ဆုိရွယ္လစ္ ရန္ကုန္အစုိးရ လုပ္ေတာ့မွာလား - ေဇာ္ႏုိင္

 

အခုလႊတ္ေတာ္ေရာက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းပုံဥပေဒအသစ္မွာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အဖြဲ႕အစည္းေတြ ပါ၀င္လာပါတယ္။

၁။ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း

၂။ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း

၃။ အပန္းေျဖလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း

၄။ အျခားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း

ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ ဘဏ္နဲ႔ YCDC ေဂါက္ကြင္းေတြက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာ ေရးေကာ္မတီရဲ႕ လက္ရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြပါ။ အခုအထက္ ေဖာ္ျပပါ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ ကုိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာ ေရးေကာ္မတီကလုပ္မယ္လုိ႔ ဦးတည္ေနတာ ေတြ႕ရပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္စိတ္ထဲမွာ စြဲမွတ္ ထားတာ တစ္ခုရွိပါတယ္။ Government is to Govern, NOT to do things, especially business  ရယ္လုိ႔ပါ။

အစုိးရဆုိတာ အစုိးရအလုပ္ လုပ္ဖုိ႔ပါ။

အစုိးရအလုပ္ဆုိတာ စည္း မ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြခ်မယ္။ ဥပေဒေတြ ျပ႒ာန္းမယ္။ Institution  ေတြလုိ႔ ေျပာရ မယ့္ အစုိးရအဖြဲ႕ အစည္းေတြ ခုိင္မာေအာင္လုပ္မယ္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြကုိ စည္းကမ္းေဘာင္ေတြထဲက ေန အားေကာင္းေမာင္းသန္ ယွဥ္ၿပိဳင္ ႏုိင္ေအာင္ အားေပးမယ္။ ကူညီ မယ္။ အခြန္ ေတြ ေကာက္မယ္။ အခြန္ အေကာက္ေတြနဲ႔ ျပည္သူ ေတြ၊ လုိအပ္ေနတာေတြကုိ လုပ္ ေပးမယ္။ ျပည္သူ႔အက်ိဳး ေဆာင္ ရြက္မယ္။ အစုိးရ ဆုိတာ အစုိးရ အလုပ္မဟုတ္တဲ့ အလုပ္ေတြ၊ အထူးသျဖင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ေတြ မလုပ္သင့္ပါဘူး။

ဆုိရွယ္လစ္ေခတ္မွာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြကုိ ျပည္သူပုိင္သိမ္းခဲ့ၿပီး အစုိးရ၀င္လုပ္ေတာ့ ဘာေတြျဖစ္ကုန္လဲ ?

အခုလက္ရွိအားျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ကေန အစုိးရပုိင္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြ၊ စက္႐ုံေတြကုိရပ္ၿပီး ျပန္လည္စိစစ္ မႈေတြ လုပ္ေနတယ္။ စိစစ္သုံးသပ္ေရး အဖြဲ႕ ေတြရဲ႕သုံးသပ္ခ်က္တစ္ခုက တခ်ိဳ႕ စက္႐ုံေတြမွာ ပုဂၢလိကနဲ႔ ေပါင္းၿပီး လုပ္ေနတာ တုိးတက္မႈေတြ ေတြ႕ရတယ္။ ပုဂ္ၢလိကစီးပြားေရးသမားေတြက ေစ်းကြက္အေျခအေနကုိ သုံးသပ္၊ ေျပာင္းစရာရွိတာ ေျပာင္း၊ နည္းပညာအသစ္ေတြ ေပါင္းစပ္ ထုတ္ကုန္အသစ္ေတြ ထုတ္၊ ၀န္ထမ္းေတြ ကုိလည္း အက်ိဳးအျမတ္ထဲက ခြဲေ၀ေပးလုိ႔ ၀န္ထမ္းေတြလည္း တက္ႂကြေပ်ာ္ရႊင္။

ဒါေပမဲ့ အစုိးရရဲ႕ေျခလွမ္း ေတြကုိ ၾကည့္ရတာ ဆုိရွယ္လစ္ စနစ္ဆီ ျပန္လွည့္ေနသလုိပဲ။

ရန္ကုန္တုိင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဆုိ  ပုိလန္ႏုိင္ငံက University of Information Technology and Management သတင္းအခ်က္ အလက္နည္းပညာနဲ႔ စီမံခန္႔ခြဲမႈ တက္ၠသုိလ္ကေပးတဲ့ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစီမံခန္႔ ခြဲမႈ ေဒါက္တာဘြဲ႕ေတာင္ လက္ခံ လုိက္ေသး၊ ေပးတဲ့တက္ၠသုိလ္က သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာနဲ႔ စီမံ ခန္႔ခြဲမႈ တကၠသုိလ္၊ ေပးတဲ့ဂုဏ္ထူး ေဆာင္ေဒါက္တာဘြဲ႕က စီးပြားေရးလုပ္ငန္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေဒါက္တာဘြဲ႕။ လက္ ခံယူသူက ရန္ကုန္တုိင္းအစုိးရရဲ႕ အစုိးရအဖြဲ႕အႀကီးအကဲ။

အခုလည္း လာျပန္ၿပီ။ ရန္ ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီက စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ေတြလုပ္ဖုိ႔ ဦးတည္ေနျပန္ပါၿပီ။

ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းေတြလည္း လုပ္မယ္။ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေတြလည္း လုပ္မယ္။ အပန္းေျဖလုပ္ငန္း လည္းလုပ္မယ္။ တျခားစီးပြားေရးလုပ္ငန္း ေတြလည္း လုပ္လုိ႔ရေအာင္  “ ၄ အျခားစီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း “ ဆုိၿပီး  Open Clause ေတာင္ ဖြင့္ထားလုိက္ေသး။

