ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္႐ုံး ဒါေတြျပင္ပါ - လင္းသီပာ

ျပည္ပခရီးစဥ္ အေတြ႕အႀကဳံ မ်ားကုိ အေျခခံၿပီး ႏုိင္ငံအက်ိဳးျပဳ ေဆာင္းပါးမ်ားအား ေရးသားလုိစိတ္ ျပင္းျပေနခ်ိန္တြင္ ျပည္ပေရာက္ သူငယ္ခ်င္းမ်ားထံမွ သူတုိ႔ဆီသုိ႔ အလည္အပတ္ လာေရာက္ရန္ ကမ္းလွမ္းခ်က္ကုိရရွိခဲ့ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျပည္ပသုိ႔ ထြက္ခြာရာတြင္ အဓိကက်သည့္ ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ဆရာစံလမ္းႏွင့္ စက္မႈ (၁)လမ္းေထာင့္ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံကူး လက္မွတ္ထုတ္ေပးေရးအဖြဲ႕႐ုံးသုိ႔ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၂၆ ရက္တြင္ ေရာက္ရွိခဲ့ပါသည္။

ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ထုတ္ေပးေရးအဖြဲ႕႐ုံးသုိ႔ ယင္းေန႔ ၇ နာရီခြဲ ခန္႔တြင္ ေရာက္ရွိခဲ့ရာ အဖြဲ႕႐ုံး ၀င္ေပါက္၏ ေဘးဘယ္ညာတြင္ ႏွစ္ဖြဲ႕ခြဲ၍ တန္းစီေနေသာ လူစုလူေ၀းကုိ ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ဘယ္ဘက္အျခမ္း စက္မႈ(၁)လမ္းေပၚ တြင္တန္းစီေနသူမ်ားမွာ ရက္ခ်ိန္းေစ့၍ ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္(စာအုပ္) ထုတ္မည့္သူမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ညာဘက္အျခမ္း တယ္လီေနာ႐ုံးေဘးရွိ လမ္းေပၚသုိ႔ ေရာက္ရွိ ေနသည့္တုိင္ေအာင္ တန္းစီေနသူမ်ားမွာ ယခုမွစ၍စာအုပ္အသစ္ ေလွ်ာက္မည့္သူမ်ား၊ စာအုပ္သက္ တမ္းတုိးမည့္သူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။ တန္းစီသူမ်ားတြင္ ျပည္ပသုိ႔ သြားေရာက္ၿပီး အလုပ္ သြားလုပ္မည့္သူမ်ား၊ အလည္ အပတ္သြားမည့္သူမ်ား၊ က်န္းမာ ေရးအတြက္ ေဆးသြားကုမည့္သူမ်ား၊ မွီခုိသူအျဖစ္ သြားေရာက္မည့္သူမ်ား၊ ပညာသင္သြားမည့္သူမ်ား အစုံပါရွိသည္ကုိ ေတြ႕ရွိရပါသည္။

လာေရာက္တန္းစီသူအမ်ားစုတြင္ အလုပ္အကုိင္ရွာေဖြေရး ေအဂ်င္စီ (ကုမ္ၸဏီ)မ်ား၏ အစီအစဥ္ျဖင့္ ျပည္ပသုိ႔ အလုပ္သြားေရာက္ လုပ္ကုိင္ၾကမည့္ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ားမွာ အမ်ားစုျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းတုိ႔ ၏ လည္ပင္းတြင္ ေအဂ်င္စီမ်ား၏ အမည္နာမပါေသာ ကတ္ျပားမ်ားကုိခ်ိတ္ဆြဲထားသည္ကုိ ေတြ႕ရွိရပါသည္။

