မီးသတ္သမား တစ္ေယာက္၏ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း မနက္ျဖန္ - ကိုလူသစ္

(ကန္ေတာ္ႀကီး ပဲေလ့စ္ဟိုတယ္ မီးေလာင္မႈသို႔ သြားေရာက္ၿငိမ္းသတ္ရာမွ ထိခိုက္မိကာ ယေန႔တိုင္ ျပန္လည္သတိမရေသးေသာ မီးသတ္ဦးစီးမွဴး ဦးေက်ာ္စြာလင္း၏ျဖစ္ရပ္မွန္)

“သူတို႔က ကေလးအရမ္း လိုခ်င္ၾကတာ”ဟု မီးသတ္ဦးစီးမွဴး ကိုေက်ာ္စြာလင္း၏ မိခင္ျဖစ္သူ ေဒၚခင္ႏွင္း ေဆြကေျပာသည္။

ရင္ေသြးရရွိရန္အတြက္မွာ ကိုေက်ာ္စြာလင္း ဇနီးေမာင္ႏွံ ႏွစ္ဦးစလံုးအိပ္မက္တစ္ခု ျဖစ္ေနေစခဲ့သည့္အတြက္ ဇနီးျဖစ္သူထံတြင္ ကုိယ္၀န္ရွိ၊ မရွိကိုမၾကာခဏ ဆိုသလို စစ္ေဆးမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့ရာ ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာ ၁၉ ရက္သည္လည္း ယင္းသုိ႔ဇနီးသည္ထံ၌ ကုိယ္၀န္ရရွိျခင္းရွိ၊ မရွိအားစစ္ေဆးရန္ ဆရာ၀န္မ်ားမွ ခ်ိန္းဆိုထားသည့္ ေန႔ရက္တစ္ရက္ျဖစ္ေနေလသည္။

မထင္မွတ္ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕ဦးစီးမွဴး ကိုေက်ာ္စြာလင္း၏ ျဖစ္စဥ္သည္လည္း တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္ကာ တိုက္ဆိုင္စြာပင္ ေအာက္တိုဘာ ၁၉ ရက္ နံနက္ ၃ နာရီ၊ မိနစ္ ၂၀ ခန္႔အခ်ိန္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ကန္ေတာ္ႀကီးပဲေလ့စ္ ဟုိတယ္၌ မီးေလာင္မႈျဖစ္ပြားရာသို႔ သြားေရာက္ မီးၿငိႇမ္းသတ္ရာမွ ၄င္း၏ ဦးေခါင္းေပၚသို႔ သစ္သားတန္း ျပဳတ္က်ခဲ့မႈေၾကာင့္ သတိလစ္သြားခဲ့သည္မွာ ယေန႔တိုင္ သတိျပန္မလည္လာႏိုင္ေသးေပ။

ကိုေက်ာ္စြာလင္းသည္ ဖခင္ ဦးတင္လွ၊ မိခင္ေဒၚခင္ႏွင္းေဆြတို႔မွ ေမြးဖြားသည့္ ေမြးခ်င္းသံုးေယာက္အနက္ ဒုတိယေျမာက္သားျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံမီးသတ္တပ္ဖြဲ႕သို႔ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ တပ္သားဘ၀ျဖင့္ ၀င္ေရာက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ အစ္ကိုျဖစ္သူႏွင့္ ညီျဖစ္သူတို႔ကလည္း မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕သို႔ ၀င္ေရာက္လာခဲ့သည္။

