တႏုိင္းတြင္ ေကာင္းကင္မွ က်လာေသာပစၥည္းသည္ ၿဂိဳဟ္တုပ်က္အပုိင္းအစတစ္ခု ျဖစ္ႏုိင္ဟုဆို

         တႏုိင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ဖားကန္႔ႏွင့္ တႏုိင္းၾကားတြင္ ဇန္န၀ါရီ ၂၀ ရက္ေန႔က ေကာင္းကင္မွ ေပါက္ကြဲသံျဖင့္ ပစၥည္းအပိုင္းအစမ်ား က်လာခဲ့ျခင္းမွာ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားမွ ၿဂိဳဟ္တုပ်က္တစ္ခု ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

     ထုိသတင္းအေပၚ ျပည္သူမ်ားက တပ္မေတာ္မွ ေလယာဥ္ပစ္ခ်ခံရသည္ဟု သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚေန သျဖင့္ တပ္မေတာ္ (ေလ)မွ အရာရွိႀကီး တစ္ဦးကုိ ေမးျမန္းရာ “ တပ္မေတာ္မွ ေလယာဥ္ပစ္ခ်ခံရျခင္း မဟုတ္ ေၾကာင္း၊ ထုိပစၥည္းမ်ားက်စဥ္   မုိင္ ၅၀ပတ္လည္မွ ဆူညံသံမ်ား ၾကားရသည့္အတြက္ ဥကၠာခဲ သုိ႔မဟုတ္ သက္တမ္းကုန္ဆုံးသြားေသာ ၿဂိဳဟ္တုတစ္စီး ကမၻာပတ္လမ္းေၾကာင္းထဲ ၀င္ေရာက္ၿပီးေလထုပြတ္တုိက္အား ေၾကာင့္ ေပါက္ကြဲ မီးေလာင္ကာ အပုိင္းအစမ်ားက်လာျခင္းသာ  ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း တည္ေဆာက္ထားေသာ သတၱဳပစၥည္းမ်ားျဖစ္သည့္အတြက္ ဥကၠာခဲက်ျခင္းမျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း၊ ျဖစ္ႏုိင္သည္မွာ ေဘးပတ္၀န္းက်င္ အိမ္နီးနားခ်င္း တ႐ုတ္ (သုိ႔မဟုတ္) အိႏ္ၵိယမွ သက္တမ္းကုန္သြားၿပီး ထိန္းေက်ာင္းမႈမဲ့ သြားသည့္ ၿဂိဳဟ္တု တစ္စီးျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း”  ေျဖၾကားသြားသည္။

   ျဖစ္စဥ္မွာ ဇန္န၀ါရီ ၂၀ ရက္ နံနက္ ၁၀နာရီခန္႔က  ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး တႏုိင္းၿမိဳ႕နယ္ မုိင္းခြန္ေက်းရြာ ေပၚသုိ႔ ေကာင္းကင္မွ ေပါက္ကြဲသံႏွင့္အတူ သတၱဳပစၥည္းမ်ား က်လာခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ သံထည္အစိတ္အပုိင္း တစ္ခုဆုိလွ်င္ အရွည္ငါးေပရွိၿပီး     အက်ယ္ သုံးေပခန္႔အထိရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ပင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာ ၁၀ ရက္ကလည္း ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္ ဆီဇာေက်းရြာအနီးတြင္ ေကာင္းကင္မွ သတၱဳပစၥည္းမ်ား ျပဳတ္က်ခဲ့ဖူးေၾကာင္း သိရသည္။

PHoto ; Ye Lin Aung ( FB)

Category: 

Share