နံနက္ပုိင္းတြင္႐ုံးတံခါးမဖြင့္ ေသးဘဲ လာေရာက္တန္းစီေနသူ မ်ားအား “ ဘယ္ညာခြဲၿပီး တန္းစီရန္ “ လည္ဆြဲကတ္ျပား တပ္ထား ၿပီး စြပ္က်ယ္ႏွင့္ ပုဆုိးစိမ္းအကြက္ ၀တ္ဆင္ထားသူတစ္ဦးက ၫႊန္ ျပေနပါသည္။ ၀င္ေပါက္ပတ္၀န္းက်င္တြင္ လူကုန္ကူးျခင္းမခံရရန္ အတြက္ ေဆာင္ရန္၊ ေရွာင္ရန္ အခ်က္မ်ားကုိ အသိေပးေဖာ္ျပထားသည္ကုိ ေတြ႕ရွိရပါသည္။ စာအုပ္ျပဳလုပ္သူမ်ား အေနျဖင့္ စာအုပ္ဖုိး၊ အြန္လုိင္း၀န္ေဆာင္ခ၊ ဓာတ္ပုံဖုိး၊ ေဆးဖုိး၊ မင္ဖုိးႏွင့္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းခ၊ ေလွ်ာက္လႊာ ပုံစံ၊ စက္ပစၥည္းႏွင့္ ၀န္ေဆာင္ခ အျဖစ္ စုစုေပါင္း က်ပ္ ၂၅၀၀၀ ကုန္က်မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသား ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ရဟန္းသံဃာမ်ား၊ က်န္းမာေရး မေကာင္းသူမ်ား၊ ကေလးသူငယ္ မ်ားႏွင့္ အသက္ ၆၀ ေက်ာ္မ်ား အေနျဖင့္ တန္းစီစရာ မလုိဘဲ အတြင္းသုိ႔ ၀င္ေရာက္ၿပီး ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ ေၾကာင္းႏွင့္ က်န္းမာေရးမေကာင္းသူမ်ားႏွင့္ အသက္အရြယ္အုိမင္းသူမ်ားကုိမူ အိမ္တုိင္ရာေရာက္ လုပ္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း ေၾကညာထားပါသည္။

နံနက္ ၈ နာရီခြဲခန္႔တြင္ လူအုပ္မွာ ပုိ၍မ်ားလာသည္ကုိေတြ႕ ရွိရပါသည္။ သုိ႔ႏွင့္ အသက္ ၆၀ ေက်ာ္သူမ်ားအေနျဖင့္ မည္သည့္ ၀င္ေပါက္မွ၀င္ရမည္ကုိ ေမးျမန္းရာ လည္ဆြဲႏွင့္ စြပ္က်ယ္၀တ္ထားသူမွ အသစ္ျပဳလုပ္ပါက တယ္လီေနာဘက္အျခမ္းတြင္ ၀င္ၿပီး တန္းစီရန္ေျပာပါသည္။ နံနက္ ၉ နာရီခြဲခန္႔တြင္ ဘယ္ဘက္အျခမ္းႏွင့္ ညာဘက္အျခမ္းတုိ႔အား တစ္ႀကိမ္လွ်င္ လူ ၃၀ ခန္႔ျဖင့္ တစ္လွည့္စီ လႊတ္ေပး ေနခဲ့ပါသည္။ သုိ႔ႏွင့္ မိမိလည္း ထုိအေပါက္၀သုိ႔သြား၍ အသက္ ၆၀ ေက်ာ္သူမ်ား တန္းစီစရာမလုိ ဟုေရးထားေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဘယ္၀င္ေပါက္မွ ၀င္ရမလဲဟု ေမးရာ ရာထူးအပြင့္ တပ္ဆင္ထားေသာ ရဲ၀န္ထမ္းတစ္ဦးက ယခု လူမ်ားေနေၾကာင္း၊ ေနာက္မွ သြင္းေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပလက္ေဖာင္းေပၚမွဆင္း၍ လမ္းေဘးတြင္ ေစာင့္ေနၾကရန္ ေျပာသျဖင့္ အျခားအသက္ႀကီးသူမ်ား ႏွင့္အတူ ေစာင့္ေနၾကရပါသည္။ သံဃာေတာ္တစ္ပါးစ၊ ႏွစ္ပါးစမွာမူ အတားအဆီးမရွိဘဲတန္း၀င္ သြားၾကပါသည္။

