သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ေျမသိမ္းယူရာတြင္ ဥပေဒကို မလိုက္နာခဲ့ဟုဆို

သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ေျမသိမ္းယူမႈမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပ႒ာန္းထားေသာ ဥပေဒႏွင့္အညီ သိမ္းယူခဲ့ျခင္း မဟုတ္ဟု အထက္တန္းေရွ႕ေန တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးျမင့္သြင္က ေထာက္ျပ ေျပာဆိုခဲ့သည္။

“သီလ၀ါ အထူးစီပြားေရးဇုန္ အတြင္းမွာ ၁၉၈၄ခု ေျမသိမ္း ဥပေဒအရ ေျမေတြကို သိမ္းယူခဲ့တာ မဟုတ္ဘူးဆိုတာကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေတြ႕ရတယ္။ ေျမေတြကို ၁၉၉၇မွာ သိမ္းယူခဲ့တာဆိုေပမယ့္ လယ္သမားေတြ ၂၀၁၂အထိ ေျမခြန္ေဆာင္ေနတုန္းပဲ။ အဲဒီေတာ့ အစိုးရဘက္မွ ၂၀၁၂ လယ္ယာေျမ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒကို လိုက္နာမႈ မရွိခဲ့ဘူး”ဟု ၄င္းကဆိုသည္။

ယင္းေျမသိမ္းယူမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဂ်ပန္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေကာ္ပိုေရးရွင္း ေအဂ်င္စီ (JICA)  စံုစမ္း စစ္ေဆးေရး အဖြဲ႕ အေနျဖင့္လည္း သီလ၀ါ စီမံကိန္း လက္ရွိ လုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ားတြင္ စနစ္က် မွ်တမႈ ရွိ/မရွိ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အစီရင္ခံစာ ထုတ္ရန္အတြက္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား စတင္ လုပ္ေဆာင္ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သီလ၀ါ လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အဖြဲ႕၀င္ ျဖစ္သည့္ ဦးျမလိႈင္ထံမွ သိရသည္။

အဆိုပါ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး အဖြဲ႕သည္ ဇူလိုင္ ၄ ရက္ေန႔မွ စတင္ စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့၍  ဇူလိုင္ ၁၈ ရက္ႏွင့္ ၁၉ ရက္မ်ားတြင္ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး အစီရင္ခံစာ ပထမပိုင္းသည္ လာမည့္ စက္တင္ဘာလလယ္တြင္ ထြက္ရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းက ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

“သီလ၀ါက ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုး အတြက္ ဥပာမာတစ္ခုျဖစ္လာႏိုင္တယ္။ တကယ္လို႔ အစိုးရကေနၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေရႊ႕ေျပာင္း ေနရာခ်ထားေရးကို လံုေလာက္တဲ့ အိုးအိမ္ေတြ၊ အစားထိုး ေျမေလ်ာ္ေပးမႈေတြ၊ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းေတြ ဖန္တီးေပးတာေတြ၊ ေလ်ာ္ေၾကးေတြ၊ ၿပီးေတာ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်တဲ့ အခ်ိန္မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ သေဘာတူညီခ်က္ေတြ ေျပာဆိုခ်က္ေတြကို ထည့္သြင္း စဥ္းစားခဲ့မယ္ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အားလံုးအတြက္ ေက်နပ္စရာပါပဲ။ ၿပီးေတာ့လည္း ဒါဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ တျခား စီမံကိန္းေတြ အတြက္လည္း ဒါဟာ စံျပ ဥပမာတစ္ခု ျဖစ္လာလိမ့္မယ္” ဟု ၄င္းကဆိုသည္။ သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ တည္ေဆာက္ရန္ အစိုးရအေနျဖင့္ အလြမ္းဆြတ္ရြာ၊ ၿမိဳင္သာယာရြာ၊ သီလ၀ါရြာ၊ သီတာၿမိဳင္ရြာ၊ ကရက္ရြာ၊ ဖလန္းရြာ စသည့္ ရြာ ၇ရြာကို သိမ္းယူခဲ့ၿပီး ယင္းရြာမ်ားတြင္  အိမ္ေထာင္စု ၉၀၁စု လူဦးေရ ၃၈၆၉ဦး အိမ္ေျခ ၁၀၁၇ လယ္ဧက ၄၁၂၀ခန္႔ရွိေၾကာင္း ရြာသူ ရြာသားမ်ားထံမွ သိရသည္။

သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္းတြင္ ၁၀ရာခိုင္ႏႈန္း အေနျဖင့္ JICA မွ ယမ္သန္း ၅၀၀ (၅ဘီလံက်ပ္) ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားၿပီး မစ္ဆူဘီရွီ၊ ဆူမီတုိမို ႏွင့္ မာ႐ူဘယ္နီ စသည့္ ဂ်ပန္ ကုမၸဏီ သံုးခုမွာလည္း ၃၉ရာခိုင္ႏႈန္း ျမႇဳပ္ႏွံထားေၾကာင္းႏွင့္ ျမန္မာ အစိုးရက စီမံကိန္း၏ ရွယ္ယာ ၁၀ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ဖက္စပ္ ျမန္မာ ကုမၸဏီ (၉)ခုမွာလည္း ၄၁ ရာခိုင္ႏႈန္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားေၾကာင္း သိရသည္။

 

Category: 

Share