မႏၱေလးရမ္အတုမ်ား(၁၃၂ဖာ)ဖမ္းဆီးရမိ

မႏၱေလးျမိဳ႕တြင္ မႏၱေလးရမ္အတုအၾကီးအက်ယ္ ထုတ္လုပ္ေနေသာသူအား ေအာက္တိိုဘာ ၂၄ ရက္ေန႕ညတြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕က ဖမ္းဆီးရမိေၾကာင္းသတင္းရရွိသည္။

ျဖစ္စဥ္မွာမႏၱေလးျပည္ၾကီးတံခြန္ျမိဳ႕နယ္တြင္ မႏၱေလးရမ္အတုမ်ားထုတ္လုပ္ေနေၾကာင္းသတင္းအရ မႏၱေလးရမ္မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင္႕ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားကေစာင္႕ဆိုင္းဖမ္းဆီးရာရမ္အတုမ်ား ထည္႕သြင္းထားေသာအရက္ဖာ၃ဖာႏွင္႕ေလးပုလင္း ၊အရည္မထည္႕ရေသးေသာ တံဆိပ္ကပ္ထားသည္႕ပုလင္းပါ ဖာေပါင္း ၁၃၂ ဖာ(စုစုေပါင္း၁၂၄၂)ပုလင္းႏွင္႕အတူ အရက္တုျပဳလုပ္သူဦးသန္းထိုက္ (အသက္၄၆ႏွစ္) ၊ေငြေတာ္ရပ္ကြက္၊ အကြက္အမွတ္၈၊ ၇၃လမ္း၊ျပည္ၾကီးတံခြန္ျမိဳ႕နယ္ေနသူအား အရက္တုမ်ား သယ္ေဆာင္ကါးနွင့္အတူ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

စစ္ေဆးခ်က္အရ တရားခံသည္ အရက္တုမ်ားကို ညတြင္းခ်င္းေဖာ္စပ္ျပီး စားေသာက္ဆိုင္မ်ားသို႕ ကားျဖင့္ လိုက္လံပို႕ေဆာင္ေနသူျဖစ္ေၾကာင္းသိရသျဖင့္ ျပည္ၾကီးတံခြန္ျမိဳ႕မ ရဲစခန္းမွပ/၈၈၅/၂၀၁၇ ျပစ္မွဳပုဒ္မ၄၂၀၊ ၄၆၈ ျဖင့္ အေရးယူထားေၾကာင္းသိရသည္။

Category: 

Share