ထုိအခ်ိန္တြင္ ပြဲစားဟုယူဆရသူတစ္ဦးက ေငြ က်ပ္ ၄၇၀၀၀ ေပးပါက တန္းစီစရာမလုိေၾကာင္း လာေျပာပါသည္။ တန္းစီေနသူ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက သေဘာတူ ေၾကာင္းေျပာရာ ထုိသူက ေငြ က်ပ္ ၄၇၀၀၀ ႏွင့္ မွတ္ပုံတင္၊ သန္းေခါင္စာရင္းတုိ႔ကုိ ေပးရန္ ေျပာရာ အၿငိမ္းစား၀န္ထမ္းဟု ယူဆရသူ ထုိအမ်ိဳးသမီးက အထဲ ေရာက္မွေပးႏုိင္မည္ဟု ေျပာသ ျဖင့္ ေစ်းမတည့္ဘဲ ျဖစ္သြားခဲ့ရ ပါသည္။ အလုပ္အကုိင္ေအဂ်င္စီ လည္ဆြဲ ဆြဲထားသူအခ်ိဳ႕မွာ အတြင္းသုိ႔ ၀င္လုိက္ထြက္လုိက္လုပ္ ေနၿပီး တန္းစီသူမ်ားထဲသုိ႔ ၄င္း တုိ႔၏လူမ်ားကုိ ၾကားျဖတ္သြင္းေန သည္ကုိလည္း ေတြ႕ရပါသည္။ အသက္ ၆၀ ေက်ာ္တစ္သုိက္လည္း ၀င္၍ မရေသးဘူးလားဟု ထပ္ေမးမွ တစ္ၿပဳံလုံး ၀င္ခြင့္ရသြားခဲ့ ပါသည္။

ဂိတ္၀ႀကီးမွ ၀င္လာၿပီးေနာက္ ေပ ၃၀ ခန္႔တြင္ ေယာက္်ားႏွင့္ မိန္းမ ခြဲထားေသာ စစ္ေဆးေရး ၀င္ေပါက္ငယ္ႏွစ္ခုကုိ ေတြ႕ရ ေသာ္လည္း ေယာက္်ား၊ မိန္းမ မခြဲေတာ့ဘဲ မိမိက်ရာအျခမ္းမွ ၀င္ေပါက္ကုိ ျဖတ္သန္း ၀င္ေရာက္ၾကရပါသည္။ အထဲတြင္ မွတ္ပုံတင္ကုိ စက္ထဲသုိ႔ထည့္၍ အစစ္ခံၿပီး စားပြဲခုံငယ္ႏွစ္လုံးခ် ၿပီး ေလွ်ာက္လႊာပုံစံမ်ား ေပးေနေသာ ၀န္ထမ္း၏စားပြဲသုိ႔ သြား ၾကရပါသည္။ ေလွ်ာက္လႊာပုံစံ တစ္ေစာင္စီကုိ အလြယ္တကူရရွိ ၿပီး လြတ္ေနေသာ စားပြဲမ်ားသုိ႔ သြားၿပီး ပုံစံျဖည့္ၾကရပါသည္။ ၿပီးေနာက္ အမ်ိဳးသမီးႀကီးတစ္ဦး အား ပုံစံျဖည့္ေပးေနေသာ အမ်ိဳး သမီး ရဲ၀န္ထမ္းတစ္ဦးအား ပုံစံ ျဖည့္ၿပီး ဘာဆက္လုပ္ရမည္ကုိ ေမးရာ ေနာက္ထပ္ ၀င္ေပါက္ တစ္ခုကုိ၀င္ၿပီး အိမ္ေထာင္စုစာ ရင္းႏွင့္ မွတ္ပုံတင္တုိ႔ကုိ လ၀က ေကာင္တာ၌ အစစ္ခံရမည္ျဖစ္ ေၾကာင္းေျပာသျဖင့္ အသက္ ၆၀ ေက်ာ္မ်ား မည္သည့္အေပါက္မွ ၀င္ရမည္ကုိေမးရာ ေယာက်္ား မိန္းမ ေရာေနသည့္ လူ ၇၀ ခန္႔ တန္းစီေနသာ လူအုပ္ႀကီးေနာက္ တြင္ တန္းစီရန္ေျပာပါသည္။ လူ အုပ္ႀကီး ထိပ္ဆုံးတြင္ ရဲတပ္ၾကပ္ ႀကီးတစ္ဦးက PVC ပုိက္ တစ္ ေခ်ာင္းျဖင့္တားကာ လူႏွစ္ဆယ္၊ အစိတ္ခန္႔ကုိ တစ္သုတ္စီျပဳကာ ၀င္ေပါက္အထဲရွိ လ၀က ေကာင္တာမ်ားသုိ႔ လႊတ္ေပးေနပါသည္။

