ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ေရွ႕ေနမ်ား - ရဲေဘာ္ ေအာင္၀င္း

ကမၻာတည္သေရြ႕ ျမန္မာ တည္ရမည္။ ျမန္မာတည္သေရြ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ရွိေနမည္လားဟု ထင္ရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသည္ ကမၻာ့ အရွည္ၾကာဆံုး ေတြ႕ဆံုမႈဟုပင္ မွတ္ယူရမည္ထင္သည္။ ႏိုင္ငံတကာ အေနျဖင့္ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ညႇိႏႈိင္းရ အလြန္ ခက္ခဲေသာ လူမ်ိဳးဟု ထင္ၾကမည္လားမသိ။ ထင္စရာကလည္း ျဖစ္ေနၿပီ မဟုတ္ပါလား။

ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္ ေကာ္မတီကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေမလဆန္းတြင္ သမၼတ႐ံုးမွ ဒုတိယသမၼတ ဦးေဆာင္ကာ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ ၄င္း၏ေအာက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ဗဟိုဌာန (Myanmar Peace Center - MPC) တို႔ဖြဲ႕စည္းၿပီး ၀န္ႀကီး၊ ဒု၀န္ႀကီး ၁၃ဦးတို႔ျဖင့္ ထပ္မံဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ ၀န္ႀကီးမ်ားအနက္ ဦးေအာင္မင္းသာ သမၼတ႐ံုး၀န္ႀကီး ျဖစ္၍ ထိထိေရာက္ေရာက္ လုပ္ႏိုင္သည္။ က်န္သူေတြက ပ့ံပိုးမႈသာေပးႏိုင္သည္။ ဦးေအာင္မင္း၏ ထႂကြလံု႕လေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ေရာက္လာၾကသည္ဆိုက မွားအ့ံမထင္။ MPCတြင္ လက္ေတြ႕လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ပညာရွင္မ်ားကို သမၼတႀကီးက ခန္႕ထားေပးခဲ့သည္။ ဦးေအာင္မင္းက ထိုပညာရွင္မ်ားႏွင့္ နီးနီးကပ္ကပ္ ထိေတြ႕စီမံေဆာင္ရြက္သည္။ ထိုသူေတြကလည္း ကၽြမ္းက်င္ ပညာရွင္ ပီသစြာ ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ခရီးကား မေ၀းလွေတာ့ဟု ယူဆလာႏိုင္သည္။

သို႔ေသာ္ ေရာက္ကား မေရာက္ေသး။ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ၁၆ဖြဲ႕ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးရာ ၁၄ဖြဲ႕မွာ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေသာ အဆင့္သို႔ ေရာက္ေနၿပီ။ ႏိုင္ငံေရးအရ ေဆြးေႏြးရန္ က်န္သည္။ အဖြဲ႕ ၂ဖြဲ႕မွာ ေဆြးေႏြးဆဲ အဆင့္ျဖစ္သည္။ KIO ႏွင့္ TNLAတို႔သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ေသာ္လည္း အပစ္အခတ္က ရပ္မထားေပ။ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေဒသအခ်ိဳ႕တြင္ တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားေနဆဲ ျဖစ္သည္။ သမၼတႀကီးက တိုက္ပြဲမ်ားရပ္ၿပီး စကား၀ိုင္းျဖင့္ သြားလိုသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပညာရွင္မ်ား ခန္႔ေပးထားသည့္ သမၼတႀကီး တာ၀န္ေက်ပါသည္။

