၈၈၈၈ သမိုင္းျပတိုက္ ယူနက္စကို အသိအမွတ္ျပဳစာရင္း၀င္ေရး ကူညီရန္ ေတာင္ကိုရီးယားလူမ်ိဳးႏွစ္ဦး ေရာက္ရွိ

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ရွစ္ေလးလံုး ေငြရတု ပြဲအၿပီး ေပၚထြက္လာသည့္ ရွစ္ေလးလံုးသမိုင္း ျပတိုက္ ကို ၂၀၁၅ ခု ၾသဂုတ္လ ၈ ရက္ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၌ စတင္ ဖြင့္လွစ္ျပသခဲ့သည္။

ယင္းျပတိုက္တြင္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပံု အတြင္း က်ဆံုးသြားေသာ ေက်ာင္းသား၊ ရဟန္း၊ ျပည္သူမ်ား၏ ဓာတ္ပံုမ်ား၊ ဒီမိုကေရစီ ဆႏၵျပပြဲ သမိုင္းမွတ္တမ္းမ်ား၊ ထိုကာလအတြင္းက ႐ိုက္ႏွိပ္ထုတ္ ေ၀ခဲ့ေသာ သတင္းစာ၊ ဂ်ာနယ္မ်ား၊ အလံအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ လက္ပတ္အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ နဖူးစည္းမ်ား၊ အာဏာရွင္အစိုးရ လက္ထက္တြင္တိတ္တဆိတ္ ျဖန္႔ေ၀ ခဲ့ေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားအား ႐ိုက္ႏွိပ္သည့္ လက္ႏွိပ္စက္၊ ဂတ္စတာနာမ်ားကို ျပသထားသည္။

ယင္း ရွစ္ေလးလံုး သမိုင္း ျပတိုက္ကို ဒီမိုကေရစီအေရး ေတာ္ပုံကာလက တစ္ပါတီစနစ္ ျပဳတ္က်ေရး လႈပ္ရွား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည့္ မွတ္တမ္းမ်ားကို ေနာင္လာေနာက္သား     မ်ိဳးဆက္မ်ား ေလ့လာၾကည့္႐ႈႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

 ယခုအခါ ယင္းျပတိုက္ကို Memory  of the World Register ျပဳလုပ္ၿပီး ရွစ္ေလးလံုး လူထုအေရးေတာ္ပံုကို ကမာၻ႕အသိအမွတ္ျပဳ သမိုင္း၀င္ျဖစ္ရပ္အျဖစ္ ယူနက္စကိုက အသိအမွတ္ျပဳေရးအတြက္ အကူအညီေပးရန္ ေတာင္ကိုရီးယားႏုိင္ငံ ဂြမ္ဂ်ဴးၿမိဳ႕ေတာ္မွ သုေတသနသမားႏွစ္ဦး ေရာက္ရွိေနသည္။

ယင္းပုဂိ္ၢဳလ္ႏွစ္ဦးမွာ ေတာင္ကိုရီးယားႏုိင္ငံတြင္ ခ်န္ဒူး၀ါ အစိုးရလက္ထက္ ဒီမိုကေရစီ လႈပ္ရွားမႈ အေရး ေတာ္ပုံကို ႏွိမ္နင္းသည့္ ျဖစ္ရပ္မွတ္တမ္းအား ျပသထားသည့္              ဂြမ္ဂ်ိဳးျပတိုက္ ေပၚေပါက္လာေစရန္အတြက္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာသူမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Mr. Lee  Duk Jae အပါ အ၀င္ ကိုရီးယားႏုိင္ငံသားႏွစ္ဦးႏွင့္ ရွစ္ေလးလံုးျပတိုက္မွ အဖြဲ႕၀င္မ်ားျဖစ္ေသာ ဦးရဲႏိုင္ေအာင္၊ ဦးခင္ေအာင္ေရႊ၊ ကို၀ဏၰျမတ္ကို၊ကိုေအာင္ေမာ္၊       ကိုေဇာ္သက္ေထြး တို႔ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Category: 

Share