မိမိလည္း လူအုပ္ႀကီးႏွင့္ အတူ တန္းစီရာ ပုိက္လုံးတား ထားရာေနရာႏွင့္ ေျခာက္ေပခန္႔ အကြာေနရာသုိ႔ အေရာက္တြင္ အမ်ိဳးသမီးရဲ၀န္ထမ္းတစ္ဦး ေခၚ လာေသာ အမ်ိဳးသမီးႀကီးတစ္ဦးအား ရဲတပ္ၾကပ္ႀကီးက တန္း စီရန္မလုိဘဲ လ၀ကေကာင္တာ ၀င္ေပါက္သုိ႔ ၀င္ခြင့္ျပဳလုိက္သည္ကုိ ေတြ႕ရပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လူအခ်ိဳ႕မွာ စူးစမ္းသည့္အၾကည့္ ျဖင့္ ၀ုိင္းၾကည့္ၾကရာ “ အသက္ ၆၀ ေက်ာ္ျဖစ္၍ တန္းစီစရာ မလုိဘဲ ၀င္ခြင့္ျပဳလုိက္ေၾကာင္း “ မည္သူကမွ မေမးဘဲ ရွင္းျပပါသည္။ ဤတြင္ အသက္ ၆၀ ေက်ာ္ တန္းစီသူမ်ားက ေစာေစာ ကေတာ့ မေျပာဘူး ဆရာႀကီးရာ ဟုေျပာရာ “ ၆၀ ေက်ာ္သူမ်ား၊ ရဟန္းသံဃာႏွင့္ မက်န္းမာသူ မ်ား တန္းစီစရာ မလုိေၾကာင္း၊ လ၀ကေကာင္တာ နံပါတ္ ၈ ကုိ သီးသန္႔ ထားေပးထားေၾကာင္း၊ ၿပီးလွ်င္ ဘဏ္ေကာင္တာတြင္ ေငြသြင္းၿပီး အေပၚ၌ ဓာတ္ပုံ႐ုိက္ ရန္ သီးသန္႔ေနရာမ်ား စီစဥ္ထား ေၾကာင္း” ေျပာပါသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ တန္းစီေနေသာ လူအုပ္မ်ားထဲ အသက္ ၆၀ ေက်ာ္ တစ္သုိက္လည္း ပုိက္တားထားသည့္ လူအုပ္ထဲမွ ျပန္ထြက္ကာ လ၀ကေကာင္တာမ်ားဆီသုိ႔ ၀င္ ေပါက္ကုိျဖတ္ၿပီး ၀င္ခဲ့ၾကပါသည္။ ရဲတပ္ၾကပ္ႀကီး ေျပာလုိက္ေသာ ေကာင္တာနံပါတ္ ၈ ကုိ ၾကည့္ ရာ အသက္ႏွစ္ဆယ္၊ အစိတ္၀န္း က်င္ လူငယ္မ်ားပါ လည္ဆြဲမ်ား ကုိယ္စီျဖင့္ တန္းစီေနၾကသည္ကုိ ေတြ႕ရပါသည္။ မိမိတုိ႔ အသက္ ၆၀ ေက်ာ္ တစ္သုိက္လည္း ဒါ အသက္ ၆၀ ေက်ာ္ေတြအတြက္ ေကာင္တာမဟုတ္လားဟုေမးရာ လူငယ္တစ္ဦးက ဘယ္ေကာင္တာ ျဖစ္ျဖစ္ ခြဲမထားဘူး။ ဒီအတုိင္း ၀င္စီလုိ႔ရတယ္ဟုေျပာသျဖင့္ ၄င္း တုိ႔၏ အေနာက္ဘက္တြင္၀င္၍ တန္းစီရပါသည္။ လ၀က ေကာင္တာတြင္ မွတ္ပုံတင္၊ အိမ္ေထာင္စု စာရင္းတုိ႔ကုိျပသၿပီး မိတၱဴတစ္စုံ ႏွင့္အတူ ေငြက်ပ္ ၂၀၀၀ အား ေပးလုိက္ၿပီးေနာက္တြင္ ေငြသြင္း ရန္ စာရြက္ရပါသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ေငြသြင္းရန္ ေကာင္တာသုိ႔သြား ၿပီး ေငြက်ပ္၂၅၀၀၀ အား တန္းစီ ၿပီး ေပးသြင္းရပါသည္။ ေငြသြင္း သည့္ေကာင္တာတစ္ခုတြင္ လည္ဆြဲပါသူ အမ်ိဳးသမီးငယ္တစ္ဦးက ေငြသြင္းစာရြက္တစ္ထပ္ႀကီးကုိင္ ၿပီး ေငြသြင္းေနသည္ကုိလည္း ေတြ႕ရပါသည္။ ေငြသြင္းၿပီးေနာက္ တြင္ ဓာတ္ပုံ႐ုိက္သည့္ အခန္း ငယ္မ်ားသုိ႔သြားရန္ တန္းစီေနသူ မ်ား စုၿပဳံေနသည္ကုိ ေတြ႕ရွိရပါ သည္။ ဓာတ္ပုံ႐ုိက္ခန္းမ်ားအား အေပၚထပ္တြင္ပါ ဖြင့္ထားေသာ္ လည္း ဓာတ္ပုံ႐ုိက္သူမ်ားႏွင့္ ျပည့္က်ပ္ေနပါသည္။ ဓာတ္ပုံ႐ုိက္ ခန္းတြင္ လက္ေဗြႏွိပ္၊ ဓာတ္ပုံ ႐ုိက္၊ ဓာတ္ပုံ႐ုိက္ခ က်ပ္ ၃၀၀၀ ေပးၿပီးေနာက္တြင္ ေနာက္ ၁၀ ရက္အၾကာ ၆-၁၀-၂၀၁၇ ရက္ ေန႔တြင္ ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ လာထုတ္ရန္ စလစ္ကုိ ထုတ္ေပးပါ သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္

