ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံထံ အခြင့္အေရးယူၿပီး ၀န္ႀကီးရာထူးမ်ား ရယူရန္ ခ႐ိုနီမ်ား ႀကိဳးစားေနၿပီေလာ - လက္ေစာင္းထက္

ႏိုင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ခ႐ိုနီႀကီးမ်ားသည္ ရခိုင္အေရးအခင္းကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး ေရႊလမ္းေငြလမ္း ေဖာက္ခဲ့ၾကသည္။ ခ႐ိုနီဆိုေသာ ေ၀ါဟာရမွာ အႏုတ္သေဘာေဆာင္သျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ အတုိင္ပင္ခံက ခ႐ိုနီအစား စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားဟု အနက္ရသည့္ တိုင္ကြန္းႀကီးမ်ားဟုပင္ အမည္ေျပာင္းေပးခဲ့သည္။ ထိုအထဲမွ ခ႐ိုနီအမ်ားစုမွာ ရခိုင္ကိစၥတြင္ ႐ိုးသားစြာ ေငြေၾကးလွဴဒါန္းခဲ့ၿပီး အစိုးရထံမွ မည္သည့္ အခြင့္အေရးမွ မယူခဲ့ၾကေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕မွာ ေငြေၾကးလွဴဒါန္းမႈကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားမ်ား ရွာေဖြခဲ့ၾကသလို အခ်ိဳ႕မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ထံ ခ်ဥ္းကပ္ကာ အဖြဲ႕အစည္းအခ်ိဳ႕တြင္ တာ၀န္မ်ား ယူခဲ့ၾကသည္။ ထို႔အျပင္ ခ႐ိုနီမ်ားသည္ သူတို႔ႏွင့္ ေက်းဇူးမကင္းေသာ အစိုးရအရာရွိႀကီးအခ်ိဳ႕ကို အစိုးရ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားတြင္ ၀န္ႀကီးရာထူးႏွင့္ ဒု၀န္ႀကီးရာထူးမ်ား ခန္႔အပ္ေပးရန္ ႀကိဳးစားမႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း အစိုးရႏွင့္ နီးစပ္သူမ်ားထံ သိရသလို ခ႐ိုနီ အသိုင္းအ၀ိုင္းတြင္လည္း မည္သူကေတာ့ မည္သည့္အကြက္ခင္း ေနျပန္ၿပီဟူေသာ စကားမ်ား ၾကားေနရပါသည္။

အမည္မေဖာ္လိုေသာ အစိုးရ အရာရွိႀကီးတစ္ဦးက “ကၽြန္ေတာ္တို႔ဌာနမွာ အရင္ေခတ္က ခ႐ိုနီေတြနဲ႔ ေပါင္းၿပီး ခုန္ပ်ံေက်ာ္လႊား ရာထူးေတြ တက္သြားတဲ့သူရွိတယ္။ အခုလည္း ခ႐ိုနီတစ္ေယာက္တဆင့္သူ႔ကို ဒု၀န္ႀကီးေပးဖုိ႔ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံကို ခ်ဥ္းကပ္ေနတယ္။ အစိုးရဌာနမွာ ဘယ္ေလာက္ေတာင္ စားထား ၀ါးထားသလဲဆိုတာ ဌာနတစ္ခုလံုးက သိေနတယ္။ ခရီးသြားရင္ေတာင္ ေအာက္ေျခက သူ႔အတြက္ ေရမီးအစံု အကုန္စီစဥ္ေပးရတယ္။ အစိုးရအလုပ္ကေန ဘယ္ေလာက္ေတာင္ ခ်မ္းသာသြားသလဲဆိုတာလည္း လူတိုင္းသိတယ္။ ကိုယ္တိုင္ကလည္း က်န္းမာေရး မေကာင္းလို႔ ခဏခဏ ေဆးကုေနရေပမယ့္ သူ႔ဆရာခ႐ိုနီႀကီးက တစ္ဆင့္ ဒု၀န္ႀကီးရဖို႔ ႀကိဳးပမ္းေနတယ္။ အဓိက,ကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဌာနမွာ ေျမေပါတယ္။ သူ႔ဆရာ ခ႐ိုနီကလည္းေျမနဲ႔ ပတ္သက္ရင္ နာမည္ႀကီးဆုိေတာ့ သူ႔တပည့္ ကို ဒု၀န္ႀကီးျဖစ္ေအာင္ႀကံၿပီး ဌာနပိုင္ေျမေတြကို ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ ဟိုဟာလုပ္ေပးပါမယ္။ ဒီလုိလုပ္ေပးပါမယ္လို႔ ေျပာၿပီး တစ္ဖက္လွည့္နဲ႔ ရယူဖို႔ႀကိဳးပမ္းေနတာ ျဖစ္တယ္” ဟု ေျပာျပသည္။
 
