တစ္ဖက္ႏိုင္ငံေရာက္ ဘဂၤလီမ်ား ျပန္လည္လက္ခံမႈ သံုးရက္ၾကာသည္အထိ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ပင္ ျပန္လာျခင္းမရွိ၊ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ေပးရန္အပါအ၀င္ အခ်က္သံုးခ်က္ လုိက္ေလ်ာမွသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္၀င္ေရာက္မည္ဟု ဘဂၤါလီမ်ား ေတာင္းဆုိထားဟုဆို

      တစ္ဖက္ႏိုင္ငံေရာက္ ဘဂၤါလီမ်ားအား ဇန္န၀ါရီလ ၂၃ရက္တြင္ ျပန္လည္လက္ခံေနေသာ္လည္း ျမန္မာအစုိးရအေနျဖင့္ ၄င္းတို႔အား ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ေပးရန္အပါအ၀င္ အခ်က္သံုးခ်က္ကို လိုက္ေလ်ာမွသာ ျပန္လည္၀င္ေရာက္မည္ဟု ေတာင္းဆိုထားေၾကာင္း သိရသည္။

            ၄င္းတို႔ ေတာင္းဆိုသည့္ အခ်က္သံုးခ်က္မွာ ျမန္မာအစုိးရအေနျဖင့္ ၄င္းတို႔အား ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ေပး ရန္၊ ယခင္ေနထုိင္ခဲ့ေသာ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ျပန္လည္ေနထုိင္ခြင့္ျပဳရန္၊ ပဋိပကၡေၾကာင့္ ၄င္းတို႔ ပ်က္ဆီးသြား သည့္ စီးပြားေရးအတြက္ အစုိးရအေနျဖင့္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္ဟူေသာ အခ်က္သံုးခ်က္ကို ေတာင္းဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္ ျပီး ထိုေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို လိုက္ေလ်ာမွသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္၀င္ေရာက္မည္ဟု စံုစမ္း သိရွိရေၾကာင္း ငါခူးရေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ဂ်ီးေအာင္က Tomorrow သုိ႔ ေျပာသည္။

          “၂၃ ရက္ေန႔က သူတုိ႔ျပန္လာမယ္ဆုိလုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ သက္ဆုိင္ရာအဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ ဒီဘက္မွာ ေစာင့္ေနပါတယ္။ ဘဂၤါလားေဒ့ရွ္ဘက္က အဆင္သင့္မျဖစ္ေသးဘူးဆုိၿပီး အဲဒီေန႔က ေရာက္မလာပါဘူး။ ဒီေန႔လည္း ေရာက္မလာပါဘူး။ ဘာေၾကာင့္ ေရာက္မလာလဲလုိ႔ စုံစမ္းၾကည့္ေတာ့ သူတုိ႔က အစုိးရကုိ အခုလုိ အခ်က္သုံးခ်က္ လုိက္ေလ်ာမွသာလာမယ္ဆုိတဲ့ပုံစံလုပ္ေနပါတယ္။ အစုိးရကေတာ့ ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး လက္ရွိ ဘာမွ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မခ်ေသးပါဘူး” ဟု ငါခူးရေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးဦးေက်ာ္ဂ်ီးေအာင္က ေျပာသည္။

               ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ ရခိုင္အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံသို႔ ထြက္ခြာသြားသည့္ ဘဂၤလီမ်ားကို ျပန္လည္စိစစ္လက္ခံျခင္းကို ဇန္န၀ါရီ ၂၃ရက္တြင္ စတင္လုပ္ေဆာင္ေနေသာ္လည္း ယေန႔ ဇန္န၀ါရီ ၂၅ရက္ေန႔တိုင္ တစ္ဦးမွ ျပန္လည္၀င္ေရာက္ျခင္း မရွိေသးေပ။ ဘဂၤါလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသုိ႔ ေရာက္ရွိေန ေသာ ဘဂၤါလီမ်ားအား ျပန္လည္ လက္ခံရန္အတြက္ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ငါခူးရေက်းရြာႏွင့္ ေတာင္ၿပိဳ လက္၀ဲေက်းရြာတုိ႔တြင္ လက္ခံေရးစခန္းမ်ားဖြင့္လွစ္ထားၿပီး ၄င္းတို႔ျပန္လည္၀င္ေရာက္လာပါက ယခင္ေနထိုင္ ခဲ့သည့္ ေက်းရြာမ်ားတြင္ေနထိုင္ခြင့္ရရွိမည္မဟုတ္ဘဲ လွဖုိးေခါင္စခန္းတြင္ ယာယီထားသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

News - Paing Lay

Photo - MOI

Category: 

Share