အီရန္ႏ်ဴကလီးယားသိပၸံပညာရွင္မ်ား လုပ္ႀကံရာတြင္ ပါဝင္ခဲ့ေသာ ေမာ့(စ္)ဆက္ သူလွ်ိဳကုိ ေသဒဏ္ခ်မွတ္

အီရန္ႏ်ဴကလီးယားသိပၸံပညာရွင္မ်ားကုိ လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ရာတြင္ ပါဝင္ခဲ့သာ အစၥေရးေထာက္လွမ္းေရး ေမာ့(စ္) ဆက္အဖြဲ႕၏ သူလွ်ိဳတစ္ဦးကုိ ေသဒဏ္ခ်မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း တီဟီရန္ရွိ အစုိးရေရွ႕ေနမ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ တီဟီရန္ေရွ႕ေန Abbas Jafari Dolatabadi က ‘’တရားခံက ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ သုေတသနလုပ္ငန္းေတြမွာပါတဲ့ အေရးႀကီးဆုံးပုဂၢိဳလ္ ၃ဝ ရဲ႕ အခ်က္အလက္ေတြ လိပ္စာေတြ၊ စစ္တပ္ႏွင့္ ႏ်ဴကလီးယား စီမံကိန္းႏွင့္ အီရန္ႏ်ဴကလီးယားသိပၸံပညာရွင္Shahriari ႏွင့္ Ali Mohammadi တုိ႔ရဲ႕ အခ်က္အလက္ေတြကုိ အစၥေရး ေမာ့(စ္)ဆက္ ေထာက္လွမ္းေရးအရာရွိ မ်ားထံေပးပုိ႔ခဲ့ၿပီးေနာက္ ႏ်ဴကလီးယား ပညာရွင္မ်ား လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ လြန္ခဲ့ေသာဆယ္စုႏွစ္ တစ္စုမွစၿပီး အီရန္တြင္ စီနီယာႏ်ဴကလီး ယားသုေတသီအနည္းဆုံးေလးဦး လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရၿပီး ေသဆုံးခဲ့သူမ်ားတြင္ Masound Ali-Mohammadi, Majid Shahriari, Dariush Rezaei Nejad and Mostafa Ahmadi Roshan တုိ႔ ပါဝင္သည္။ အစုိးရေရွ႕ေနမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ တရားခံသည္ ေငြေၾကးႏွင့္ ဆြီဒင္တြင္ အၿမဲတမ္းေနထုိင္ ခြင့္ရရွိေရးတုိ႔အတြက္ ေမာ့(စ္)ဆက္ ေထာက္လွမ္းေရးအရာရွိမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အီရန္စစ္ တပ္ႏွင့္ ႏ်ဴကလီးယားသိပၸံပညာရွင္ ဒါဇင္ခန္႔၏ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ တပ္မ်ားတည္ေနရာႏွင့္ ႏ်ဴကလီးယားသုေတသန လုပ္ငန္းမ်ားတည္ေနရာတုိ႔ကုိ ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ တာဝန္ရွိသူမ်ားက တရားခံ၏အမည္ကုိ ထုတ္ျပန္ေၾကညာ ျခင္းမရွိေသာ္လည္း တရားခံသည္ အီရန္အႏြယ္ စေတာ့ဟုမ္းတြင္ ေနထုိင္သူ Ahmadreza ဆုိသူျဖစ္ေၾကာင္း အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႕အစည္း၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။ အဆုိပါအဖြဲ႕က Ahmadreza ကုိ လႊတ္ေပးရန္ႏွင့္ သူ႕အားခ်မွတ္ထား ေသာျပစ္ဒဏ္မ်ားကုိ ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ အီရန္အာဏာပုိင္မ်ားကုိ ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။ Djalali သည္ ၿပီးခဲ့ေသာ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ေႏြရာသီတြင္ အီရန္သုိ႔ အလည္ျပန္လာစဥ္ အာဏာပုိင္မ်ား၏ ဖမ္းဆီးျခင္းခံခဲ့ရသည္။  Djalali သည္ စေတာ့ဟုမ္းရွိ ကမၻာ့အႀကီးဆုံးေဆးဘက္ဆုိင္ရာ တကၠသုိလ္ Karolinska Institute တြင္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေနသူလည္းျဖစ္သည္။ သူက အီရန္အာဏာပုိင္မ်ားသည္ သူ႕ကုိဖမ္းဆီးၿပီးေနာက္ ၿခိမ္းေျခာက္ မႈမ်ားႏွင့္ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အာဏာပုိင္မ်ား သည္ ႀကိဳတင္ေရးသားထားေသာ ဝန္ခံစာကုိ သူ႕အား ကင္မရာေရွ႕တြင္ အတင္းအဓမၼဖတ္ခုိင္းခဲ့ေၾကာင္း သူ႕အေနျဖင့္ တုိင္းျပည္အေပၚတြင္ မည္သည့္အခါကမွ် သစၥာမေဖာက္ခဲ့ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 

Category: 

Share