ယခင္အစိုးရမ်ား လက္ထက္တြင္ ခ႐ိုနီမ်ားသည္ အစိုးရပိုင္ေျမမ်ားကို အလြန္ခ်ိဳသာေသာ သူခိုးေစ်းျဖင့္ ႏွစ္ရွည္ငွားရမ္းခြင့္မ်ား ရခဲ့ၾကသည္။ ယခုအစိုးရ၏ ေနာက္ေၾကာင္း ျပန္မလွန္ေရးမူအရ အဆိုပါေျမမ်ားကို ျပန္လည္ မသိမ္းဆည္းသလို ေစ်းတိုးလွ်င္လည္း အဆိုပါစာခ်ဳပ္မ်ားအရ ႏွစ္စဥ္ေၾကးတိုးလွ်င္ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းထက္ ပိုမတိုးရျဖစ္ေနသည္။ အနီးကပ္ဆံုး ဥပမာျပရလွ်င္ အမ်ားျပည္သူ အပန္းေျဖရန္ ေနရာေကာင္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ ကန္ေတာ္ႀကီးဥယ်ာဥ္ကို တစ္စတုရန္းေပ တစ္ေပလွ်င္ ေျခာက္က်ပ္ႏႈန္း (ေျခာက္က်ပ္မွာ ယခု အစိုးရလက္ထက္တြင္မွ တိုးျမႇင့္လုိက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယခင္အစိုးရ လက္ထက္က တစ္က်ပ္ပင္ မျပည့္ခဲ့ေပ) ျဖင့္ ငွားရမ္းခြင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္သြားသည့္အတြက္ အမ်ားျပည္သူမွာ အပန္းေျဖရန္ တစ္ခါ၀င္လွ်င္ က်ပ္ ၂၀၀ ေပးၿပီး ၀င္ေနရသည္။ အကယ္၍သာ အဆိုပါေျမေနရာကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီမွ ထိန္းသိမ္းထားပါက အဆိုပါ ၀င္ေၾကးမ်ားသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေန ျပည္သူမ်ားအတြက္ ၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားေကာင္းစြာ လုပ္ကိုင္ႏိုင္မည့္ ေငြေၾကးပမာဏျဖစ္သည္။ ကန္ေတာ္ႀကီး တစ္ခုတည္းမွပင္ ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ ႏွစ္စဥ္က်ပ္ သန္းေထာင္ခ်ီ ဆံုး႐ံႈးေနၿပီးအဆိုပါ ဆံုး႐ံႈးေနေသာ ေငြမ်ားမွာ ခ႐ိုနီတစ္ဦးတည္း၏ အိတ္ကပ္ထဲသို႔ ႏွစ္စဥ္၀င္ေရာက္လ်က္ရွိသည္။ အလားတူ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္မွ ႐ုပ္ရွင္႐ံုမ်ားကိုလည္း တစ္႐ံုလွ်င္ တစ္လလွ်င္ ငါးသိန္းျဖင့္ ငွားသြားခဲ့သလို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္ အခ်က္အခ်ာက်ေသာ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီး ဌာနပိုင္ အေဆာက္အအံုမ်ားကိုလည္း သူခုိးေစ်းျဖင့္ ႏွစ္သံုးဆယ္ ငွားရမ္းသြားခဲ့သည္။

ထို႔အတြက္ထိုစဥ္က ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန တာ၀န္ရွိသူအခ်ိဳ႕မွာ နင့္ေအာင္ ေငြေၾကးဥစၥာမ်ား ရရွိသြားခဲ့သည္။ ထိုစာခ်ဳပ္မ်ားမွာလည္း ေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ံုးျဖင့္ စနစ္တက် ခ်ဳပ္ဆုိသြားသည့္အတြက္ ဖ်က္သိမ္းရန္ မျဖစ္ႏုိင္ဘဲ လက္ရွိအစိုးရမွာ ဒီအတိုင္းလက္ပိုက္ၾကည့္ေနရျပန္သည္။