နံနက္၁၁ နာရီ သာသာတြင္ ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ ထုတ္ေပးေရးအဖြဲ႕႐ုံးမွ ျပန္လည္ ထြက္ခြာလာႏုိင္ခဲ့ပါသည္။

ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ျပန္လည္ ထုတ္ယူရန္ ရက္ေစ့ေသာ ၆- ၁၀-၂၀၁၇ ရက္ေန႔မွာ သီတင္း ကၽြတ္လျပည့္ ႐ုံးပိတ္ရက္အတြင္း က်ေရာက္ေနသျဖင့္ ႐ုံးမ်ား ျပန္ လည္ဖြင့္လွစ္ေသာေန႔ ၉-၁၀-၂၀၁၇ ရက္ေန႔တြင္ သြားေရာက္ ထုတ္ယူခဲ့ပါသည္။ ႐ုံးသုိ႔ ၁၀ နာရီ  သာသာတြင္ ေရာက္ရွိသြားခဲ့ၿပီး ဒီတစ္ခါတြင္ေတာ့ အသက္ ၆၀ ေက်ာ္ အခြင့္အေရးကုိရယူကာ ပထမဂိတ္ေပါက္အား အလြယ္တကူ ျဖတ္ေက်ာ္ႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ အေပၚထပ္ ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ ထုတ္ေပးသက္တမ္းတုိးသည့္ ေကာင္တာတြင္ စလစ္စာရြက္ကုိ ထပ္ၿပီး မိမိအလွည့္ကုိ ေစာင့္ရပါ သည္။ နာရီ၀က္ခန္႔အၾကာတြင္ မိမိ၏အမည္ကုိ ေခၚသျဖင့္ ေငြ က်ပ္ ၃၀၀၀ ေပး၊ ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္စာအုပ္ အဖုံးအနီေရာင္တစ္ခုအားရယူကာ ၁၁ နာရီသာသာတြင္ ျပန္လည္ထြက္ခြာႏုိင္ခဲ့ပါသည္။