ထိုသို႔ဆိုလွ်င္ မည္သူေတြ တာ၀န္မေက်ၾကသလဲ။ တပ္မေတာ္လား။ ထိုသို႔မဟုတ္ပါ။ တပ္မေတာ္ အေနျဖင့္ သမၼတႀကီးက ရပ္ဆိုသည္ႏွင့္ လိုင္ဇာကို လက္တစ္ကမ္း အလိုတြင္ ထိုးစစ္ ရပ္လိုက္သည္။ ဦးေအာင္မင္းလား ဦးေအာင္မင္းကလည္း အိမ္ေရာင္းၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ေနသည္။ သူ႔ကုိယ္က်ိဳး ထဲကေတာင္ ပါေနၿပီ။ သူ၏ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးခရီး အေတာ္ပင္ ေရာက္ေနၿပီ။ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ကမၻာ့အျမန္ဆံုး အင္တာနက္လိုင္းမ်ားႏွင့္ မိတ္ဆက္ေပးသူ ဦးသိန္းေဇာ္ကလည္း SSA (၀မ္ဟိုင္း) ႏွင့္ မိုင္းလားကို ထိန္းေပးထားသည္။ ၀န္ႀကီး ဦးစိုးသိမ္းကလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရေအာင္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ားကို ကားပါမစ္မ်ား ထုတ္ေပးခဲ့သည္။

ပညာရွင္ဘက္ၾကည့္ပါက ပညာရွင္ထဲတြင္ ဦးညိဳအုန္းျမင့္ကဲ့သို႔ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ားအျပင္၊ ျပည္ပ NGOမ်ားႏွင့္ပါ ႏွံ႔စပ္သူမ်ားပါသည္။ သူက နယ္နယ္ရရ မဟုတ္။ နအဖ ေခတ္က ျပည္ပ အေျခစိုက္ NLD-LA၏ အဖြဲ႕၀င္တစ္ေယာက္ျဖစ္ခဲ့သည္။ ေဒါက္တာ ေဇာ္မင္းဦးကဲ့သို႔ အေမရိကန္ ဒုသမၼတႏွင့္ လက္တြဲ လုပ္ခဲ့ေသာ ပဋိပကၡမ်ား စိစစ္ေရးႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ေရး ပါရဂူမ်ား ရွိသည္။ အနဖေခတ္က ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အေမရိကန္ မူ၀ါဒမ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္ အဓိက အခန္းမွပါ၀င္ခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ စစ္တပ္တြင္လည္း ၫႊန္မွဴးအထိ လုပ္ဖူးသည္။ အာဖဂန္ အေရးလည္း ပါ၀င္ခဲ့သူ ပညာရွင္ျဖစ္သည္။ ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးကဲ့သို႔ DDRေခၚ တပ္မ်ား ဖ်က္သိမ္းေရး၊ လက္နက္ျဖဳတ္သိမ္းေရး၊ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရး ကၽြမ္းက်င္သူ၊ ျပည္သူ႔ေရးရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ပါရဂူဘြဲ႕ ရထားသူမ်ားပါသည္။ သူကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ဒီမိုကရက္တစ္ တပ္ဦးတြင္ ပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ ေဒါက္တာ ဆလိုင္း ငြန္က်ံဳးလ်န္ကဲ့သို႔ ဥပေဒ ပါေမာကၡမ်ားပါသည္။ ဦးတင္ေအာင္မိုးကဲ့သို႔ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား စီစဥ္က်င္းပမႈ ႏိုင္ငံတကာ အေတြ႕အႀကံဳရွိသူမ်ား ပါသည္။ ထို႔ျပင္ နအဖ လက္ထက္ ျပည္တြင္းတြင္ ေနရာေကာင္း ရခဲ့ေသာ ဦးလွေမာင္ေရႊတို႔၊ ဦးတင္ေမာင္သန္း တို႔ကဲ့သို႔ UMFCCIက သူေဌမ်ားပါသည္။ ေဒါက္တာ ေက်ာ္ရင္လႈိင္တို႔ကဲ့သို႔ အေျပာေကာင္း၊ အေဟာေကာင္း ထက္ျမက္သည့္ ပညာရွင္မ်ားပါသည္။ ပညာရွင္ အဖြဲ႕တြင္ နအဖကို ေတာ္လွန္ခဲ့သူ၊ ျမန္မာျပည္ တ႐ုတ္ဘက္ ယိမ္းသြားေအာင္ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔ခဲ့သူ၊ နအဖ လက္ထက္ေရာက္မွ ႀကီးပြားလာသူ၊ နအဖကို ေ၀ဖန္ရင္း ပါရဂူဘြဲ႕ ရသြားသူ စသည့္ျဖင့္ ပညာရွင္ စံုလွသည္။ ႏိုင္ငံတကာ အလွဴရွင္အဖြဲ႕မ်ား အထိ ေပါက္ေရာက္သူမ်ားလည္း ပါသည္။