ဖခင္ဦးတင္လိႈင္မွာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕တြင္ ဒုဦးစီးမွဴးအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ၄င္းက်င္လည္ရာ ပတ္၀န္းက်င္သည္ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕ အသိုင္းအ၀ိုင္းျဖစ္သည့္ အတြက္ မီးေဘးႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး၊ မီးၿငိႇမ္းသတ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ သူ႔အတြက္ရင္းႏွီးၿပီးသား နယ္ပယ္တစ္ရပ္ျဖစ္ကာ အခက္အခဲမရွိခဲ့ေပ။ ၄င္း၏ ပင္ကို၀ါသနာႏွင့္ စိတ္ထားအရ မီးသတ္ရဲေဘာ္ဘ၀မွာပင္ မီးသတင္းရရွိသည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ မီးေလာင္ျပင္သို႔ သြားေရာက္ၿငိႇမ္းသတ္ရန္အတြက္ အၿမဲအစဥ္သင့္ ျဖစ္ေစရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ျခင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕မွ ပို႔ခ်သည့္သင္တန္းမ်ားကိုလည္း တက္ေရာက္ ေလ့လာသင္ယူခဲ့ျခင္းႏွင့္ မီးေလာင္ျပင္သို႔ ေဘးဒုကၡေရာက္သူမ်ားကို ကူညီကယ္ဆယ္ျခင္း၊ မီးေလာင္မႈအေျခအေနအား ေလ့လာသံုးသပ္ျခင္း၊ မီးၿငိႇမ္းသတ္မႈစနစ္ႏွင့္ မီးေလာင္ျပင္အတြင္း ၀င္/ထြက္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားအား အၿမဲေလ့လာခဲ့သူျဖစ္သည့္အျပင္ သင္ယူမႈမ်ားမွ အေတြ႕အႀကံဳမ်ား၊ လက္ေတြ႕နယ္ပယ္မွ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားအရ မီးေလာင္မႈေပါင္းမ်ားစြာ၌ မီးၿငႇိမ္းသတ္ရာတြင္ ေရွ႕ဆံုးမွ ရဲ၀ံ့စြာလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သူျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုသို႔ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္အတြက္လည္း မီးသတ္ရဲေဘာ္ဘ၀မွ တစ္ဆင့္ မီးသတ္ တပ္ၾကပ္ႀကီးအဆင့္သို႔ ရာထူးတိုးျမႇင့္ ျခင္းခံခဲ့ရၿပီး ၄င္းတပ္ၾကပ္ႀကီးအဆင့္မွ လက္ေထာက္မီးသတ္ဦးစီးမွဴး၊ ၿမိဳ႕နယ္မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕ ဒုတိယဦးစီးမွဴး အဆင့္ထိသို႔ တက္လွမ္းႏိုင္ခဲ့သည္။

“ရဲေဘာ္ဘ၀ကေန ၀င္ခဲ့တယ္။ အဲဒီေနာက္ တပ္ၾကပ္ႀကီး ျဖစ္တယ္။ တပ္ၾကပ္ႀကီးကေန တစ္ပြင့္၊ ေနာက္ ႏွစ္ပြင့္ျဖစ္တယ္။ အခုသံုးပြင့္နဲ႔ ဦးစီးမွဴးျဖစ္တာ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ေလာက္ရွိၿပီ” ဟု ၄င္း၏ မိခင္ေဒၚခင္ႏွင္းေဆြက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထိုသို႔ ၀ါသနာ၊ ေစတနာႏွင့္ အနစ္နာခံခ်င္သည့္စိတ္ျဖင့္ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕အတြင္း ၀င္ေရာက္ၿပီး ေလ့လာျခင္းႏွင့္ သင္ယူမႈမ်ားတြင္သာ အခ်ိန္ေပးလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္အတြက္ လူငယ္သဘာ၀ အခ်ိန္မ်ားစြာ ကုန္ဆံုးခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ မသူသူေက်ာ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီး ႏွစ္ဦးသေဘာတူ လက္ထပ္ထိမ္းျမားၿပီး ႏွစ္ေယာက္တစ္ အိမ္ေထာင္ထူေထာင္ခဲ့ၾကသည္။

အိမ္ေထာင္ျပဳ ဘုရားတည္ ေဆးမင္စုတ္ထိုး ဤသံုးမ်ိဳးခ်က္မပိုင္ ေနာင္ျပင္ရန္ခက္သည့္ အမ်ိဳးဟု ျမန္မာစကားပံုမ်ားတြင္ သာဓကျပဳေရးဖဲြ႕မႈမ်ားရွိေသာ္လည္း ကိုေက်ာ္စြာလင္းႏွင့္ မသူသူေက်ာ္တို႔၏ ႏွစ္ဦးသား ေပါင္းဖက္မႈမွာမူ ၄င္းျမန္မာစကားပံုတြင္ သာဓကျပဳေရးဖဲြ႕ထားမႈႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ေစခဲ့သည္။

