ဆုိရွယ္မီဒီယာကုိ အစုိးရက ထိန္းဖုိ႔ အခ်ိန္ေရာက္ေနျပီ - လက္ေစာင္းထက္

တစ္ရွိန္ထိုး ေျပာင္းလဲလာေသာ နည္းပညာမ်ား၏ရလဒ္အျဖစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပည္သူအမ်ားစုသည္  လက္ကိုင္ဖုန္းမ်ား ကိုင္တြယ္လာႏိုင္ၿပီျဖစ္သလို ဖုန္းကိုင္ေဆာင္သူအားလံုးကလည္း အင္တာနက္သံုးစြဲ လာၾကၿပီျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အင္တာနက္သံုးစြဲသူအမ်ားစုမွာ ဆိုရွယ္မီဒီယာကိုသာ အဓိကထားသံုးစြဲၾကၿပီး ဆိုရွယ္မီဒီယာတြင္လည္း ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ကိုသာ အမ်ားဆံုးသံုးစြဲေနၾကသည္။ ေဖ့စ္ ဘြတ္ခ္ႏွင့္ ဆိုရွယ္မီဒီယာမ်ားေၾကာင့္ ေကာင္းက်ိဳး ေက်းဇူးရသူမ်ားရွိသလို ဆိုရွယ္မီဒီယာေၾကာင့္ ဘ၀ပ်က္ သြားသူမ်ားကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မနည္းလွသည္ကို ေတြ႕ျမင္ေနရသည္။

ထို႔အျပင္ ျမန္မာတို႔ သံုးစြဲေနေသာ ဆိုရွယ္မီဒီယာေပၚတြင္ လူအမ်ားဆံုးဖတ္႐ႈေသာ၊ ကူးယူၿပီး ျပန္လည္ မွ်ေ၀ေသာ သတင္းမ်ားကိုၾကည့္ပါက ေဖ်ာ္ေျဖေရးသတင္းမ်ား၊ အတင္းအဖ်င္းသတင္းမ်ားႏွင့္ လူမ်ိဳးေရး၊    ဘာသာေရး၊ ႏိုင္ငံေရး ထိခိုက္   လြယ္ေသာ သတင္းမ်ားက အမ်ားစုျဖစ္ေနသည္။ ျမန္မာလူမ်ိဳးတို႔ တယ္လီဖုန္း (အထူးသျဖင့္ လက္ကိုင္ဖုန္း) ေျပာျခင္း၊ အင္တာနက္ ၾကည့္ျခင္းအတြက္ သံုးစြဲသည့္ ေငြပမာဏမွာ ေၾကာက္ ခမန္းလိလိ မ်ားျပားလ်က္ရွိသည္။ ယမန္ႏွစ္က ထုတ္ျပန္ေသာ စာရင္းမ်ားအရ တယ္လီဖုန္းေျပာခေငြေပၚတြင္ အစိုးရက ျဖတ္ေတာက္ရယူေသာ ကုန္သြယ္ခြန္ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၏ ေငြပမာဏမွာ တစ္လလွ်င္ အမ်ားဆံုး က်ပ္သန္း ၉၀၀၀ ႏွင့္ အနည္းဆံုး က်ပ္သန္း ၆၀၀၀ ရွိေပရာ တစ္လအတြက္ ျမန္မာလူမ်ိဳးတို႔ တယ္လီဖုန္း ေျပာသည့္အေပၚမွ ပ်မ္းမွ်ကုန္သြယ္ခြန္ တစ္လ က်ပ္သန္း ၇၅၀၀ ခန္႔ ရရွိေနသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ တစ္လလွ်င္ တယ္လီဖုန္း ေဘလ္အတြက္ ပ်မ္းမွ်သံုးစြဲေငြမွာ တစ္လလွ်င္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၅၀၀၀၀ (က်ပ္ ၁၅၀ ဘီလီယံ) ရွိသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ တစ္ႏွစ္ဆိုပါက ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားသံုးစြဲသည့္ တယ္လီဖုန္းေျပာခ မွာ ပ်မ္းမွ် က်ပ္သန္း ေထာင္ေပါင္း ၁၈၀၀ (က်ပ္ ၁၈၀၀ ဘီလီယံ) ရွိသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ား၏တယ္လီဖုန္း ေျပာဆိုမႈႏွင့္ အင္တာနက္သံုးစြဲမႈမွာ လြန္စြာမ်ား ျပားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ အူရီဒူးကုမၸဏီ၏ စီအီးအိုျဖစ္သူက  “ အူရီဒူးတယ္လီဖုန္းမ်ား စတင္သံုးစြဲႏိုင္သည့္အခ်ိန္တြင္ ၿမိဳ႕တြင္း တာ၀ါတိုင္တစ္ခုကိုအသံုးျပဳ၍ တစ္ညအတြင္း တယ္လီဖုန္းေခၚဆိုမႈမွာ သိန္းဂဏန္းမ်ားစြာရွိေၾကာင္း” အံ့ၾသစြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့ဖူးသည္။ တယ္လီဖုန္းသံုးစြဲရာတြင္ ယခုအခါ တယ္လီဖုန္းေျပာ ျခင္းထက္ အင္တာနက္ျဖင့္ ဆိုရွယ္မီဒီယာမ်ား သံုးစြဲျခင္း၊ သီခ်င္းမ်ား၊ ႐ုပ္ရွင္မ်ားၾကည့္ျခင္းက ပိုမိုမ်ားျပားလာေၾကာင္း လည္း သိရသည္။ ထို႔အျပင္ အလယ္တန္းအဆင့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၏ ဖုန္းထဲတြင္ပင္ လိင္ဆက္ဆံ သည့္ ဗီဒီယိုမ်ား ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

