ဘရာဇီးႏုိင္ငံတြင္ ေရႊတူးသမားမ်ားက အစုိးရ႐ုံးခန္းမ်ားကုိ မီး႐ိႈ႕ဖ်က္ဆီး

ဘရာဇီးႏုိင္ငံေျမာက္ပုိင္း Humaita ၿမိဳ႕တြင္ လက္နက္မ်ားကုိင္ေဆာင္ထားေသာ လူရာေပါင္းမ်ားစြာသည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးေအဂ်င္စီမ်ားပုိင္ဆုိင္ေသာ ႐ုံးခန္းအခ်ိဳ႕ကုိ မီး႐ိႈ႕ဖ်က္ဆီးခဲ့သျဖင့္ စစ္သားမ်ားႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕အမ်ားအျပားကုိ အဆုိပါၿမိဳ႕တြင္ တပ္ခ်ထားရေၾကာင္းသိရသည္။ တုိက္ခိုက္မႈသည္ ေအာက္တုိဘာ ၂၇ ရက္၊ ေသာၾကာေန႔က ဘရာဇီးႏုိင္ငံ၏ အေမဇုန္နယ္ေျမတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး အနည္းဆုံး ငါးနာရီခန္႔ၾကာျမင့္ခဲ့သည္။ အာဏာပုိင္မ်ားက အၾကမ္းဖက္တုိက္ခိုက္သူမ်ားသည္ ေရႊတူးသမားမ်ားျဖစ္ၿပီး သူတို႔၏တရားမဝင္ေရႊတူးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ အာဏာပုိင္မ်ားက ဝင္ေရာက္စီးနင္းခဲ့မႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လက္တုံ႔ျပန္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။  အဆုိပါတုိက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ အစုိးရေအဂ်င္စီႏွစ္ခု၏ အေဆာက္အအုံအခ်ိဳ႕ ပ်က္ဆီးဆုံး႐ႈံးခဲ့သည္။ ဘရာဇီးသဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ေအဂ်င္စီ ေဒသဆုိင္ရာဌာနခ်ဳပ္ရွိ အေဆာက္အအုံမ်ား၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား၊ စာရြက္ စာတမ္းမ်ား မီး႐ိႈ႕ဖ်က္ဆီးခံခဲ့ရၿပီး ရဲတပ္ဖြဲ႕သည္ Incra ႏွင့္ Ipaam အစုိးရေအဂ်င္စီ အေဆာက္အအုံမ်ားကုိ ေရႊတူးသမားမ်ားမီး႐ိႈ႕ရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈမွ ကာကြယ္ႏုိင္ခ့ဲေသာ္လည္း အေဆာက္အအုံမ်ား၏ အျပင္ဘက္တြင္ ရပ္နားထားေသာကားမ်ားမွာမူ မီး႐ိႈ႕ဖ်က္စီးခံခဲ့ရသည္။ Humaita ၿမိဳ႕တြင္ လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္ အေျမာက္အျမားတုိး ခ်ဲ႕ခ်ထားေသာ္လည္း အေျခအေနသည္ တင္းမာလ်က္ရွိသည္။ အေမဇုန္ျပည္နယ္ရွိ Ibama အႀကီးအကဲ Jose Leland Barroso က အာဏာပုိင္မ်ားအေနျဖင့္ အၾကမ္း ဖက္လုပ္ရပ္မ်ားကုိ ၿငိမ္ခံေနမည္မဟုတ္ဘဲ ျပင္းထန္စြာတု႔ံျပန္သြားမည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သူကဆက္လက္ၿပီး “ဒါဟာအ႐ုိင္းအစုိင္းေတြရဲ႕လုပ္ရပ္ေတြပါ။ ေနာက္ၿပီးဒါဟာ အၾကမ္းဖက္တုိက္ခိုက္မႈပါပဲ”ဟု O Globo သတင္းစာသုိ႔ ေျပာခဲ့သည္။ ဘရာဇီးအာဏာပုိင္ မ်ားသည္ တရားမဝင္ ေရႊတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသုံးျပဳသည့္ေလွမ်ားကုိ Humaita ၿမိဳ႕အနီးရွိ Madeira ျမစ္အတြင္း ဖမ္းဆီးသိမ္းဆည္းလုိက္ၿပီး ရက္အနည္းငယ္အၾကာတြင္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားျဖစ္ပြားလာျခင္းျဖစ္သည္။ ယခုျဖစ္ရပ္သည္ အေမဇုန္ေဒသအတြင္း garimpeiros ဟုေခၚေသာ တရားမဝင္ေရႊတူးေဖာ္သူမ်ားႏွင့္ အစုိးရအၾကား ထပ္မံျဖစ္ပြားေသာ ျပႆနာျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

Category: 

Share