ကေနဒီလုပ္ႀကံခံရမႈ လွ်ိဳ႕၀ွက္မွတ္တမ္းမ်ားကို ထုတ္ျပန္မည္ဟု သမၼတထရမ့္ေျပာၾကား

အေမရိကန္ သမၼတေဟာင္း ဂၽြန္အက္(ဖ္) ကေနဒီ လုပ္ႀကံခံရမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ လွ်ိဳ႕၀ွက္မွတ္တမ္းမ်ားကို အမ်ားျပည္သူမ်ားသို႔ ထုတ္ျပန္ေပးရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရမ့္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆိုပါ လွ်ိဳ႕၀ွက္မွတ္တမ္းမ်ားကို ေအာက္တိုဘာ ၂၆ ရက္ (ၾကာသပေတးေန႔)တြင္ အမ်ိဳးသားေမာ္ကြန္းတိုက္မွ ထုတ္ျပန္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ အေမရိကန္သမၼတကေနဒီသည္ တကၠဆက္ျပည္နယ္ ဒါးလက္စ္တြင္ စႏိုက္ပါျဖင့္ ပစ္သတ္လုပ္ႀကံခံခဲ့ရသည္။ အမ်ိဳးသားေမာ္ကြန္းတိုက္က ကေနဒီ လုပ္ႀကံခံရမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ မွတ္တမ္းအမ်ားအျပားကို အမ်ားျပည္သူသို႔ ထုတ္ျပန္ေပးခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း ယေန႔တိုင္ လွ်ိဳ႕၀ွက္ထားေသာမွတ္တမ္းမ်ား က်န္ရွိေနေသးသည္။ အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရမ့္က ကေနဒီလုပ္ႀကံခံရမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာ လွ်ိဳ႕၀ွက္ထားဆဲျဖစ္ေသာ က်န္ရွိေနေသးသည့္ မွတ္တမ္းမ်ားကို အမ်ားျပည္သူသို႔ ခ်ျပမည္ဟု သူ၏ အင္တာနက္အေကာင့္တြင္ ေရးသားခဲ့သည္။

၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္လႊတ္ေတာ္က ကေနဒီႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ မွတ္တမ္းမ်ားအားလံုးကို သမၼတက အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးကို ထိခိုက္သည္ဟု မယူဆပါက ၂၅ ႏွစ္အတြင္း ထုတ္ျပန္ေပးရမည္ဟု အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ေနာက္ထပ္ ထုတ္ျပန္မည့္ မွတ္တမ္းမ်ားမွာ သံုးေထာင္ေက်ာ္ရွိၿပီး ယခင္က အမ်ားျပည္သူသို႔ ထုတ္ျပန္ေပးခဲ့ေသာ မွတ္တမ္းသံုးေသာင္းေက်ာ္မွာလည္း စာသားမ်ား ျပဳျပင္ထားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထရမ့္အေနျဖင့္ အသစ္ထုတ္ျပန္မည့္ မွတ္တမ္းမ်ားကို ပကတိအတိုင္း ထုတ္ျပန္မည္ေလာ (သို႔) စာသားမ်ား ျပင္ဆင္ၿပီး ထုတ္ျပန္မည္ေလာကိုမူ ေသခ်ာစြာ မသိရေသးေပ။ ကေနဒီကို ေလ့လာထားသည့္ ပညာရွင္မ်ားကမူ ေနာက္္ဆံုးထုတ္ျပန္မည့္ မွတ္တမ္းမ်ားတြင္ အေရးႀကီးသည္မ်ား ပါႏုိင္မည္မဟုတ္ဟု သံုးသပ္ ထားေၾကာင္း သိရသည္။ ကေနဒီကို အေမရိကန္ မရိန္းတပ္သားေဟာင္း တစ္ဦးျဖစ္သူ Lee Harvey က လုပ္ႀကံခဲ့ၿပီး ႏွစ္ရက္အၾကာတြင္ Lee ကို ရဲအေစာင့္အေရွာက္ျဖင့္ ဒါးလက္(စ္) ရဲစခန္းသို႔ ေခၚေဆာင္လာစဥ္ လူအုပ္အတြင္းမွ Jack Ruby သည္ Oswald ကို အနီးကပ္ ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခဲ့ရာ ၀မ္းဗိုက္တြင္ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ၿပီး ကေနဒီ၏ အသက္ကို ကယ္တင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည့္ ေဆး႐ံုတြင္ပင္ Oswald မွာလည္း ေသဆံုးခဲ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အေမရိကန္ျပည္သူမ်ားတြင္ ကေနဒီကို လုပ္ႀကံရန္ Oswald အား အေမရိကန္ေထာက္လွမ္းေရး ေအဂ်င္စီ စီအိုင္ေအက ခုိင္းေစခဲ့ၿပီး Oswald  ကိုလည္း စီအုိင္ေအကပင္ ျပန္လည္သုတ္သင္ခဲ့သည္ဟု ယံုၾကည္သူမ်ား ရွိေနသည္။

 

Category: 

Share