သူပုန္မ်ား တုိက္ခုိက္ေနေသာ္လည္း ယူကရိန္း အေရွ႕ပုိင္း အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအား ဆက္ထိန္းထား

႐ုရွားလုိလားေသာ သူပုန္မ်ား၏ တုိက္ခုိက္မႈမ်ား ရွိေနေသာ္လည္း ႏုိင္ငံအေရွ႕ပုိင္းရွိ ပဋိပကၡမ်ား ထဲတြင္ ယူကရိန္း အစုိးရ၏ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးမွာ ဆက္လက္ တည္ရွိေနမည္ျဖစ္သည္။

အစုိးရ ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ ေနရာမ်ားတြင္ တစ္ညလုံးလုိလုိ တုိက္ခုိက္မႈမ်ား ရွိေနေသာ္လည္း မနက္ပုိင္းတြင္ မည္သည့္ အပ်က္အစီးမွ သတင္းမရေပ။ သမၼတ ပက္ထ႐ို ပုိ႐ုိရွန္ကိုက ေသာၾကာေန႔ အထိ တစ္ပတ္ၾကာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကုိ တုိးျမႇင့္ထားျပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အစီအစဥ္ တုိးတက္မႈမ်ားကုိ ေမွ်ာ္လင့္ေနဆဲျဖစ္သည္။ သူပုန္ ေခါင္းေဆာင္ အခ်ဳိ႕က ၾကားလူမ်ား ဆန္႔က်င္ေနသည့္တိုင္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးကုိ လုိက္နာမည္ဟု ေျပာသည္။ ပဋိပကၡမ်ားကုိ အစပ်ဳိးခဲ့ေသာ သမုိင္း၀င္ အီးယူကုန္သြယ္ေရး သေဘာတူညီခ်က္ကုိ လက္မွတ္ေရးထုိးၿပီးေနာက္ သမၼတ၏ ေၾကညာခ်က္ ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။

႐ုရွား ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီး ဆာဂ်ီလက္ဘေရာ့ဗ္က ႐ုရွားတီဗီသုိ႔ အကယ္၍ အေမရိကန္ျပည္ ေထာင္စုသာ ပါ၀င္ပတ္သက္ျခင္း မရွိလွ်င္ ယူကရိန္း ျပႆနာ ေျဖရွင္းရန္မွာ ပုိမုိလြယ္ကူလိမ့္မည္ဟု စေနေန႔က ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကား ခဲ့သည့္ အျပင္ အေမရိကန္တုိ႔က ယူကရိန္း ေခါင္းေဆာင္မႈကုိ ထိပ္တုိက္ေတြ႕ဆုံမႈ လမ္းေၾကာင္းေပၚသုိ႔ ပုိ၍ တြန္းပုိ႔ေနသည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေနာက္ဆုံး ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ တုိက္ပဲြမ်ား၌ ခ႐ုိင္ဘာလူကာ ႏွင့္ ဒုိးနတ္ေဒသ၏ အျခား အေျခစုိက္ စခန္းတစ္ခုတြင္ ခဲြထြက္ေရး သမားမ်ားက ခရာမာေတာ့ခ္ၿမဳိ႕ထဲသုိ႔ ေမာ္တာမ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္ခဲ့သည္။ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးက ေနာက္ပုိင္းတြင္ ဒုိးနတ္ေဒသႏွင့္ လူဟန္႔ေဒသတုိ႔အား ပုိမုိတုိက္ခုိက္ လာခဲ့ၿပီး ယူကရိန္းစစ္တပ္က ဆလုိဗီယံအျပင္ဘက္ရွိ စစ္ေဆးေရး စခန္းတစ္ခုကုိ ျပန္လည္ထိန္း ခ်ဳပ္ႏုိင္ခဲ့သည္ဟုဆိုသည္။

အေရွ႕ပုိင္းရွိ Donetsk People’s Republic အဖြဲ႕၏ ေခါင္းေဆာင္ဟု ကုိယ့္ကုိကုိယ္ ေၾကညာထားေသာ အလက္ဇန္းဒါး ဘုိ႐ုိေဒးက ဇြန္လ ၃၀ ရက္ေန႔အထိ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး ကမ္းလွမ္းခ်က္ကုိ ေလ့လာ ေစာင့္ၾကည့္သြားမည္ဟု ေျပာသည္။

မစၥတာပုိ႐ုိရွန္ကုိက ဘရပ္ဆဲလ္မွ အျပန္တြင္ ထိပ္တန္း လုံၿခဳံေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေရး အရာရွိမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံၿပီးေနာက္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးကုိ တနလၤာေန႔၊ ဂရင္းနစ္ စံေတာ္ခ်ိန္ ၁၉း၀၀ ဂ်ီအမ္တီ  အထိ တုိးျမႇင့္သြားမည္ဟု သေဘာတူခဲ့သည္။

႐ုရွားလုိလားေသာ ခဲြထြက္ေရးသမားမ်ားရွိသည့္ ယူကရိန္း-႐ုရွားနယ္စပ္ႏွင့္ လုံၿခံဳေရးစႀကၤန္ ျဖစ္ေသာ ပဋိပကၡ ရပ္၀န္းကုိ ၾကာ ခံဇုန္အျဖစ္ သတ္မွတ္ရန္ ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ဂ်ာမန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ အန္ဂလာ မာကယ္လ္က ႐ုရွားႏွင့္အီးယူကုိ လွ်င္ျမန္ေသာ အဆုိပါစီမံကိန္း အတြက္ တုိးတက္မႈမရရွိခဲ့လွ်င္ ျပင္းထန္ ေသာစီစဥ္မႈမ်ားကုိ ႀကဳိတင္ျပင္ဆင္ထားရန္ သတိေပး ထားသည္။

လူေပါင္း ၄၂၀ ေက်ာ္ ေသေက်ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာ ႐ုရွားလုိလားေသာ သူပုန္မ်ားႏွင့္ အစုိးရစစ္တပ္ အၾကားရွိ တုိက္ပဲြမ်ားသည္ ဧၿပီလ အလယ္ ကတည္းက ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္ဟု ကုလသမဂၢက ခန္႔မွန္း ထားသည္။

 

Category: 

Share