ကမၻာေပၚတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေက်ာင္းထြက္ႏႈန္းအမ်ားဆံုးျဖစ္ေန ေက်ာင္းထြက္ႏႈန္းေလ်ာ့က်ေစရန္ ဝိုင္းဝန္းလုပ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္း ပညာေရးဝန္ႀကီးတိုက္တြန္း

ကမၻာေပၚတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေက်ာင္းထြက္ႏႈန္း အမ်ားဆံုးႏိုင္ငံျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေက်ာင္းထြက္ႏႈန္း ေလ်ာ့က်ေစရန္ ဝိုင္းဝန္းလုပ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္း ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ဳိးသိမ္း ႀကီးက ေျပာၾကားလိုက္သည္။
ေအာက္တုိဘာ ၂၂ ရက္မွ ၂၈ ရက္အထိ ပညာေရးတကၠသိုလ္၌ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ၂ဝ၁၇-၁၈ ပညာသင္ႏွစ္ အေျခခံပညာမူလတန္းႏွင့္ အလယ္တန္းအဆင့္ စာေမးပြဲဆိုင္ရာအလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ယခုကဲ့သို႔ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
“ျမန္မာႏိုင္ငံက ကမၻာေပၚ မွာ ေက်ာင္းထြက္ႏႈန္း အမ်ားဆံုးႏိုင္ငံ ျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ေက်ာင္းထြက္ႏႈန္းကို ေလွ်ာ့ခ်ခ်င္တယ္။ ဒီလိုေက်ာင္းထြက္ႏႈန္းကို ေလွ်ာ့ခ်ခ်င္တဲ့အခါက်ေတာ့ ဒီကေလးေတြက တစ္တန္းခ်င္း တစ္တန္းတက္တဲ့အခါက်ရင္ သူတို႔ သင္ယူတတ္ေျမာက္ရမယ့္ ဘာသာေတြမွာ သင္ယူတတ္ေျမာက္မႈ အရည္အေသြးေကာင္းမွရမယ္။ ကေလးေတြရဲ႕ သင္ယူတတ္ေျမာက္မႈ အရည္အေသြးေကာင္းဖို႔ဆိုရင္ ဘယ္သူေတြအေပၚ သက္ေရာက္ေနလဲဆိုေတာ့ ဆရာေကာင္းေတြေပၚမွာ မူတည္တယ္”ဟု ၄င္းကေျပာသည္။
ဆက္လက္၍ မူလတန္းအဆင့္မွ စတင္တြက္ခ်က္မည္ဆိုပါက ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ စတုတၳ တန္းအထိ ေရာက္ရိွၿပီး အ႒မ တန္းအဆင့္၌ ၅၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ က်န္ရိွေနျခင္းေၾကာင့္ ေက်ာင္း ထြက္ႏႈန္းျမင့္မားေနသျဖင့္ သင္ယူ တတ္ေျမာက္မႈႏႈန္း တိုးျမႇင့္လုပ္ ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းက တိုက္တြန္းေျပာဆိုခဲ့သည္။
၂ဝ၁၇-၁၈ ပညာသင္ႏွစ္၌ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာအရ စတုတၳတန္း၌ ပညာသင္ၾကားေနသူ ကိုးသိန္းေက်ာ္ရိွၿပီး အ႒မတန္း၌ ပညာသင္ၾကားေနသူ ေျခာက္သိန္းေက်ာ္ရိွေၾကာင္း သိရသည္။               ဇင္မင္း

 

Category: 

Share