ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕အား အာဆီယံပန္းၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္ ကူးေျပာင္းရန္စတင္

ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕အား အာဆီယံပန္းၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္ ကူးေျပာင္းၿပီး ပန္းစိုက္ေတာင္သူမ်ား ဝင္ေငြတိုး ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္အတြက္ စတင္စီစဥ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
အဆိုပါၿမိဳ႕အား ပန္းၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္ ကူးေျပာင္းရန္ နယ္သာလန္ႏိုင္ငံမွ ထိပ္တန္းအရည္အေသြးျမင့္ ပန္းမ်ိဳးေစ့မ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ပထမဦးဆံုး တင္သြင္းစိုက္ပ်ိဳးၿပီး ပန္းစိုက္ေတာင္သူမ်ားအား နည္းပညာပံ့ပိုးကူညီ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာနမွ သိရွိရသည္။
“ျပင္ဦးလြင္ ေဒသမွာရွိတဲ့ ပန္းစိုက္ေတာင္သူေတြကို ပန္း စိုက္ပ်ိဳးသူမ်ားအသင္း အျမန္ဆံုး ဖဲြ႕စည္းေပးမွာျဖစ္ၿပီး စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးနဲ႔ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာနနဲ႔ နယ္သာလန္က နည္းပညာအကူအညီနဲ႔ ပန္းမ်ိဳးေစ့ေတြ ထုတ္ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ပန္းစိုက္ေတာင္သူေတြ စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္ႏိုင္ေအာင္ ေခ်းေငြေတြကိုလည္း ထုတ္ေပးမယ္။ အဓိကေတာ့ ပန္းစိုက္ေတာင္သူေတြလည္း ဝင္ေငြတိုးၿပီး ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ကို အာဆီယံပန္းၿမိဳ႕ေတာ္ အျဖစ္ ကူးေျပာင္းသြားဖုိ႔ျဖစ္ပါတယ္”ဟု စိုက္ပ်ိဳးေရးေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန အၿမဲ တမ္းအတြင္းဝန္ ေဒါက္တာ တင္ထြဋ္က ေျပာၾကားသည္။
နယ္သာလန္ႏိုင္ငံသည္ ပန္းစိုက္ပ်ိဳးသူ ၆ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိၿပီး ႏိုင္ငံျခားပို႔ကုန္အျဖစ္ ပန္းတင္သြင္းသည့္ ကုမၸဏီ ၆၅ဝ ရွိကာ ဥေရာပေစ်းကြက္အား အခုိင္အမာရရွိထားေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။
“နယ္သာလန္ႏိုင္ငံကေန ထိပ္တန္းအရည္အေသြးျမင့္ ပန္းမ်ိဳးေစ့ေတြ တင္သြင္းျခင္းနဲ႔အတူ စိုက္ပ်ိဳး နည္းပညာေတြကို အျပည့္အဝကူညီသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပင္ဦးလြင္ေဒသက ထြက္ရွိလာတဲ့ ပန္းေတြကိုလည္း ျပည္တြင္း/ ျပည္ပ ေစ်းကြက္ဝင္ေအာင္ ကူညီေဆာင္ရြက္သြားမယ္”ဟု နယ္သာလန္သံ႐ံုး ေကာင္စစ္ဝန္မစၥတာ ဖေရ့ဒရစ္က ေျပာၾကားသည္။
လက္ရွိ ျမန္မာျပည္ ပန္းေစ်းကြက္တြင္ တ႐ုတ္ဘက္မွ တရားမဝင္ တင္သြင္းလာေသာ ပန္းမ်ားက အမ်ားဆံုးျဖစ္ေနၿပီး ေဒသပန္းစိုက္ပန္းေတာင္သူမ်ား အထိနာလ်က္ရွိရာ ပန္းမ်ိဳးစိတ္အသစ္မ်ားျဖင့္ ေစ်းကြက္ရယူ ဦးေမာ့ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပန္းစိုက္ေတာင္သူမ်ား အဆိုအရ သိရသည္။
ေဆြႏိုင္စစ္

 

Category: 

Share