အၿပီးသတ္ေဆြးေႏြးခ်က္ရလဒ္မ်ားကို ေခါင္းေဆာင္မ်ားထံ တင္ျပၿပီးပါကNCA ေရးထိုး ႏိုင္မည္ဟုယံုၾကည္ေၾကာင္း DPNအဖြဲ႕မွ ဦးခူဦးရယ္ဆို

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာ္မရွင္ႏွင့္ ညီၫြတ္ေသာ တုိင္းရင္းသားမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ(UNFC) ၏ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမႈဆုိင္ရာ ညႇိႏိႈင္းေရးကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ (DPN)တုိ႔၏ သတၲမအႀကိမ္ အစည္းေဝး မွ ရရွိေသာ ရလဒ္ေကာင္းမ်ားႏွင့္ ေနာက္ဆံုးေဆြးေႏြးမႈအား ႏွစ္ ဖက္ေခါင္းေဆာင္မ်ားထံ ျပန္လည္ တင္ျပၿပီးပါကNCA လက္မွတ္ ေရးထိုးႏိုင္မည္ဟု ယံုၾကည္ ေၾကာင္း DPNအဖြဲ႕မွ ေခါင္းေဆာင္ ဦးခူဦးရယ္က ႏုိဝင္ဘာ ၉ ရက္က သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္  DPN တုိ႔အၾကား အႀကံျပဳခ်က္ ၈ ခ်က္ကုိ ႏုိဝင္ဘာ ၈ရက္ႏွင့္ ၉ ရက္တုိ႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ေရႊလီလမ္းရွိ NRPC တြင္  ၂ ရက္ၾကာ ေဆြးေႏြးခဲ့ရာ (UNFC) ၏ အဆုိ ျပဳခ်က္ ၈ ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး အထူးသျဖင့္ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာကိစၥ မ်ားအေပၚ အေက်အလည္ ေဆြး ေႏြးခဲ့ရာ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ႏွစ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္မ်ားထံ တင္ျပ ေဆြးေႏြး ဆုံးျဖတ္မည့္ အေျခအေနအထိ ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲ ေအာင္ျမင္မႈရရွိခဲ့ေၾကာင္း ၄င္းက ထပ္မံေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကေတာ့ အခု ေဆြးေႏြးပြဲမွာ ေဝါဟာရေလးေတြ၊ အသုံးအႏႈန္းေလးေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးသေဘာတူခဲ့ပါ တယ္။ ႏွစ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္ေတြကုိလည္း အခုသေဘာတူညီခ်က္ေတြ ျပန္လည္တင္ျပမွာပါ။ အခု ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ေဆြးေႏြးတာ ေခါင္း ေဆာင္ေတြ တင္ျပဖုိ႔အတြက္ ေနာက္ဆုံးအဆင့္ကုိ ေရာက္ရွိ သြားပါၿပီ။ ေလာေလာဆယ္အေျခ အေနမွာေတာ့ ကြၽန္ေတာ့္အေန နဲ႔ အမ်ားႀကီးေျပာစရာမရွိပါဘူး။ ေဆြးေႏြးပြဲ ပုံစံကေတာ့ အားလုံး ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ ျဖစ္ခဲ့ပါ တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ တင္ျပခ်က္ ၈ ခ်က္နဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ မၾကာခင္ ထပ္မံေဆြးေႏြးမွာပါ”ဟု DPN အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ဦးခူဦးရယ္က ေျပာသည္။

ယင္းအျပင္ ေနာက္ဆံုးေဆြး ေႏြးမႈမ်ား၏ အဆံုးသတ္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအား ႏွစ္ဖက္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားထံ ျပန္လည္ တင္ျပၿပီးပါက NCA လက္မွတ္ ေရးထိုးႏိုင္မယ္ဟု ယံုၾကည္ ေၾကာင္းလည္း ဦးခူဦးရယ္က ဆက္လက္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ DPNတုိ႔ ႏွစ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္ မ်ားတင္ျပၿပီး အၿပီးသတ္သေဘာ တူညီမႈ ရရွိေစေရးအတြက္ ႏုိဝင္ ဘာလ တတိယအပတ္(သုိ႔မဟုတ္) စတုတၳအပတ္တုိ႔တြင္ ထပ္မံေတြ႕ ဆုံမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကုိ ၄င္းက ထပ္မံေျပာၾကားခဲ့ သည္။

ပုိင္ေလး

Category: 

Share