လိင္တူခ်စ္သူမ်ားကို မေၾကာက္ၾကပါနဲ႔

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လိင္တူ ခ်စ္သူမ်ား အေပၚ ေၾကာက္ရြံ႕ မုန္းတီးမႈအား ဆန္႔က်င္ေသာေန႔ (IDAHO) အထိမ္းအမွတ္ ဓာတ္ပံုၿပိဳင္ပြဲ ျပဳလုပ္သြားမည္ဟု သိရသည္။

အဆိုပါၿပိဳင္ပြဲကို ေမလ ၁၇ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပ ျပဳလုပ္မည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လိင္တူ ခ်စ္သူမ်ား အေပၚ ေၾကာက္ရြ႕ံ မုန္းတီးမႈအား ဆန္႔က်င္ေသာေန႔ (IDAHO) အထိမ္းအမွတ္ အျဖစ္ YG Events ႏွင့္ Colors Rainbow တို႔က ႀကီးမွဴး ျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။

ဓာတ္ပံုၿပိဳင္ပြဲ ျပဳလုပ္ရျခင္းသည္ လိင္စိတ္ခံယူမႈ ကြဲျပားသူ (LGBT)မ်ားအေပၚ ေရွး႐ိုးစြဲ မေကာင္းျမင္မႈမ်ား ပယ္ဖ်က္ၿပီး လူသား အခ်င္းခ်င္း တန္းတူညီမွ်ေသာ ေလးစားမႈတို႔ ထားရွိလာႏိုင္ ေစရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေမလ ၃ရက္ေန႔က ေနာက္ဆံုးထားကာ andproud@ygeventsသို႕ ေပးပို႔ႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ ဆုရဓာတ္ပံုမ်ားကို ေမလ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ေၾကညာျပသသြားမည္ဟု သိရသည္။

ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္သူမ်ား အေန ျဖင့္ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ အေၾကာင္းအရာမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ LGBTမ်ား အေၾကာင္းကို အဓိက ဥိးစားေပး ႐ိုက္ကူး ေဖာ္ျပရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာျပည္ အေျခစိုက္ အေပ်ာ္တမ္း ဓာတ္ပံု ၀ါသနာရွင္မ်ား၊ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ ဓာတ္ပံု ပညာရွင္မ်ားပါ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ ဓာတ္ပံုမ်ားကို ေပးပို႔ႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္ရွိ အကဲျဖတ္ဒိုင္မ်ားက အကဲျဖတ္ေပးသြားမည္ဟု သိရသည္။

ဆုမ်ားအေနျဖင့္ အေကာင္းဆံုး ဓာတ္ပံုဆုအတြက္ ပထမဆု $ ၃၀၀ တစ္ပံုခ်င္း ဒုတိယဆု $၁၅၀ မွတ္တမ္း ဓာတ္ပံု ပထမဆု $၃၀၀ မွတ္တမ္း ဓာတ္ပံု ဒုတိယဆု $၁၅၀ ခ်ီးျမင့္သြားမည္ဟု သိရသည္။

 

Category: 

Share