ျဖစ္ေၾကာင္းရယ္ကုန္စင္ကုိ သူငယ္ခ်င္းတစ္ဦးႏွင့္ မွ်ေ၀ေသာ အခါတြင္ ယခင္က ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ရဖုိ႔ လႏွင့္ ႏွစ္ႏွင့္ခ်ီ ေစာင့္ရ ေၾကာင္း၊ ယခု ၁၀ ရက္ႏွင့္ ရသည္ကုိ ေက်းဇူးတင္ရမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ေျပာပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ စာေရးသူအေနျဖင့္မူ အမ်ားျပည္ သူအေပါင္း ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ အလြယ္တကူ ထုတ္ယူေစႏုိင္ေရး အတြက္ ေအာက္ပါ အဖုအထစ္ ေလးမ်ားကုိ ေျဖေလွ်ာ့ေပးႏုိင္မည္ ဆုိပါက ပုိ၍ေကာင္းမည္ဟု ထင္ ျမင္မိပါသည္။

နံပါတ္တစ္ကေတာ့ ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ လာေရာက္ျပဳလုပ္သူမ်ားျပားတုိးေ၀ွ႔ေနရျခင္းကုိ ေျဖရွင္းေပးရန္ျဖစ္ပါသည္။ နံနက္ ၉ နာရီခန္႔၌ ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ ျပဳလုပ္ရန္ တန္းစီေနသူမ်ားမွာ စက္မႈ(၁)လမ္းေပၚရွိ ၀င္ေပါက္မွ စတင္ၿပီး ၄င္း႐ုံးႏွင့္ တယ္လီေနာ ကုမ္ၸဏီ အေဆာက္အအံုၾကားရွိ လမ္းသြယ္ထဲအထိ တစ္ေမွ်ာ္ တစ္ေခၚ တန္းစီေနၾကရသည္ကုိ ေတြ႕ျမင္ေနရပါသည္။ ထုိ႔အတူ ပင္ ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ထုတ္ယူ မည့္သူမ်ားမွာလည္း စက္မႈ(၁)လမ္းမႀကီးေဘး ပလက္ေဖာင္း ေပၚတြင္ လူစုလူေ၀းႏွင့္ တန္းစီ ေနၾကရပါသည္။ အခ်ိဳ႕ဆုိလွ်င္ နံနက္ ၆ နာရီခန္႔မွ စတင္ၿပီး တန္းစီၾကရပါသည္။ တန္းစီရင္း လူစုလူေ၀းႏွင့္ တုိးေ၀ွ႔ေနၾကသူ မ်ား၊ ၾကားျဖတ္၀င္ေရာက္သူမ်ား အလုပ္သမားေအးဂ်င့္ (ပြဲစား)မ်ားျဖင့္ ႐ႈပ္ေထြးေနေလ့ ရွိပါ သည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ ၀႐ုန္းသုန္းကား ျဖစ္ေနျခင္းကုိ ေရွာင္ရွားႏုိင္ရန္ အတြက္ နံနက္ ၆ နာရီမွစတင္ၿပီး အရင္ေရာက္သူ အရင္ယူစနစ္ ျဖင့္ ႀကိဳတင္ၿပီး တုိကင္ထုတ္ေပး သည့္ စနစ္ကုိ က်င့္သုံးသင့္ပါ သည္။ ႐ုံးခန္းထဲရွိ လုပ္ငန္းေဆာင္ ရြက္ေပးႏုိင္သည့္ ေကာင္တာ အေရအတြက္ကုိလုိက္၍ အလွည့္ က် တုိကင္နံပါတ္ေခၚၿပီး ေကာင္ တာမ်ားဆီသုိ႔ ၀င္ခြင့္ျပဳသင့္ပါ သည္။ ႏုိင္ငံကူူးလက္မွတ္လုပ္သူ အားလုံးအတြက္ မုိးဒဏ္ေလဒဏ္ ကာကြယ္ေပးႏုိင္သည့္ ေနရာထုိင္ ခင္း စီစဥ္ေပးရန္ လုိအပ္သလုိ လည္ပင္းတြင္ ကတ္ျပားမ်ာဆြဲ ထားေသာ ပြဲစားမ်ားအား ဥဒဟုိ ၀င္ထြက္ခြင့္ျပဳေနျခင္းကုိလည္း ကန္႔သတ္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ဒုတိယအခ်က္မွာ အျပင္တြင္ တုိးေ၀ွ႔တန္းစီၿပီး လုံၿခဳံေရး ၀င္ေပါက္ကုိျဖတ္၊ အတြင္းေရာက္မွ ပုံစံမ်ားျဖည့္ေနရသည့္စနစ္ကုိ ျပင္ဆင္သင့္ပါသည္။ နံနက္႐ံုး ေရာက္ခ်ိန္ တုိကင္ၿပီးသည္ႏွင့္ ျဖည့္ရမည့္ေလွ်ာက္လႊာကုိ တစ္ ၿပိဳင္နက္တည္းထုတ္ေပးၿပီး ပုံစံ ေရးျဖည့္ရမည့္ေနရာ (စားပြဲမ်ား) ကုိလည္း စီစဥ္ေပးထားသင့္ပါ သည္။ သုိ႔မွသာ တုိကင္နံပါတ္ ေခၚသည္ႏွင့္ လ၀ကတြင္ အသင့္ ျဖည့္ၿပီးေသာ ပုံစံျဖင့္ တန္းၿပီး အစစ္ေဆးခံႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ အခုေတာ့ နံနက္အေစာႀကီးလာ အထဲကုိေရာက္ဖုိ႔ စုၿပဳံတုိးၾက၊ အထဲေရာက္ေတာ့ လုံၿခဳံေရး၀င္ ေပါက္ကုိျဖတ္၊ ပုံစံထုတ္၊ ျဖည့္စရာ ေနရာလု၊ ပုံစံျဖည့္ၿပီး အတြင္း တံခါးကုိ ၀င္ခြင့္ရရန္ ဒုတိယအ ႀကိမ္ စုၿပဳံတုိး၊ ပါလာသည့္စာရြက္ စာတမ္းေတြေၾကမြ၊ ဒုတိယအႀကိမ္ အတြင္း တံခါးကုိျဖတ္ၿပီး လ၀က ေကာင္တာမ်ားဆီ အလုအယက္ သြားေနရာဦး၊ လ၀ကၿပီးေတာ့ ေငြသြင္းခန္းမွာ ထပ္ၿပီးတန္းစီ၊ ၿပီး ေငြသြင္း၊ ဓာတ္ပုံ႐ုိက္မယ့္ ေကာင္တာေတြဘက္မွာ ထပ္တုိး၊ တန္းစီ၊ ဓာတ္ပုံ႐ုိက္နဲ႔ တုိးေ၀ွ႔ သံသရာလည္ေနရျခင္းကုိ ေျပာင္း လဲေပးရန္ လုိအပ္ေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