ေနာက္တစ္မ်ိဳးမွာ ေဆာက္လုပ္ေရး စီမံကိန္းလုပ္ရန္၊ စက္႐ံုမ်ားတည္ေဆာက္ရန္ဟု အေၾကာင္းျပၿပီး ႐ိုးသားစြာ ဓားမဦးခ် လုပ္ကိုင္စားေသာက္ေနေသာ လယ္သမားမ်ားထံမွ လယ္ေျမမ်ားကို တစ္ဧကလွ်င္ က်ပ္ေသာင္းဂဏန္း ေပးၿပီး အဓမၼသိမ္းယူျခင္းျဖစ္သည္။ ဥပေဒအရ အဆုိပါ ေျမမ်ားေပၚတြင္ ေလးႏွစ္အတြင္း စီမံကိန္း မစတင္ႏိုင္ပါက ႏုိင္ငံေတာ္မွ ျပန္လည္ သိမ္းဆည္းရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ထိုခ႐ိုနီမ်ားသည္ အဆိုပါ ေျမမ်ားကို ဂရန္ေဖာက္ထားၿပီး ဆယ္ႏွစ္ေက်ာ္သည္အထိ မည္သည့္စီမံကိန္းမွ ေဆာင္ရြက္ျခင္း မရွိခဲ့ေပ။ ထုိစဥ္က အစိုးရကလည္း အဆိုပါခ႐ိုနီမ်ားျဖင့္ လင္မယားလို ျဖစ္ေနသည့္အတြက္ ျပန္လည္သိမ္းဆည္းျခင္း မျပဳခဲ့ေပ။ ယခုအခါ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားက ေျမလိုသည့္ အခ်ိန္ေရာက္မွ ယခင္ကပစ္ထားေသာ ေျမမ်ားကို ဂရန္အားကိုးျဖင့္ ျပန္လည္သိမ္းဆည္းေနၾကသည္။ အမွန္မွာ ဂရန္ကိုထည့္သြင္းစဥ္ စားရန္မလိုဘဲ မူလသိမ္းဆည္းၿပီး ေလးႏွစ္အထိ မည္သည့္စီမံကိန္းမွ မလုပ္သည့္ တစ္ခ်က္တည္းႏွင့္ပင္ အဆိုပါေျမမ်ားကို ႏုိင္ငံေတာ္ အစိုးရမွျပန္လည္သိမ္းယူခြင့္ ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ စတင္သိမ္းယူၿပီး ေလးႏွစ္အတြင္း မည္သည့္ စီမံကိန္းမွမလုပ္ေသာ ေျမမ်ားကို လက္ရွိအစိုးရ အေနျဖင့္စာရင္း ျပန္လည္ေကာက္ယူၿပီး ျပန္လည္သိမ္းဆည္းရန္ကိုလည္း  တိုင္းျပည္အက်ိဳးငွာဤေနရာမွ အႀကံျပဳလုိပါသည္။

ယခုအခါ တစ္ခါစားမိ သာအိတစိုစိုဟူေသာ စကားလို၊ စားဖူးသည့္ကေလး ပိုငတ္သည္ဟူေသာ စကားလုိ ႏိုင္ငံပိုင္ေျမကို သူခုိးေစ်းျဖင့္ ရယူရာတြင္ လက္ယဥ္ေနေသာ၊ ေျမသိမ္းရာတြင္ အလြန္ ၪာဏ္နီၪဏ္နက္မ်ားေသာ ခ႐ိုနီမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံထံ ခ်ဥ္းကပ္ကာ မည့္သည္ ကိစၥအတြက္ ေငြမည္မွ် စိုက္ထုတ္သံုးစြဲေပးပါမည္ဟူေသာ အကြက္သစ္တစ္မ်ိဳးကိုထြင္ကာ က်န္ရွိေနေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ ပိုင္ေျမမ်ားကို လက္၀ယ္ရရွိရန္ ႀကံစည္လာၾကျပန္သည္။ သို႔ေသာ္ ယခင္ကကဲ့သို႔ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားက လြယ္ကူစြာ စြန္႔လႊတ္မည့္သေဘာ မရွိသည့္အတြက္ သူတို႔ႏွင့္ အၿမီးစားဖက္ ေခါင္းစားဖက္မ်ားကို အဆုိပါဌာနမ်ားတြင္ ရာထူးမ်ားရရွိရန္ ႀကံစည္လ်က္ရွိၾကသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္ အတုိင္ပင္ခံ ပုဂိ္ၢဳလ္ႏွင့္ လက္ရွိ NLD အစိုးရသည္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ ကင္းရွင္းၿပီး ျပည္သူႏွင့္ ႏုိင္ငံအက်ိဳးကို စြမ္းစြမ္းတမံ ေဆာင္ရြက္ေနသည္ကို ျပည္သူမ်ား သိရွိၿပီးျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း စဥ္းလဲ ေကာက္က်စ္ၿပီး အရွက္သိကၡာ မရွိေသာ ခ႐ိုနီအခ်ိဳ႕၏ ထြင္လံုးမ်ား၊ အေျပာခ်ိဳသည့္စကားမ်ား၊ ဇာတ္ၫႊန္းမ်ားကို ယံုၾကည္သြားမည္ကို စိုးရိမ္မိပါသည္။ ခ႐ိုနီအခ်ိဳ႕သည္ ၾကမ္းပိုးကိုလိပ္ျဖစ္ေအာင္ ေျပာတတ္ၿပီး တစ္က်ပ္ေပးၿပီး ငါးက်ပ္ျပန္ယူတတ္ပါသည္။ ထိုခ႐ိုနီအခ်ိဳ႕၏ တိုင္းျပည္အတြက္ လုပ္ေပးလုိလွပါသည္ ဟူေသာ အခ်ိဳစကားမွာ ဓားသြားေပၚတြင္ တင္ထားေသာ ပ်ားရည္သာျဖစ္သျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ အတုိင္ပင္ခံအေနျဖင့္ သတိႀကီးစြာထား၍ ဆက္ဆံသင့္ပါေၾကာင္း အႀကံျပဳတင္ျပအပ္ပါသည္။

လက္ေစာင္းထက္

 

Category: 

Share