အျငင္းပြားေနေသာ ကၽြန္းမ်ားအနီး တ႐ုတ္ငါးဖမ္းသေဘၤာ နစ္ျမဳပ္

တ႐ုတ္ႏွင့္ဂ်ပန္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ စလုံးက ပုိင္ဆုိင္သည္ဟု ေၾကညာထားေသာ ကၽြန္းစုမ်ားအနီးတြင္ တ႐ုတ္ငါးဖမ္းသေဘၤာ တစ္စင္းနစ္ျမဳပ္ခဲ့သည္ဟု တ႐ုတ္ မီဒီယာတစ္ခုမွ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

သေဘာၤသား ငါးေယာက္ကုိ ကယ္ဆယ္ခဲ့ၿပီး ေရတပ္သေဘၤာမ်ားက ေနာက္ထပ္ ငါးေယာက္ကုိ ရွာေဖြေနသည္ဟု တ႐ုတ္ သတင္းေအဂ်င္စီ ဆင္ဟြာကဆုိသည္။

ဂ်ပန္လုိ ရွင္ကာကုကၽြန္းစုမ်ားဟုေခၚၿပီး တ႐ုတ္လုိ ဒုိင္အုိဇု ကၽြန္းစုမ်ားဟု ထင္ရွားေသာ အေရွ႕ တ႐ုတ္ ပင္လယ္အတြင္းရွိ ကၽြန္းစုမ်ား အနီးမွ အဆုိပါ သေဘၤာ နစ္ျမဳပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ ဂ်ပန္ကင္းလွည့္ ေရယာဥ္မ်ားႏွင့္ အဆုိပါ ေဒသရွိ တ႐ုတ္ ေရယာဥ္တစ္စင္းတုိ႔ တုိက္မိခဲ့ျခင္းက သံတမန္ေရးရာ ရန္မီးပြားေစခဲ့သည္။

ဆင္ဟြာက ဆက္လက္ေျပာ ဆုိသည္မွာ ဂရင္းနစ္ စံေတာ္ခ်ိန္ ၀၁း၀၀ အခ်ိန္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ္ လည္း အေၾကာင္းအရင္းကုိ မသိရေသးဟုဆုိသည္။

ဂ်ပန္ ကမ္းေျခေစာင့္တပ္က ေလယာဥ္တစ္စင္းႏွင့္ ကင္းလွည့္ သေဘၤာတစ္စင္း ေစလႊတ္ လုိက္သည္ဟု သတင္းမ်ားက ဆုိသည္။

အဆုိပါကၽြန္းမ်ားသည္ အေရးပါသည့္ ေရေၾကာင္းလမ္းမ်ား အနီးတြင္ရွိၿပီး မ်ားျပားေသာ ငါးဖမ္း လုပ္ကြက္မ်ားႏွင့္ ေရနံ ႏွင့္ သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ႔မ်ား ထြက္ရွိရန္ အလားအလာေကာင္းေသာ ေနရာတြင္ တည္ရွိသည္။ ၎ကၽြန္းမ်ားသည္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ထူးျခားစြာ တည္ရွိေနၿပီး အေမရိကန္ႏွင့္ တ႐ုတ္တုိ႔၏ အာရွပစိဖိတ္ ေဒသအေပၚ စစ္ေရး ဦးစားေပးမႈမ်ား ျမင့္တက္လာေနသည္ဟု သတင္းေထာက္မ်ားက ေဖာ္ျပၾကသည္။

 

Category: 

Share