 တံခါးဖြင့္လွ်င္ ေလရသလို ျပင္ပမွ အမိႈက္သ႐ိုက္မ်ားလည္း ပါ၀င္လာစၿမဲျဖစ္ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ယခုအခါ ဆိုရွယ္မီဒီယာ အသံုးျပဳၿပီး ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား၊ ေငြေၾကးေတာင္းယူမႈမ်ား၊ လိင္အေရာင္းအ၀ယ္မ်ား၊ လိမ္ညာ ကာမရယူမႈမ်ားမွသည္ လု   ယက္မႈ၊ လူသတ္မႈမ်ားအထိ က်ဴးလြန္လာၾကၿပီျဖစ္သည္။ ျပည့္တန္ဆာလုပ္ငန္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တရားမ၀င္လုပ္ငန္းျဖစ္ၿပီး ဖမ္းဆီးရမိပါက ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံရသည့္ ဥပေဒ ျပ႒ာန္းထား ေသာ္လည္း ယခုအခါ ျပည့္တန္ဆာေခါင္းမ်ားသည္ ဆိုရွယ္မီဒီယာေပၚတြင္ အေကာင့္မ်ားစြာ အသံုးျပဳ၍ ျပည့္တန္ဆာလုပ္ငန္းကို တရား၀င္ ေႀကာ္ျငာလုပ္ကိုင္ေနၾကသည္။ သူတို႔သည္ ေမာ္ဒယ္မ်ား၊ သ႐ုပ္ေဆာင္ မ်ား၏ ပံုကို သူတို႔စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ အသံုးျပဳၿပီး ျမႇဴဆြယ္လ်က္ရွိရာ အဆိုပါပံု အသံုးအျပဳခံရသည့္ အမ်ိဳးသမီး မ်ားအတြက္ မ်ားစြာနစ္နာလ်က္ရွိသည္။ ႏွစ္လံုးထီ၊ သံုးလံုးထီမွာ တရားမ၀င္ ေလာင္းကစားနည္းျဖစ္ၿပီး ဥပေဒ အရ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ႏိုင္ေသာ္လည္း ဆိုရွယ္မီဒီယာေပၚတြင္ႏွစ္လံုးထီ၊ သံုးလံုးထီသမားမ်ားသည္အခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ေျပးညီ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ေနၾကသည္။ ေဘာလံုးေလာင္းကစားျခင္းသည္လည္း ဥပေဒအရ တရားမ၀င္ ေသာ္လည္း ဆိုရွယ္မီဒီယာေပၚတြင္ တရား၀င္သဖြယ္ ေဆာင္ရြက္ေန ၾကသည္။ထို႔အျပင္ဘိုးေတာ္ဆိုသူမ်ား၊ ေလာင္းကစား တစ္ေပးသူမ်ားကလည္း ဆိုရွယ္မီဒီယာေပၚတြင္ အခေၾကးေငြရယူၿပီး မန္ဘာမ်ား ေခၚယူကာ အတိတ္ဂဏန္းမ်ားကို ေပးလ်က္ရွိသည္။အခ်ိဳ႕အမ်ိဳးသမီးမ်ားကလည္းအခေၾကးေငြ (ဖုန္းေဘလ္) ရယူၿပီးဆိုရွယ္မီဒီယာေပၚတြင္ ကိုယ္လံုးတီးခၽြတ္ျပျခင္း၊ လိင္စကားမ်ား လက္ခံေျပာဆိုျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။

