ေဂါက္႐ိုက္လြန္းသျဖင့္ ခင္ပြန္း၏ငယ္ပါကိုျဖတ္ခဲ့ေသာ ဇနီး

ေတာင္ကိုရီးယားႏုိင္ငံတြင္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးသည္ ေဂါက္႐ိုက္လြန္းေသာ ခင္ပြန္းျဖစ္သူ၏ငယ္ပါကို ျဖတ္ၿပီး ေနာက္အိမ္သာထဲထည့္ကာ ေရဆြဲခ်ခဲ့သည္။ ဇနီးျဖစ္သူသည္ အသက္ ၅၀ အရြယ္ခင္ပြန္း အိပ္ေပ်ာ္ေနစဥ္ သူ၏ငယ္ပါကို ကတ္ေၾကးျဖင့္ျဖတ္ေတာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အိမ္နီးခ်င္းမ်ားက အဆိုပါ လင္မယားသည္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးအလြန္ခ်စ္ခင္ၾကသျဖင့္ ယခုကဲ့သို႔ျဖစ္သြားျခင္းမွာ အံ့ၾသထိတ္လန္႔ဖြယ္ ေကာင္းေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အသက္ ၅၄ ႏွစ္အရြယ္ဇနီးျဖစ္သူ ကင္မ္ကမူ သူမ၏ ေယာက္်ားသည္ သူမကို မသိက်ိဳးကၽြံျပဳေနသည္မွာၾကာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ သူမအေပၚတြင္လည္း ကိုယ္ထိ လက္ေရာက္က်ဴးလြန္ခဲ့ဖူးေၾကာင္း ရဲတပ္ဖြဲ႕က သူမအားစစ္ေဆးသည့္အခါ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ ကင္မ္က သူမ၏ ခင္ပြန္းသည္ သူမအား ေငြတစ္ျပားတစ္ခ်ပ္မွမေပးေၾကာင္း၊ သူမအေနျဖင့္ ျဖစ္သလိုေနထုိင္စား ေသာက္ေနရသည္မွာလည္းၾကာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ခင္ပြန္းအေနျဖင့္ သူ၏အခ်ိန္ အမ်ားစုကို ေဂါက္႐ိုက္ျခင္းျဖင့္ကုန္လြန္ေစခဲ့ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေနာက္ဆံုးတြင္ ကင္မ္သည္ ခင္ပြန္း၏ သူမအေပၚ လုပ္ရပ္ကို သည္းမခံႏိုင္ေတာ့သျဖင့္ သူ၏ငယ္ပါကို ကတ္ေၾကးျဖင့္ ျဖတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရဲစခန္း၌ ၀န္ခံထြက္ဆိုခဲ့သည္။ ခင္ပြန္းသည္မွာ ေဆး႐ံုတြင္တက္ေရာက္ကုသမႈ ခံေနရၿပီး အသက္အႏ္ၲရာယ္စိုးရိမ္စရာမရွိေတာ့ေပ။

 

Category: 

Share