ထို႔အဖြဲ႕က ပညာရွင္မ်ားသည္ အစိုးရဘက္အျပင္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ပါ ႏွ႔ံစပ္သူမ်ား ျဖစ္သည္။ သမၼတႀကီးက ၾကားလူအျဖစ္ ထိုသူမ်ားကို ေရွ႕ေန ငွားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ကမၻာသိ ပုဂၢိဳလ္မ်ားလည္းပါသည္။ UNကို အိတ္ကပ္ထဲ ထည့္ႏိုင္သူမ်ားလည္းပါသည္။ ထိုေရွ႕ေန အဖြဲ႕က ႏွစ္ဖက္လံုး အတြက္ ၀င္ဆံ့သည္။ အေၾကာင္းသိသည္။ ႏိုင္ငံတကာ အေတြ႕အႀကံဳလည္း ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အစိုးရဘက္မွ လိုအပ္သည္ကို ပံ့ပိုးေစ၍ ေျမျပင္တြင္ သူတို႔လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးၾကသည္။ သမၼတကလည္း အခြင့္အေရးေပးသည္။ ဦးစိုးသိမ္းက ကားပါမစ္ေပးသည္။ ဦးေအာင္မင္းကလည္း အိမ္ေရာင္း၍ ေငြေၾကး စိုက္ထုတ္ေပးသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရွင္သန္ေစလိုေသာ အေနာက္ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားကလည္း ေထာက္ပံ့ေပးသည္။ အထူးသျဖင့္ ေနာ္ေ၀မွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အလွဴရွင္ အဖြဲ႕၏ အေထာက္အပံ့ကို ေကာင္းေကာင္း ရရွိသည္။ ေဆြးေႏြးပြဲတိုင္း ႏိုင္ငံေတာ္မွ ေငြေၾကး အကုန္က်ခံကာ ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။

တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ားဘက္မွ လိုင္ဇာညီလာခံတြင္ NCCTကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ တစ္ဖြဲ႕ခ်င္း မဟုတ္ေတာ့။ စုေပါင္းအဖြဲ႕ျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရႏွင့္ ေဆြးေႏြးမည္။ KNU ကဲ့သို႔ တိုင္းရင္းသားမ်ား ဘက္ကလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လိုခ်င္သည္။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တိုက္လာသည္မွာ အက်ိဳးမရွိဘဲ ျပည္သူေတြသာ နာၿပီး တိုင္းျပည္ ဒုကၡေရာက္သည္ကို သေဘာေပါက္သည္။ NCCT ႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕ ေဆြးေႏြးတာ ၇ ႀကိမ္ရွိၿပီ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အေရြ႕ကား ေႏွးလွသည္။ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ားတြင္ KIA ကဲ့သုိ႔ အခြင့္သာပါက ျပည္ေထာင္စုမွ ခြဲထြက္မည့္ သူမ်ားလည္း ရွိသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခြန္ဥကၠာကဲ့သုိ႔ “၀” မရွိဘဲ “၀ိ” လုပ္ခ်င္သူမ်ားရွိသည္။ UWSA ႏွင့္ မိုင္းလား အဖြဲ႕ကဲ့သုိ႔ မီးစင္ၾကည့္ ကမည့္သူမ်ားရွိသည္။ ထို႔ျပင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဂြမ္ေမာ္က အေမရိကန္မွ ျပန္လာၿပီး ကခ်င္လူထုက လြတ္လပ္ေသာ သမၼတႏိုင္ငံ ထူေထာင္လိုေၾကာင္း ေျပာသံထြက္လာသည္။ ဆရာႀကီး တစ္ဆူျဖစ္သူ ႏိုင္ဟံသာက ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိဖို႔အတြက္ဆိုရင္ တပ္မေတာ္က အေရးႀကီးဆံုး က႑မွာ ေရာက္ေနတယ္လို႔ ေျပာလိုေျပာ၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အေနနဲ႔ ဆက္တိုက္ အခ်ိန္ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၆၅ ႏွစ္ေက်ာ္ၿပီ တိုက္ပြဲ ၀င္လာတာ လြယ္လြယ္နဲ႔ ဘာမဆို လက္ခံလိုက္ရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေတာ္လွန္ေရးႀကီး ပ်က္သုန္းသြားရင္ လူထုရဲ႕ တံြေထြးခြက္ထဲမွာ ေမ်ာေနရမယ့္ အေနအထားမ်ိဳး ျဖစ္သြားမယ္လို႔ ေျပာလိုေျပာ၊ တစ္ဖက္က အေပၚစီးရၿပီးေတာ့မွ တစ္ဖက္က ငါ့ေအာက္ကို ၀င္လာပါ ဆိုတဲ့ ပံုစံမ်ိဳး ေျပာလိုေျပာ စိတ္ထဲရွိတာ ေျပာေနသံ ၾကားရသည္။ ဦးေအာင္မင္းကေတာ့ အစိုးရဘက္က ေလ်ာ့ႏိုင္သမွ် ေလ်ာ့ၿပီး တိုင္းရင္းသား ေခါင္ေဆာင္မ်ားႏွင့္ အစြမ္းကုန္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဒိုင္ယာေလာ့ခ္ သမားမ်ားက ေဆြးေႏြးပြဲၿပီးေနာက္ ညစာစားပြဲ ျပဳလုပ္ရန္ အရက္ပုလင္းမ်ား စုေနၾကၿပီး။ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို အကုန္ လုပ္ေနေသာ္လည္း အေျခအေန သိသိသာသာ တိုးတက္မလာပဲ စုေပါင္းစားေသာက္ၾကၿပီး ျပန္သြားသည္က မ်ားေနသည္။ MPC ႐ံုးအဖြဲ႕က လူမ်ားကေတာ့ ခ်မ္းသာလာၾကသည္။ ယခု ရွစ္ႀကိမ္ေျမာက္ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးပြဲကို စတင္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။ အပစ္ရပ္ေရး မူၾကမ္းမွာ အခ်က္ေပါင္း ၁၂၀ေက်ာ္ထဲက ၇၀ေက်ာ္ကို သေဘာတူညီခဲ့ၾကၿပီး က်န္ ၄၅ခ်က္ကို ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးရန္ ရွိေနသည္ဟု ၾကားရသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လိုခ်င္ေသာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္ ကမ္းလွမ္း ႀကိဳဆိုေနေသာ တပ္မေတာ္တို႔ ထိပ္တိုက္ ေဆြးေႏြးလွ်င္ ပိုၿပီး ခရီးေရာက္ႏိုင္မလားဟု ေတြးမိသည္။ ၿပီးခဲ့ေသာ ရန္ကုန္ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အစုိးရ စစ္တပ္မွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား ပါ၀င္ေဆြးေႏြး ခဲ့သျဖင့္ အခ်ိဳ႕ အခ်က္မ်ား သေဘာတူညီမႈ ရရွိခဲ့သည္။ ႏွစ္ဖက္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေဆြးေႏြးႏိုင္ခဲ့သည္။ Single Text ရသည္ အထိ လုပ္ႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။ ၾကားပြဲစားမ်ား ေရွ႕ေနမ်ားႏွင့္ မၿပီးေသာ အခ်က္မ်ား ၿပီးကုန္သည္။ ယခုအတိုင္း ဆက္သြားလွ်င္ အေျဖ တစ္ခုခု ထြက္ႏိုင္သည္ဟု ယူဆသည္။ ပဋိပကၡကို ေဆြးေႏြး ပြဲမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါက အေကာင္းဆံုး ျဖစ္သည္။ မတင္မက် လုပ္ေနျခင္းထက္ ျပတ္သားေသာ အေျဖရရန္လိုသည္။ ကမၻာတည္သေရြ႕ က်င္းပေနမည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲျဖစ္လွ်င္ တိုင္းျပည္ အတြက္ အက်ိဳးမရွိႏိုင္ေပ။ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲ အဆင့္တက္ရန္လိုသည္။ အစိုးရ သက္တမ္း မကုန္မီ ၆လမတိုင္မီ ၿပီးျပတ္သင့္သည္။ အေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးကလည္း ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္မီ ၆ လဟု အခ်ိန္ကန္႔သတ္ေပးထားသည္။ ယခုအတိုင္း သြားေနပါက တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ား အေျခခံ ဥပေဒ အေပၚ မေဆြးေႏြးရ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ ယခုအႀကိမ္ ေဆြးေႏြးပြဲကို တပ္မေတာ္မွ ၃ဦးကိုသာ ဖိတ္ၾကားထားသည္ဟု သိရသည္။ ျမန္ျမန္ၿပီးသြားမွာကို MPCမွ စိုးရိမ္ေနသည္ဟု ယူဆရမလို ျဖစ္ေနသည္။