မသိနားမလည္ေသာ အမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ားကိုလည္း လိင္မုဆိုးမ်ားက ဆိုရွယ္မီဒီယာေပၚမွ တစ္ဆင့္ အမဲလိုက္ လ်က္ရွိရာ ဘ၀ပ်က္သြားေသာ အမ်ိဳးေကာင္းသမီးေလးမ်ား၊ လင္ေကာင္ မေပၚဘဲ ကေလးေမြးလိုက္ရေသာ အမ်ိဳးသမီးေလးမ်ား မ်ားစြာရွိေနၿပီျဖစ္သည္။ ထို႔ထက္ဆိုးသည္မွာ ကာမကိုရယူ႐ံုသာမက တယ္လီဖုန္းျဖင့္ လိင္ဆက္ဆံေနသည့္ ပံုမ်ားကို ႐ိုက္ယူထားၿပီး ဆိုရွယ္မီဒီယာတြင္တင္ကာ အရွက္ခြဲမည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ၿပီး ေငြေၾကးပါ အဓမၼေတာင္းခံေနသည့္ အမႈအခင္းမ်ား ရွိလာေနၿပီျဖစ္သည္။

ဖန္သားျပင္ေပၚတြင္ လူတစ္ဦးသည္ သူ႔စိတ္ကူးအတိုင္း ေယာက်္ားလည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ အမ်ိဳးသမီးလည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ သူေဌးသူႂကြယ္လုပ္ငန္းရွင္လည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ အသက္လည္း ႀကီး ႏိုင္၊ ငယ္ႏိုင္သည္။ အိမ္ေထာင္ရွိေသာ္လည္း လူပ်ိဳလူလြတ္ဟုလည္း အေယာင္ေဆာင္ႏိုင္သည္။ ေနာက္ပိုင္း ခ်စ္သူရည္းစား     ျဖစ္ၾကသူအမ်ားစုသည္ အင္တာနက္ ဆိုရွယ္မီဒီယာေပၚတြင္ ေတြ႕ဆံု အသိျဖစ္ရာမွ ခ်စ္ႀကိဳက္သူမ်ား ပိုမ်ား လာသည္ဟု ေလ့လာသူတစ္ဦးထံမွ သိရသည္။

အထက္ပါ တင္ျပခ်က္မ်ားမွာ ပုဂၢလိကဆိုင္ရာကိစၥမ်ား ျဖစ္ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရး၊ လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရး ႏွင့္ဆိုင္ေသာ ထိလြယ္ ကြဲလြယ္သည့္ ကိစၥမ်ားမွာလည္း ဆိုရွယ္မီဒီယာကတစ္ဆင့္ ႏိုင္ငံကို မီးေလာင္တိုက္ သြင္းလ်က္ရွိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံကဲ့သို႔ စနစ္ တစ္ခုမွတစ္ခုသို႔ ကူးေျပာင္းေနသည့္ အခ်ိန္၊ လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာ ေရး ျပႆနာမ်ားစြာ ရွိေနခ်ိန္၊ ျပည္တြင္းလက္နက္ကိုင္အင္အားစုမ်ားျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အလွမ္း ေ၀းေနဆဲ အခ်ိန္၊ ပထ၀ီႏိုင္ငံေရးအရ အင္အားႀကီးႏိုင္ငံမ်ား၏ မဟာဗ်ဴဟာကစားရာ သတ္ကြင္း ျဖစ္ေနခ်ိန္တြင္ အဘယ္ ေၾကာင့္ အစိုးရက ဆိုရွယ္မီဒီယာမ်ားကို မထိန္းေက်ာင္းဘဲ လႊတ္ထားပါသနည္းဟု ေမးစရာရွိလာသည္။

