႐ုိးရာလက္ေ၀ွ႔ကလပ္ေလးခု အသစ္ဖြင့္

ျမန္မာႏုိင္ငံ႐ုိးရာလက္ေ၀ွ႔ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသား ႀကီးပြားတုိးတက္ေရး ကုမၸဏီတုိ႔ ပူးေပါင္းၿပီး ႐ုိးရာလက္ေ၀ွ႔ ကလပ္အသစ္ေလးခုဖြင့္ပြဲကုိ ေအာက္တုိဘာ ၂၂ ရက္က ေထာက္ႀကံ႕ဘားလားေခ်ာင္းရွိ အမ်ိဳးသား ႀကီးပြား တုိးတက္ေရးကုမၸဏီ႐ုံးခ်ဳပ္တြင္ က်င္းပခဲ့သည္။ အဆုိပါ အခမ္းအနားတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ႐ုိးရာ လက္ေ၀ွ႔အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠဌ ဦးသိန္းေအာင္ႏွင့္ နာယက ဦးစုိးထြန္းရွိန္တုိ႔က ႐ုိးရာလက္ေ၀ွ႔သမားမ်ား ေပၚထြန္းေရးအတြက္ ကလပ္အသစ္ေလးခု ဖြင့္လွစ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ရွင္းလင္း ေျပာၾကားၾကသည္။

ထုိ႔ေနာက္ နာယက ဦးစုိးထြန္းရွိန္က ကလပ္အသစ္ေလးခုကုိ ေလ့က်င့္ေရး အေထာက္အကူျပဳ ပစၥည္းမ်ား ေပးအပ္ရာ ေရႊဘားလားကလပ္အတြက္ နည္းျပေရႊ၀ါထြန္း၊ စဥ့္ကုိင္ကလပ္အတြက္ နည္းျပသူရရဲေအာင္၊ ရမည္သင္းကလပ္အတြက္ နည္းျပ မုိက္ခဲေက်ာက္ပြင့္ႏွင့္ ေခ်ာင္းသာကလပ္အတြက္ နည္းျပသမိန္ ရဲေသြးတုိ႔က လက္ခံရယူခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

 

Category: 

Share