တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာမ်ား၏ ဘဏ္ေခ်းေငြ ျပန္ဆပ္ရမည့္ ကာလကို ၁၅ ႏွစ္အထိ သက္တမ္းတိုးေပး

ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အိမ္ရာဖြ႕ံၿဖိဳးေရးဘဏ္ (CHDB) တြင္ စာရင္းဖြင့္၍ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ ၀ယ္ယူရန္ ေခ်းယူသူမ်ားအေနျဖင့္ ဘဏ္သို႔ ေခ်းေငြ ျပန္ဆပ္ရမည့္ကာလကို ၁၀ ႏွစ္အစား ၁၅ ႏွစ္အထိ သက္တမ္း တိုးျမႇင့္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါဘဏ္မွ သိရသည္။

“ခုလုပ္ေနပါၿပီ။ ၿပီးသြားတဲ့ဟာကေတာ့ မဆိုင္ေတာ့ဘူး။ ဒီလာမယ့္ ေနာက္ထပ္ေခ်းမယ့္ သူေတြကို ၁၅ ႏွစ္ ကာလထိ တိုးေပးေတာ့မယ္။ အရင္က ဆယ္ႏွစ္။ ခုလာမယ့္ဟာေတြအတြက္ ဆယ့္ငါးႏွစ္ေပါ့”ဟု CHDB ဘဏ္၏ ဥကၠ႒ ဦး၀င္းေဇာ္က တူေမာ႐ိုးသို႔ ေျပာသည္။

CHDB ဘဏ္တြင္ ေငြစုထားသည့္ သူမ်ားထဲမွ တိုက္ခန္းတန္ဖိုး၏ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ျပည့္မီသူမ်ားအေနျဖင့္ အခန္း၀ယ္ယူခြင့္ ရရိွေနျခင္းျဖစ္ၿပီး မိမိ၀ယ္လိုသည့္ အခန္းကို စိတ္ႀကိဳက္ ေလွ်ာက္ထားခြင့္ေပးထားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနမွ တန္ဖုိးနည္းအိမ္ရာ အခန္းေပါင္း ႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္ ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးထားၿပီျဖစ္ၿပီး အခန္းေပါင္း ၆၀၀ ေက်ာ္ကုိ ပထမအသုတ္အေနျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးခဲ့ကာ ယခုလ ၂ ရက္ႏွင့္ ၄ ရက္တို႔တြင္ ဒုတိယအသုတ္အျဖစ္ အခန္းေပါင္း ၈၅၀ ေက်ာ္ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာန႐ုံးခန္းတြင္ မဲေဖာက္ခ်ထားေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

CHDB အေနျဖင့္ ေနာက္ ပုိင္းတြင္လည္း ပုဂ္ၢလိကမွ ေရာင္းခ်ေနသည့္ လူေနတိုက္ခန္းမ်ားႏွင့္ လံုးခ်င္းအိမ္ရာမ်ားကို ဘဏ္ေခ်းေငြျဖင့္ ၀ယ္ယူႏုိင္ရန္ အစီအစဥ္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာအတြက္ အခန္း ၈၀၀၀ ကို ႏွစ္ႏွစ္စီမံကိန္းျဖင့္ တည္ေဆာက္ေနၿပီး ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးသည့္အခန္းမ်ားအနက္ အိုးအိမ္ဦးစီးဌာနက အခန္း ၅၀၀ ေက်ာ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕က အခန္း ၇၀၀ ေက်ာ္ စုစုေပါင္းအခန္း ၁၂၀၀ ေက်ာ္ ေရာင္းခ်ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိတြင္ CHDB Bank ၌ အိမ္ရာ၀ယ္ယူရန္ ေငြစုေဆာင္းသူဦးေရ ၁၈၀၀၀ ေက်ာ္ ရွိေနေၾကာင္း စာရင္းအရသိရသည္။  
ေရႊရင္ၿငိမ္းေအး

Category: 

Share