စတင္အိမ္ေထာင္ျပဳခဲ့သည့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွစတင္ကာ ယေန႔အထိ ႏွစ္ဦးသားဘ၀တစ္ခု ထူေထာင္မႈသည္ ငါးႏွစ္ေက်ာ္ ေျခာက္ႏွစ္ကာလအထိ ေရာက္ရွိလာၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း တစ္ဦးေပၚတစ္ဦး ေမတၱာထားမႈ၊ အျပန္အလွန္ နားလည္မႈႏွင့္ အျပန္အလွန္ ယံုၾကည္မႈတို႔သည္ကာ ေလ်ာ့နည္းသြားျခင္းမရွိသည့္အျပင္ အျပန္အလွန္ ေမတၱာသက္၀င္မႈမွာလည္း ၾကင္စဦး ဇနီးေမာင္ႏွံအလား ရွိခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ႏွစ္ဦးသား၏ အျပန္အလွန္ ေမတၱာသက္၀င္မႈ ေလ်ာ့နည္းသြားျခင္း မရွိေသာ္လည္း မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕၀င္တစ္ဦး ျဖစ္သည့္ ကိုေက်ာ္စြာလင္းအတြက္ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းသာ အခ်ိန္ေပးေနထိုင္မႈ မ်ားျပားျခင္းေၾကာင့္ အနာဂတ္ မ်ိဳးဆက္သစ္ျဖစ္သည့္ သားသမီးရတနာမွာမူ အိမ္ေထာင္သက္ ငါးႏွစ္ ေက်ာ္လာသည္အထိ ရရွိျခင္းမရွိေသးသည့္ အနာဂတ္၏ရင္ေသြးအား ေထြးပိုက္ႏိုင္ရန္မွာ ၄င္းတို႔ဇနီး ေမာင္ႏွံႏွစ္ဦး လိုအပ္ေနသည့္ ကြက္လပ္ေလးတစ္ခုျဖစ္ေနေစခဲ့သည္။

တစ္ဖက္တြင္လည္း ႏိုင္ငံပိုင္ပစၥည္းမ်ား၊ ပုဂၢလိကပိုင္ ပစၥည္းမ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႕တုိ႔၏ အသက္အိုး အိမ္စည္းစိမ္မ်ားကုိ မီးေဘးႏွင့္ အျခားသဘာ၀ေဘး အႏၲရာယ္ေၾကာင့္ ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးမႈ မျဖစ္ပြားေစရန္အတြက္ ကာကြယ္ေပးရန္ဆိုသည့္အခ်က္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား အနက္ တစ္ခ်က္အပါအ၀င္ ျဖစ္ေနသလို မီးၿငိႇမ္းသတ္ေရး၊ ကာကြယ္တားဆီးေရးႏွင့္ ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားအား ေက်ပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္ရန္အတြက္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္စဥ္တြင္မူ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕၀င္ အခ်ိဳ႕ ေသဆုံးမႈမ်ား ရွိခဲ့သည့္အျပင္ အသက္အႏၲရာယ္ စိုးရိမ္ရသည္အထိ ထိခုိက္ဒဏ္ရာရရွိခဲ့မႈမ်ားလည္း ရွိခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာ ၁၉ ရက္၊ နံနက္ ၃ နာရီ၊ မိနစ္ ၂၀ ခန္႔အခ်ိန္တြင္မူ မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ၿမိဳ႕နယ္၊ ဥယ်ာဥ္ရပ္ကြက္၊ ကန္ရိပ္သာလမ္းႏွင့္ အထက္ပန္းဆိုးတန္း လမ္းေထာင့္ရွိ ကန္ေတာ္ႀကီး ပဲေလ့စ္ဟုိတယ္၌ မီးေလာင္မႈျဖစ္ပြားေနေၾကာင္း အသိေပးလာသည့္ အေၾကာင္းၾကားမႈတစ္ခုမွာ ကိုေက်ာ္စြာလင္းအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္မထားသည့္ အေျခအေနတစ္ခုသို႔ ေရာက္ရွိေစခဲ့သည္။

ကိုေက်ာ္စြာလင္းသည္ ထိုသို႔ မီးသတင္းရသည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ မီးေလာင္မႈျဖစ္ပြားရာ ကန္ေတာ္ႀကီးပဲေလ့စ္ ဟုိတယ္သို႔ မီးသတ္စခန္းရွိရဲေဘာ္ ရဲဘက္မ်ားႏွင့္အတူ သြားေရာက္မီးၿငႇိမ္းသတ္ခဲ့သည္။

မီးၿငိႇမ္းသတ္ရာတြင္လည္း ၄င္းအပါအ၀င္ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕၀င္အင္အား ၃၀၀ ခန္႔၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕အင္အား ၁၅၀၊ တပ္မေတာ္သား အင္အား ၅၀ တို႔မွ မီးသတ္ယာဥ္အစီး ၅၀ ခန္႔ျဖင့္ ၿငိႇမ္းသတ္ခဲ့ေသာ္လည္း စတင္ ေလာင္ကၽြမ္းခ်ိန္မွ မိနစ္အနည္းငယ္အၾကာတြင္ မီးေလာင္မႈအဆင့္မွာ တျဖည္းျဖည္း ျမင့္တက္လာခဲ့သည့္ အတြက္ မီးေလာင္မႈျဖစ္ပြားရာ ကန္ေတာ္ႀကီး ပဲေလ့စ္ဟုိတယ္ အတြင္း၌လည္း မီးခိုးလံုးမ်ားက တစ္ဖက္သို႔ တိုးမေပါက္ေအာင္ အလံုးအရင္းျဖင့္ ပ်ံ႕လြင့္ေနသည္။

