ေနာက္ သီတင္းႏွစ္ပတ္ၾကာအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ လူနည္းစု ဘဂၤါလီမ်ားကို ဥပေဒမဲ့ ႏွိပ္ကြပ္ေနေသာ တိုင္းျပည္တစ္ျပည္အျဖစ္ ဖန္တီးခံရလိုက္ရသည္။ စက္တင္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ဘဂၤါလီအေရးအခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာအစိုးရအား မြတ္စလင္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာက အဓိကၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ ဆႏၵျပ႐ႈတ္ခ်ခဲ့ၾကသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအား ႐ႈတ္ခ်မႈမ်ားကို မေလးရွား၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ ဖိလစ္ပိုင္၊ အီရန္၊ အိႏိၵယ၊ အာဖဂန္နစၥတန္၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ ပါကစၥတန္၊ ႐ုရွား၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ဆႏၵျပခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ႐ုရွားေတာင္ပိုင္း ေခ်ခ်င္းညာေဒသတြင္ လူတစ္သန္းခန္႔စုေ၀းၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံကို ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။ ဆႏၵျပသည့္ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ဘဂၤါလီမ်ားကို အၾကမ္းဖက္မႈ အဆံုးသတ္ေရးဟု ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည့္အတြက္ သတင္းမွားမ်ားကုိ ႏိုင္ငံတကာရွိ မြတ္စလင္အသိုင္းအ၀ိုင္းက ယံုၾကည္လက္ခံေနျခင္းမွာ ထင္ရွားလ်က္ရွိသည္။ ထို႔အျပင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ၀ါရွင္တန္ရွိ ျမန္မာသံ႐ံုးေရွ႕တြင္ လူ ၁၀၀ ခန္႔က ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။

တစ္ဆက္တည္းမွာပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအဖြဲ႕၀င္အျဖစ္ ပါ၀င္ထားေသာ အာဆီယံအတြင္း၌လည္း ရခိုင္ျပည္နယ္ ျပႆနာကို အာဆီယံပဋိညာဥ္မႈႏွင့္အညီ ေျဖရွင္းရန္ ဖိအားေပးမႈမ်ားလည္း ရွိလာသည္။ အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္အတြင္း ပါရွိေသာ အစၥလာမ္မစ္ ႏိုင္ငံသံုးႏုိင္ငံအနက္ မေလးရွားႏုိင္ငံ၏ တုံ႔ျပန္မႈမ်ားမွာ ျပင္းထန္လ်က္ရွိသည္။ ကမၻာေပၚ၌ အစၥလာမ္လူဦးေရ အမ်ားဆံုးရွိေသာ ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံျဖစ္သည့္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံကမူ ရခိုင္ျပည္နယ္ ကိစၥအေရးေျဖရွင္းရာတြင္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးကိုယ္တုိင္ လာေရာက္၍ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ ပူးေပါင္းကူညီမႈမ်ားရွိသည္။ ဘ႐ူႏုိင္းႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ယခုအခ်ိန္အထိ မည္သည့္ဖိအားမွ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ေပးျခင္းမရွိေပ။ အာဆီယံအဖြဲ႕အတြင္းမွ စင္ကာပူႏုိင္ငံကမူ စက္တင္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ထိုေၾကညာခ်က္ထဲတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေရး ျပန္လည္ေဆာင္ၾကဥ္းရန္အတြက္ ျမန္မာႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ယင္းေၾကညာ ခ်က္ထဲတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ထိခိုက္သူမ်ားကို လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီေပးႏိုင္ရန္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကုိ ထိေရာက္စြာသံုးၿပီး ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟုဆိုသည့္အတြက္ စင္ကာပူႏုိင္ငံအတြင္းမွ အစၥလာမ္မစ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ဖိအား ေပးလ်က္ရွိသည္မွာ ထင္ရွားသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အာဆီယံပဋိညာဥ္အရ အာဆီယံ အဖဲြ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ားမွ အကူအညီေပးေရး ေတာင္းဆိုလာလွ်င္ ခြင့္ျပဳလုိက္ေလ်ာရေပလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ ရခိုင္ျပည္သို႔ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားသည့္ အကူအညီမ်ားသည္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း ႏွစ္ရပ္လံုးအား ဘက္မလိုက္ဘဲ မွ်မွ်တတ ေဆာင္ရြက္ရန္မွာ သက္ဆိုင္ရာအလွဴရွင္ႏုိင္ငံမ်ား၏ တာ၀န္ျဖစ္သလို ျမန္မာႏိုင္ငံ အစိုးရကလည္း လိုအပ္သလို ႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္ေပးရေပလိမ့္မည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သူ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏိုဗယ္ဆုရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွာလည္း ႏိုင္ငံတကာ၏ ဖိအားမ်ားေအာက္တြင္ က်ေရာက္လ်က္ရွိသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံပုဂိ္ၢဳလ္သည္ ယခင္ ကုလသမဂၢအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း ကုိဖီအာနန္ ေခါင္းေဆာင္ေသာ ရခိုင္ေကာ္မရွင္ကို ဖြဲ႕စည္းေပးၿပီး ႏိုင္ငံတကာမွ အျမင္ရွင္းလင္းရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈကို ေမွးမိွန္ေစလိုေသာ အစၥလာမ္မစ္ အစြန္းေရာက္မ်ားက ဖ်က္ဆီးလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ကိုဖီအာနန္၏ အစီရင္ခံစာ ထြက္ရွိလာသည့္ေန႔တြင္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ ျမန္မာရဲကင္းစခန္းမ်ားကို မီး႐ႈိ႕ၿပီး လံုၿခံဳေရး တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားကို တိုက္ခိုက္သတ္ျဖတ္ခဲ့မႈျဖင့္ ကမၻာမွ မူစလင္အသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ားက အာ႐ံုစိုက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ဘဂၤါလီမ်ားကို သနားစရာေကာင္းေသာ လူနည္းစု ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားအျဖစ္ ပံုေဖာ္ၿပီး အိမ္မ်ားကိုမီး႐ိႈ႕ကာ တစ္ကမၻာလံုး၏က႐ုဏာကို လွည့္ျဖားရယူခဲ့သည္။ ဘူးသီးေတာင္ ေမာင္ေတာသို႔ သြားေရာက္ခဲ့သူမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားအရ ရခိုင္ျပည္နယ္သို႔ လာေရာက္ေလ့လာေသာ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ မေတြ႕ဆံုခင္ မိခင္မ်ားသည္ ၄င္းတို႔၏ သားသမီးမ်ားကို ပိန္ခ်ံဳးေနေစရန္အတြက္ ထမင္းမေကၽြးဘဲ သံုးေလးရက္ခန္႔ အငတ္ထားၿပီးမွ ေတြ႕ဆံုေပးတာမ်ဳိးပင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ေရာဂါမရွိေသာ ကေလးငယ္မ်ား၏ ခံတြင္းထဲသို႔ ေရာဂါရွိေသာသူ၏ တံေတြးကို ငံုခိုင္းကာ ေဆးခန္းျပသမႈမ်ားလည္း ရွိခဲ့သည္။ ထိုအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ အကူအညီေပးေရး ကိစၥမ်ားကို ရွင္းလင္းတိက်စြာ ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္သြားရမည္ ျဖစ္သည္။