မထသကုိ အာဏာသိမ္းၿပီး  YRTA အေနနဲ႔ အခ်ိန္တုိတုိေလး အတြင္းမွာ မထသထက္ ေငြပုိရွာ ႏုိင္တယ္ဆုိၿပီး ရန္ကုန္တုိင္း၀န္ႀကီး တစ္ေယာက္က ေႂကြးေၾကာ္တာမွတ္မိတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ရြာတစ္ရြာမွာ ေျမကြက္တစ္ကြက္ ၀ယ္ေတာ့အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက သိန္း ၂၀၀ ေလာက္ ေငြခ်ေပးေတာ့ ယခင္ေျမပုိင္ရွင္အဘုိးႀကီး နဲ႔ အဘြားႀကီးက ဒီေငြေတြနဲ႔ ဘာေတြလုပ္မယ္၊ ညာေတြလုပ္မယ္ ဆုိၿပီး အားရပါးရေျပာေနတာနဲ႔ တူေသးေတာ့ သူတုိ႔ သိန္းရာ ဂဏန္းပမာဏကုိ ဒီဘ၀မွာ ပထမဆုံးေတြ႕ဖူးလုိ႔ ေပ်ာ္ေနတာေလ။

တုိ႔လုပ္ေနတာေတြ စင္ကာပူ လည္းလုပ္တယ္လုိ႔ ေျပာရင္ေျပာ ပါလိမ့္မယ္။ စင္ကာပူကုိ ကူးခ် တာကုိ ရွင္းျပဖုိ႔ မလုိပါ။ စင္ကာပူ အစုိးရပုိင္ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီ  Surbana Jurong Private Limited ရဲ႕ ႏွပ္ေၾကာင္းေပး၊ ေျမႇာက္ေပးတာကုိ အဟုတ္ႀကီး မွတ္၊ စင္ကာပူမွာ လုိက္ျပ ရွင္းျပ တာေတြ နားေထာင္ၿပီး Urban Planning ကုိ အကုန္တတ္သြား ၿပီလုိ႔ စိတ္ထဲမွာမွတ္၊ ဒီတစ္ႏွစ္ ေလာက္အတြင္းမွာ Presentation ေတြ လာေပးၾကတာကုိ အခန္႔ သားထုိင္ နားေထာင္ရင္း ငါတုိ႔ ထက္ တတ္တဲ့သိတဲ့သူ မရွိေတာ့ ဘူးလုိ႔ စိတ္ထဲမွာ အခံကလည္း ရွိေန၊ ေဒါက္တာဘြဲ႕ကလည္း လာေပးတဲ့သူရွိေတာ့ ဘယ္လုိမွ၊ ဘယ္သူမွ တားလုိ႔မရေတာ့။ သူ တုိ႔ဆီက HDB တုိက္ ခန္းေတြကုိ အစုိးရက အစုိးရပုိင္ေဆာက္လုပ္ ေရးကုမၸဏီ Surbana ကေဆာက္ ၿပီး ျပည္သူေတြေနဖုိ႔ တုိက္ခန္း ေတြ လုိအပ္ခ်က္ေတြကုိ ျဖည့္ ဆည္းခဲ့တာတုိ႔လည္း ဒီလုိပဲလုပ္ ရမယ္။ (ျပည္သူေတြအတြက္) ကဲ လုပ္လုိက္ ၾက စုိ႔ ေရာင္းရင္းတုိ႔ဆုိၿပီး လုပ္ေနတာလုိ႔လည္း ရွင္းျပဖုိ႔ မလုိပါ။

စင္ကာပူနဲ႔ ျမန္မာအရြယ္ အစား၊အေျခအေန၊ အခ်ိန္အခါ မတူဘူးဆုိတာ နားလည္ဖုိ႔လည္း လုိပါမယ္။ သူတုိ႔ ဆီမွာ Public Private Patnership တုိ႔၊ Corporate Governance တုိ႔၊ Public Servant’s Capacity တုိ႔ ဆုိတာ အေတာ့္ကုိ အေျခ     ခုိင္ၿပီးသား၊ ျမန္မာျပည္က အစုိးရ၀န္ထမ္း ေတြကုိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ စီမံခန္႔ခြဲခုိင္းဖုိ႔ အခ်ိန္မေရာက္ ေသးပါဘူး။ တစ္နည္းေျပာရရင္ အစုိးရက စီးပြားေရး၀င္လုပ္လုိ႔ ပ်က္သုဥ္းခဲ့ရတဲ့ တုိင္းျပည္ရဲ႕ စီးပြားေရးႀကီးကုိျမင္လုိ႔  လႊတ္ေတာ္ က State Owned Enterprise ( SOE) ေတြလုိ႔ေခၚတဲ့ အစုိးရပုိင္ စီးပြား ေရးေတြရပ္ဖုိ႔ ဆုံးျဖတ္ထား တဲ့အခ်ိန္မွာ ရန္ကုန္တုိင္းအစုိးရ က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္ မတီရဲ႕ ဖြဲ႕စည္းပုံ ဥပေဒအသစ္ လမ္းေၾကာင္းကေန ျပည္သူေတြ  အတြက္ အေျခခံအိမ္ ရာေတြ ေဆာက္ လုပ္ ေပးဖုိ႔၊ အေျခခံအေဆာက္အအုံေတြ တည္ေဆာက္ဖုိ႔လုိတဲ့ ေငြရွာဖုိ႔တဲ့ ေခါင္းစဥ္နဲ႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ေတြလုပ္ဖုိ႔ ဦးတည္လာတာ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ေတာ့ လုံး၀ (လုံး၀) သေဘာမက်ေၾကာင္းပါ။

Category: 

Share