ႏိုင္ငံေရးဆူပူမႈဆိုတာ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ေပးပါ - ေက်ာ္စြာျမင့္ (၁၉၈၈-၁၉၉၂ ဗ.က.သ)

ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ၊ သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာ ၀န္ႀကီးဌာန၊ စက္မႈႏွင့္ သက္ေမြးပညာ ဦးစီးဌာန ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၉) ရက္စြဲပါ။ စာအမွတ္-စကပ/ ၂(က) ကသ-၁/ ၂၀၁၄ (၄၈၈၂)နဲ႔ စည္းကမ္း ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ ၫြန္ၾကားခ်က္မ်ား လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ ကိစၥဆိုၿပီး စက္မႈသက္ေမြးပညာ လက္ေအာက္ရွိ တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္မ်ားရွိ အုပ္ခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား လိုက္နာရန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာ္မတီ အစည္းအေ၀း အမွတ္စဥ္ (၈/၂၀၁၄)၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရဆိုကာ ထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ခု ေတြ႕ရွိရပါတယ္။

“အဆိုပါ ျပစ္မႈမ်ားကို ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား က်ဴးလြန္သည့္ ျဖစ္စဥ္အေပၚ မူတည္ၿပီး အေရးယူ ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပး ေၾကညာအပ္ပါသည္”ဆိုၿပီး ထုတ္ျပန္လာပါတယ္။

စည္းကမ္း ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ ျပစ္မႈမ်ားရဲ႕ အမွတ္စဥ္(၁) ျဖစ္တဲ့ ႏိုင္ငံေရး ဆူပူလႈပ္ရွားမႈဆိုင္ရာ ျပစ္မႈမ်ားဆိုတဲ့ အေသးစိတ္ ၫြန္ၾကားခ်က္မ်ားကို ဆက္လက္ ေလ့လာၾကည့္ရာ အပိုင္း(၆) ပိုင္းခြဲၿပီး အေရးယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရပါတယ္။ (တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား တစ္ေယာက္ရဲ႕ မိဘတစ္ဦး အေနနဲ႔ သိလိုတာက ႏိုင္ငံေရး ဆူပူလႈပ္ရွားမႈ ဆိုတာ ဘာကိုရည္ၫြန္းၿပီး ဘယ္လို အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုပါသလဲ တိတိက်က် သိခ်င္ပါတယ္။ တိုင္းျပည္ကို အသြင္ကူးေျပာင္းေရး၊ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရး၊ ဒီမိုကေရစီ အေရးနဲ႔ တည္ေဆာက္ ေနပါတယ္ဆိုတဲ့ အစုိးရသစ္ လက္ထက္မွာ အရင္အစိုးရရဲ႕ အသံုးအႏႈန္းျဖစ္တဲ့ (ႏိုင္ငံေရးဆူပူမႈ) ဆိုတဲ့ ေ၀ါဟာရကို ပထမဆံုး ေက်ာင္းသားေတြဆီ ျပန္လည္ စိန္ေခၚႏိုးဆြ လိုက္သလို ေက်ာင္းသား မိဘျပည္သူ တစ္ေယာက္ အေနနဲ႔ ခံစားနားလည္လိုက္ရတယ္။

ပထမဦးဆံုး ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိလိုက္ရတာက ႏိုင္ငံေရးဆိုတဲ့ စကားပါ။ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္လည္း ႏိုင္ငံေရး လုပ္ေနတာပါပဲ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လည္း ႏိုင္ငံေရး လုပ္ေနတာပဲ၊ တပ္မေတာ္က ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္လည္း ႏိုင္ငံေရး လုပ္ေနတာပါပဲ။ ႏိုင္ငံဖြ႕ံၿဖိဳး တိုးတက္ေရးနဲ႔  တိုင္းျပည္ေကာင္စားေရး လုပ္ေနသူမွန္သမွ် ႏိုင္ငံေရး လုပ္ေနတာ  မဟုတ္ရင္ ဘယ္လိုေ၀ါဟာရနဲ႔ ေခါင္းစဥ္တပ္မလဲလို႔ ဒီစီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာ္မတီ အစည္းအေ၀း တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ၾကတဲ့ ပညာရွိႀကီးမ်ားကို ေမးလိုပါတယ္။