ဆိုရွယ္မီဒီယာ တည္ေထာင္သူမ်ားသည္ က်င့္၀တ္မ်ား လိုက္နာရမည့္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားျဖင့္ တည္ေထာင္ ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အဆိုပါ ဆိုရွယ္မီဒီယာ တည္ေထာင္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ဆိုရွယ္မီဒီယာကို ျပည္သူမ်ား စနစ္တက် က်င့္၀တ္ႏွင့္အညီ သံုးစြဲတတ္ရန္ ထိန္းေက်ာင္းရမည့္အခ်ိန္ ျဖစ္ေန ၿပီကို ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ဆိုရွယ္မီဒီယာ အသံုးျပဳျဖစ္ပြားေနသည့္ အမႈအခင္းမ်ား၊ ဆူပူမႈမ်ားက သက္ေသျပ လ်က္ရွိသည္။ ဒီမိုကေရစီအစိုးရျဖစ္သျဖင့္ ျပည္သူတို႔၏ လြတ္လပ္စြာ သံုးစြဲခြင့္ကို ထိန္းေက်ာင္းရန္မလို ဟူေသာ ခပ္တိမ္တိမ္အေတြးကို မေတြးၾကေစလိုပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံထက္ ဒီမိုကေရစီသက္ရင့္ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ဆိုရွယ္မီဒီယာကိုထိန္းေက်ာင္းသည့္ အစီအမံမ်ား ရွိပါသည္။ ထို႔အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လိင္၀က္ဘ္ဆိုက္ (အျပာေရာင္၀က္ဘ္ဆိုက္)မ်ားကို အဆီးအတားမရွိ ခြင့္ျပဳထားေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံမ်ားတြင္ တားျမစ္ ပိတ္ပင္ထားပါသည္။ အလားတူ ေလာင္းကစား၀က္ဘ္ဆိုက္မ်ားကိုလည္း ဂ်ပန္ကဲ့သို႔ေသာ ႏိုင္ငံ ႀကီးမ်ား၊ အိမ္နီးနားခ်င္း ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔တြင္ ပိတ္ပင္ထားေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တံခါးမရွိ ဓားမရွိ ၾကည့္ ႏိုင္ေနပါသည္။ အင္တာနက္၀က္ဘ္ဆိုက္တစ္ခုေပၚမွ အမိႈက္တစ္စ၊ ဆိုရွယ္မီဒီယာေပၚရွိ အမိႈက္တစ္စမွ တိုင္းျပည္ မီးေလာင္ေစသည္အထိ ျပႆနာ ႀကီးထြားတတ္သည္ကို အစိုးရ တာ၀န္ရွိသူမ်ား သတိမူသင့္ခ်ိန္ လည္းေရာက္ေနၿပီျဖစ္သည္။

ယခုအခါ မႈခင္းတပ္ဖြဲ႕ (CID) ေအာက္တြင္ ဆိုက္ဘာမႈခင္းတပ္ဖြဲ႕ကို ထည့္သြင္းဖြဲ႕စည္းထားၿပီး ျဖစ္ေသာ္ လည္း ထိုရဲတပ္ဖြဲ႕၏ ေျပာင္ေျမာက္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၊ ရာဇ၀တ္မႈ ႀကိဳတင္ကာကြယ္သည့္ သတင္း မ်ား လံုး၀မၾကားရေသးပါ။ အကယ္၍သာ အစိုးရအေနျဖင့္ ဆိုရွယ္မီဒီယာမ်ားကို တရား၀င္မွတ္ပံုတင္သံုးစြဲရန္ အမိန္႔တစ္ခုသာ ထုတ္လိုက္ပါက ဆိုရွယ္မီဒီယာေပၚတြင္ လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရး၊ ႏိုင္ငံေရး ေသြးကြဲရန္ လံႈ႔ ေဆာ္ေနသည့္ အေကာင့္အတုမ်ား အားလံုးနီးပါး ပေပ်ာက္သြားပါလိမ့္မည္။ အလားတူ ျပည့္တန္ဆာ အေကာင့္ မ်ား၊ ေလာင္းကစား အခါေတာ္ေပး အေကာင့္မ်ားလည္း ပေပ်ာက္ သြားပါလိမ့္မည္။ အမ်ိဳးေကာင္း သမီးေလး မ်ား လိမ္ညာကာမရယူ ခံရေနျခင္းမ်ား ပေပ်ာက္သြားပါလိမ့္မည္။ မီဒီယာ၏ တာ၀န္မွာ ေထာက္ျပအႀကံျပဳ ရန္သာျဖစ္ၿပီး အမွန္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည္မွာ အစိုးရျဖစ္သျဖင့္ ဆိုရွယ္မီဒီယာမ်ား၊ ေကာင္းက်ိဳးမေပး သည့္ ရာဇ၀တ္မႈအားေပး အင္တာနက္ ၀က္ဘ္ဆိုက္မ်ားအေပၚ မည္သို႔ကိုင္တြယ္ဆံုးျဖတ္မည္မွာ အစိုးရ၏ ဆင္ျခင္တံုတရားေပၚတြင္သာ တည္မွီပါေၾကာင္း ..။

Category: 

Share