ထိုအခ်ိန္တြင္ ကိုေက်ာ္စြာလင္း မီးၿငိမ္းသတ္ေနသည့္ ဦးေခါင္းအထက္ရွိ သစ္သားတန္းမွာ ဦးေခါင္းေပၚသုိ႔ ျပဳတ္က်ခဲ့မႈေၾကာင့္ ဦးေႏွာက္အေျမႇးေအာက္ ေသြးခဲျခင္း၊ ဦးေႏွာက္အသားထဲ ေသြးယိုစိမ္းျခင္းႏွင့္ ၀ဲနားထင္႐ိုးက်ိဳး ဒဏ္ရာမ်ားရ႐ွိခဲ့ၿပီး ေနရာတြင္ပင္ ရရွိဒဏ္ရာမ်ားေၾကာင့္ သတိလစ္ေမ့ေမ်ာခဲ့သည္။

“သူက အရက္ေသာက္တာ မႀကိဳက္ဘူး။ သူ႔အဖြဲ႕အစည္းက ရဲေဘာ္ေတြ အရက္ေသာက္ရင္လည္း ဆူတယ္။ မီးၿငိမ္းသတ္ရတယ္ဆိုတာ သတိအၿမဲထားရတယ္။ ကိုယ့္အတြက္ အႏၲရာယ္ဆိုတာ အခ်ိန္မေရြး ေရာက္လာႏုိင္တယ္ေလ။ အဲဒီအတြက္ေၾကာင့္လည္းသူက သူ႔ရဲေဘာ္ေတြ တစ္စံုတစ္ခုျဖစ္မွာကို အၿမဲစိုးရိမ္စိတ္ ရွိတယ္။ ဘယ္ေနရာမွာပဲ မီးေလာင္ေလာင္ မီးသတ္ၿပီဆုိရင္လည္း သူကထဲထဲ၀င္၀င္ကို လုပ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း အခုလုိျဖစ္တာ” ဟု ေဒၚခင္ႏွင္းေဆြက ေျပာၾကားသည္။

ထိုသို႔ သတိလစ္ေမ့ေမ်ာခဲ့သည့္အတြက္ ၄င္းႏွင့္အတူပါ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားက ကူညီကယ္ဆယ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ရန္ကုန္ေဆး႐ံုႀကီး ဦးေႏွာက္ႏွင့္ အာ႐ံုေၾကာသို႔ ေအာက္တိုဘာ ၁၉ ရက္ နံနက္ပိုင္း နံနက္ ၅ နာရီခြဲ ခန္႔အခ်ိန္တြင္ တင္ပို႔ခဲ့ရသည္။

ထို႔ေနာက္ ယင္းေန႔ ၉ နာရီ ၁၅ မိနစ္အခ်ိန္တြင္ ေဆး႐ံု တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ဦးေႏွာက္ပိုင္း ခြဲစိတ္မႈမ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္ တေျပးညီ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ကိုေက်ာ္စြာလင္း၏ ရရွိဒဏ္ရာမွာ ျပင္းထန္ (စိုးရိမ္ရ) အေျခ အေနေၾကာင့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ဦးေခါင္းပိုင္းခြဲစိတ္မႈကို ေအာက္တိုဘာ ၂၆ ရက္ ေန႔လယ္ပိုင္းခန္႔တြင္ ထပ္မံ ခြဲစိတ္ခဲ့ရသည့္အျပင္ အသက္႐ႈရန္ ခက္ခဲမႈေၾကာင့္လည္း လည္ပင္းတြင္ ေလႁပြန္လမ္းေၾကာင္းအစား အေပါက္ ေဖာက္ခဲ့ရၿပီး ခြဲစိတ္ၿပီးသား ဦးေခါင္းခြံရွိဆဲလ္မ်ား ပံုမွန္လည္ပတ္ႏုိင္ရန္အတြက္ ဦးေခါင္းခြံအား  ၀မ္းဗိုက္ တစ္ဖက္တစ္ခ်က္တြင္ ခြဲကာ ထည့္သြင္းထားရသည့္ အေျခအေနသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ရာ  လက္ရွိတြင္ ၂၂ ရက္ ေက်ာ္လြန္လာသည္အထိ ျပန္လည္သတိရရွိျခင္း မရွိေသးေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