ေနာက္ဆက္ၿပီး ႏိုင္ငံေရး ဆူပူမႈဆိုတာကေရာ ဘာကို အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုသလဲ ထပ္မံသိလိုျပန္ လာပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရး ပါတီတစ္ခုက ပါတီ စည္း႐ံုးေရးေတြမွာ ေက်ာင္းသားေတြ မပါ၀င္ဖုိ႔၊ ေက်ာင္းသားသည္ ႏိုင္ငံေရးပါတီသို႔ မ၀င္ရဆိုတာမ်ိဳးက ေက်ာင္းသားမိဘ တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ေယဘူယ် လက္ခံႏိုင္ေပမယ့္  ဥပမာ ယေန႔ကာလမွာလို ဆင္းရဲသား ဆိုက္ကားနင္းသူကအစ အထူးကု ဆရာ၀န္ႀကီး အဆံုး ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ဆင္ေပးပါလို႔ တစ္မ်ိဳးသားလံုး နဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ အေရးကိစၥ ေတာင္းဆိုေနတာမ်ိဳးကို ႏိုင္ငံေရး ဆူပူမႈလို႔ ကင္ပြန္းတပ္မလား။ ဒီလို ကိစၥေတြမွာ ပါ၀င္ခဲ့ရင္ ႏိုင္ငံေရးဆူပူသူ အျဖစ္ အေရးယူမွာလား သိလိုပါတယ္။

ဥပေဒနဲ႔အညီ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတြနဲ႔ အမ်ိဳးသား အက်ိဳးစီးပြားဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြမွာ ပါ၀င္မိရင္ေကာ ႏိုင္ငံေရးဆူပူမႈလို႔ ေခါင္းစဥ္တပ္ အေရးယူခံရမွာပဲလား ေမးခြန္းေတြ တစ္စီတစ္တန္းႀကီး ထြက္လာပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံေရး ျဖစ္စဥ္သမိုင္းကို ေလ့လာၾကည့္ရင္လည္း တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားေတြကစၿပီး တိုင္းျပည္ ကိုလိုနီကၽြန္ဘ၀က လြတ္ေျမာက္သည္အထိ အမ်ိဳးသား ႏိုင္ငံေရး လုပ္ခဲ့ၾကတာ သမိုင္း အမွန္တရားေတြပါပဲ။ ဒါေတြကို မ်က္ကြယ္ျပဳၿပီး ၀ါးလံုးမွာ အညစ္အေၾကးသုတ္ ရမ္းသလို ႏိုင္ငံေရး ဆူပူမႈဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္ႀကီးက လက္ရွိႏိုင္ငံေတာ္ကို အသြင္ကူးေျပာင္းေရးနဲ႔ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရး လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္ ဆိုတဲ့ ျဖစ္စဥ္နဲ႔ လံုး၀ ဆန္႔က်င္ေနတယ္ဆိုတာ တာ၀န္ရွိသူမ်ား သတိခ်ပ္ေစခ်င္ပါတယ္။

အစိုးရ၀န္ႀကီးဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းေတြက လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္တာေတြကို အမွန္အေကာင္း သတ္မွတ္ၿပီး ေ၀ဖန္ေထာက္ျပမႈ သေဘာထား ကြဲလြဲမႈ ျဖစ္လာတာနဲ႔ အမွားလုပ္တယ္ ႏိုင္ငံေရး ဆူပူမႈ လုပ္တယ္လို႔ တံဆိပ္မည္းႀကီးတပ္ ေနရင္ေတာ့ တိုင္းျပည္ေကာင္း လာမွာ မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။  

အမွန္တရားတစ္ခုရဲ႕ တစ္ဖက္မွာ အျခားတစ္ဖက္ရဲ႕ အမွန္တရား တစ္ခုရွိေနတယ္ဆိုတဲ့ နိယာမ တစ္ခု သတိျပဳၾကေစလိုပါတယ္။ နိဂံုးခ်ဳပ္အေနနဲ႔ ေက်ာင္းသားမိဘ ႏိုင္ငံသား ျပည္သူတစ္ဦး အေနနဲ႔ အထက္က ေဖာ္ျပခဲ့သလို ႏိုင္ငံေရး ဆူပူမႈဆိုတာကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုေပးပါလို႔ ေတာင္းဆိုလိုက္ခ်င္ပါတယ္။

ေက်ာ္စြာျမင့္ (၁၉၈၈-၁၉၉၂ ဗ.က.သ)

 

Category: 

Share