တတိယအခ်က္ကေတာ့ ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ ျပဳလုပ္လွ်င္ ေပးသြင္းရမည့္ ကုန္က်စရိတ္ကုိ က်ပ္ ၂၅၀၀၀ ဟု ေရးသားထား ေသာ္လည္း ပထမေန႔တြင္ လ၀က ေကာင္တာတြင္ စိစစ္ခ က်ပ္ ၂၀၀၀၊ ေငြသြင္းခန္းတြင္ ေပးသြင္း ရေငြ က်ပ္ ၂၅၀၀၀၊ ဓာတ္ပုံ ႐ုိက္ခ က်ပ္ ၃၀၀၀ ကုန္က်ခဲ့ၿပီး စာအုပ္ေရြးမည့္ေန႔တြင္ (စာအုပ္ အဖုံးဖုိးလားမသိ) က်ပ္ ၃၀၀၀ ေပးေနရမႈျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေပးရသည့္ေငြ (ေငြ ၃၃၀၀၀)ကုိ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ တစ္ခါတည္း ေရသားခ်ိတ္ဆြဲ ေဖာ္ျပထားပါက ေငြေပးေဆာင္ရသူ ျပည္သူမ်ား စိတ္ထဲတြင္ ရွင္းလင္းသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

သုိ႔ပါ၍ ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ အသစ္ျပဳလုပ္မည့္သူမ်ား၊ သက္ တမ္းတုိးမည့္သူမ်ား ယခုထက္ပုိ ၿပီး အဆင္ေျပေစေရးအတြက္ အထက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္သုံးခ်က္ ကုိ ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပး မည္ဆုိပါက ပုိ၍ေကာင္းမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း စာေရးသူကုိယ္တုိင္ ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ ျပဳလုပ္စဥ္က ေတြ႕ႀကဳံခဲ့ရမႈအေပၚ အေျခခံၿပီး အႀကံျပဳတင္ျပလုိက္ပါသည္။

Category: 

Share