လက္ရွိတြင္ ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕ဦးစီးမွဴး ကိုေက်ာ္စြာလင္း၏ ျပန္လည္ သတိရရွိေရးအတြက္ ရန္ကုန္ေဆး႐ံုႀကီးရွိ သက္ဆိုင္ရာ ဆရာ၀န္မ်ားကလည္းကို ေက်ာ္စြာလင္းအား အထူးၾကပ္မတ္ေဆာင္တြင္ ထားရွိကာ ကုသေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိသည့္အျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕မွလည္း ေန႔စဥ္ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕၀င္ သံုးဦးမွ ငါးဦးအထိအား ၄င္း၏ မိသားစုမ်ား၀ိုင္း၀န္းကူညီ လုပ္ေဆာင္ရန္ ေစလႊတ္ထားေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

သို႔ေသာ္ ကိုေက်ာ္စြာလင္းသည္ လက္ရွိအခ်ိန္၌ မီးေလာင္ျပင္အတြင္း ရရွိဒဏ္ရာမ်ားေၾကာင့္ ရန္ကုန္ေဆး႐ံုႀကီး ဦးေႏွာက္ႏွင့္ အာ႐ံုေၾကာဌာန၏ အထူးၾကပ္မတ္ေဆာင္အတြင္း သတိလစ္ေမ့ေမ်ာမႈႏွင့္ အတူ ရရွိဒဏ္ရာမ်ားအား ေဆး၀ါးကုသလ်က္ရွိေသာ္လည္း ကိုေက်ာ္စြာလင္း မသိရွိရေသးသည့္ အေျခအေနတစ္ရပ္မွာ ၄င္း၏ ဇနီးျဖစ္သူ မသူသူေက်ာ္ထံ၌ ၄င္းအတြက္ လုိအပ္ေနသည့္ ကြက္လပ္ကေလးအား ျဖည့္ဆည္းႏုိင္မည့္  အေျခအေန တစ္ရပ္ျဖစ္ေသာ ကိုယ္၀န္ရရွိေနျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

“မနက္၁၀ နာရီေလာက္ဆိုရင္ ဆရာ၀န္နဲ႔ျပရအခ်ိန္၊ ဒီမွာအခုလိုျဖစ္ေတာ့ သူမိန္းမကလည္း ေျပးလႊားေနရတာ သူ႕ကိုယ္သူ ကိုယ္၀န္ရွိမွန္းေတာင္မသိဘူး။ သူတို႔က ကေလးအရမ္းလိုခ်င္တာ။ ဟိုတေန႔ကမွ ျပန္စစ္ၾကည့္လိုက္မွ ကိုယ္၀န္ရွိမွန္းသိရတာ။ အခုအခ်ိန္အထိေတာ့ သူ သတိမရေသးဘူး။ ေျပာႏိုင္ဆိုႏိုင္တဲ့ အေျခအေနမ်ိဳး မဟုတ္ေသးဘူး ဆိုေပမယ့္ အသံကိုေတာ့ သူၾကားႏိုင္မယ္ထင္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူမိန္းမမွာ ကိုယ္၀န္ရေနၿပီဆိုတာကိုေတာ့ ေျပာၾကည့္ထားတယ္။ အဲ့ဒါကလည္းအားတစ္ခု ျဖစ္ႏိုင္တယ္ေလ”ဟု မိခင္ျဖစ္သူ ေဒၚခင္ႏွင္းေဆြက ေျပာခဲ့သည္။

 မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕၀င္ တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ကိုေက်ာ္စြာလင္းအေနျဖင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ ေအာက္တိုဘာ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ကန္ေတာ္ႀကီးပဲ့ေလ့စ္ဟိုတယ္ မီးေလာင္မႈျဖစ္ပြားမႈအတြင္း တစ္စုံတစ္ရာ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ျခင္း မရွိပါက ၄င္းမည္သုိ႔ ေပ်ာ္ရႊင္ေနမည္ဆိုသည္ကို ေျပာကုန္ႏိုင္ဖြယ္ရွိမည္မထင္။ သို႔ေသာ္ လက္ရွိမွာေတာ့ ဇနီးသည္ထံ ကုိယ္၀န္ရရွိမႈကလည္း ကိုေက်ာ္စြာလင္း သတိျပန္လည္ရရွိလာရန္ အားအင္တစ္ခု ျဖစ္လာမည္လားဆိုသည္ကိုေတာ့ ရင္ခုန္တိုးတိတ္စြာ ေစာင့္ၾကည့္ရေပဦးမည္။

ကိုလူသစ္

Category: 

Share