ယခုလို ႏိုင္ငံတကာမွ လူေပါင္းသန္းခ်ီ ဆႏၵျပေနခ်ိန္တြင္ ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ သံခင္းတမန္ခင္းနည္းအားလံုးကို လိမၼာပါးနပ္စြာအသံုးျပဳၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုသည္မွာ လြတ္လပ္စြာ ဘာသာေရးကိုးကြယ္ခြင့္ရွိၿပီး လူနည္းစုမ်ားကို လူမ်ားစုမ်ားက အႏိုင္က်င့္ေနသည့္ အရပ္ေဒသမဟုတ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပသြားရန္ျဖစ္သည္။ အကူအညီေပးလိုသည့္ မည္သည့္ႏုိင္ငံ၊ မည္သည့္အဖြဲ႕အစည္းမဆို “No” ဟု မေျပာဘဲ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္လိုလွ်င္ ခ်မွတ္ထားသည့္ စည္းကမ္းဥပေဒမ်ားကို လိုက္နာပါက အခ်ိန္မေရြး “Welcome” လုပ္ရမည္သာျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေ၀ဖန္လ်က္ရွိေသာ တူရကီႏုိင္ငံ၊ မေလးရွားႏုိင္ငံႏွင့္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံမ်ား အသံတိတ္သြားေစရန္အတြက္ သူတို႔၏ အကူအညီမ်ားကို အရင္ဆံုးရယူကာ ရခိုင္ေဒသတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ ႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္ေစျခင္းျဖင့္ ယခုဖိအားမ်ား တျဖည္းျဖည္း ေလ်ာ့က်သြားေစေရး ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ အိမ္နီးခ်င္းျဖစ္ေသာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ နယ္စပ္တြင္လႈပ္ရွားေနေသာ အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႕ျဖစ္သည့္ (ARSA) ကို ေျခကုပ္မယူေစရန္ အတူစစ္ဆင္ေရး ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ရန္ လိုအပ္လာသည္။
စက္တင္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔က လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးသည္ တူရကီႏုိင္ငံ သံအမတ္ႀကီး H.E Mr.Kerem Divanlioglu အား ေနျပည္ေတာ္တြင္ လက္ခံေတြ႕ဆံုၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္ အေျခအေနကို ရွင္းျပၿပီးသည့္ေနာက္ သံအမတ္ႀကီးကလည္း အစြန္းေရာက္မူ၀ါဒကို လက္မခံဘဲ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီမ်ားကို ဘာသာလူမ်ဳိး မခြဲျခားဘဲ ေထာက္ပံ့လိုေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ဒုကၡခံစားရသူမ်ားကို ကူညီေပးရန္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ႀကိဳဆို၍ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ သံတမန္နည္းလမ္းအရ ေအာင္ျမင္မႈလမ္းစတခ်ိဳ႕ကို ေတြ႕ျမင္ႏုိင္ၿပီျဖစ္သည္။ ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးနည္းတူ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္ကပါ သံခင္းတမန္ခင္း နည္းလမ္းမ်ားကို လိမၼာပါးနပ္စြာ ဆက္လက္အသံုးျပဳပါက လက္ရွိ ႀကံဳေတြ႕ေနရေသာ ႏိုင္ငံတကာဖိအားမ်ားမွာ တစ္စတစ္စ ေလ်ာ့ပါးသြားလိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အႀကံျပဳေရးသားလိုက္ပါသည္။
လက္ေစာင္းထက္

Category: 

Share