အခ်ိန္ဆြဲေနျခင္းေၾကာင့္ ပံုျပင္တစ္ခုကို သတိရမိသည္။ ေရွ႕ေနေပါက္စေလးက သူ႔အေဖ ေရွ႕ေနႀကီးကို အေဖေရ သားေတာ့ အေဖလက္ထက္က မျပတ္တဲ့ တရားမမႈႀကီးကို သားဒီေန႔ပဲ အျပတ္ျဖတ္ခဲ့လိုက္တယ္တဲ့။ သူ႔အေဖက ခ်ီးက်ဴးျခင္း မျပဳဘဲ မိုက္လွခ်ည္လား ငါ့သားရယ္ ဒီအမႈႏွင့္ မင္းဘြဲ႕ရေအာင္ ေက်ာင္းထားခဲ့တာကြ၊ မင္းဒီအဆင့္အထိ ေရာက္ေအာင္ ဒီအမႈကရတဲ့ ေရွ႕ေနခႏွင့္ လုပ္ေပးခဲ့တာတဲ့။ ယခုလည္း MPCက ႐ံုးအဖြဲ႕မ်ား ထိုသုိ႔ေျပာမလား ေတြးမိပါသည္။ ဦးေအာင္မင္း အေနျဖင့္ ျမန္ျမန္ ၿပီးခ်င္မွာ ေသခ်ာသည္။ ယခုသူေနေသာ အိမ္တစ္လံုး ထပ္မ ေရာင္းရရန္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာလူမ်ိဳးေတြ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္ကိုၾကည့္ၿပီး MPC႐ံုးအဖြဲ႕၏ ႀကီးပြားမႈကိုၾကည့္လွ်င္ MPC ႐ံုးအဖြဲ႕က ပညာရွင္မ်ား မည္မွ် ေတာ္သည္ကို သေဘာေပါက္ေလာက္ပါသည္။ ပြဲစားမလို ပိုင္ရွင္ ကိုယ္တိုင္ ေရာင္မည္ဆိုေသာ ေၾကာ္ျငာေလးေတြ႕ၿပီး ေတြးမိရင္း တင္ျပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ပြဲစားမ်ား ေပါေနေတာ့ ပိုၾကာၿပီး ပိုကုန္သလားလို႔ပါ။

ရဲေဘာ္ ေအာင္၀င္း

 

Category: 

Share