ႏုိင္ငံ၏ ဂုဏ္သိကၡာက်ဆင္းေစသျဖင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ အ၀တ္ထည္ေဟာင္းမ်ား တရားမ၀င္ တင္သြင္းလာသည့္ ကုမၼဏီကိုအေရးယူ

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွ တင္သြင္းလာေသာ ကုန္ေသတၱာ၇လံုးအား ဇူလိုင္၃၀ရက္ေန႔တြင္ ဖြင့္ေဖာက္စစ္ေဆးရာ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွ အ၀တ္အထည္ေဟာင္းမ်ား တင္သြင္းလာေၾကာင္း ေတြ႔ရသည့္ အတြက္ ကုမၸဏီအား ဥပေဒအရ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း မိုဘိုင္းအဖြဲ႔မွ သိရသည္။

အဆိုပါ တရားမ၀င္ တင္သြင္းလာေသာ ကုန္ေသတၱာမ်ားသည္ ေအးရွားေ၀ါလ္ ဆိပ္ကမ္းသုိ႔ ဧၿပီ ၃၀ရက္ေန႔တြင္ ေရာက္ရွိလာၿပီး ရက္၆၀အၾကာတြင္ ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္း အာဏာပုိင္မွ သက္ဆုိင္ရာ ကုမၸဏီသုိ႔ ပစၥည္းထုတ္ယူခြင့္ ျပဳခဲ့သည့္ ပစၥည္းမ်ား ျဖစ္သည့္အျပင္ တရား၀င္ သြင္းကုန္ လုိင္စင္ျဖင့္ တင္သြင္းထားသည့္ ပစၥည္းမ်ား ျဖစ္ေသာ္လည္း သုိ႔ေသာ္ ကုမၸဏီမွ တင္သြင္းခြင့္ လုိင္စင္ႏွင့္ တင္သြင္းလာသည့္ ပစၥည္းမ်ား ကဲြလြဲေနေသာေၾကာင့္ အခုလုိ အေရးယူရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“Myanmar Acme Production Co., Ltdသုိ႔ သြင္းကုန္ လုိင္စင္အျဖစ္ ထုတ္ေပးခဲ့ေသာ ကုန္ပစၥည္းေတြကေတာ့ Brand New အ၀တ္အထည္ေတြ တင္သြင္းဖို႔အတြက္ လုိင္စင္ထုတ္ ေပးခဲ့တာပါ။ အခုတင္သြင္းလာတဲ့ ပစၥည္းေတြကေတာ့ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံက အ၀တ္အထည္ေဟာင္းေတြ ျဖစ္ေနတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ လုိင္စင္ပါ ကုန္ပစၥည္းနဲ႔ တင္သြင္းလာတဲ့ ကုန္ပစၥည္းေတြ ကဲြလြဲေနတာေၾကာင့္ အေရးယူျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ သူ႔ကုိေတာ့ ပညာေပးကာလ ဆုိေပမယ့္ ဘယ္ႏုိင္ငံကမွ အက်ႌအေဟာင္းေတြကုိ တင္သြင္းတာ လက္မခံဘူး။ ႏုိင္ငံရဲ႕ဂုဏ္သိကၡာလည္း က်ဆင္းပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံအတြင္း တရားမ၀င္ တင္သြင္းလာတဲ့ ေဘထုပ္ေတြကုိ အေရးယူတဲ့ ေနရာမွာ ပညာေပးကာလ ျဖစ္ေပမယ့္လည္း ဒဏ္ေၾကးေပးၿပီး ျပန္လည္ထုတ္ယူခြင့္ မရွိပါဘူး။ ဥပေဒရဲ႕ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား နဲ႔အညီ အေရးယူသြားမွာပါ”ဟု ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးတင္ရဲ၀င္းမွ ေျပာသည္။

တရားမ၀င္ သယ္ေဆာင္လာေသာ ကုန္ေသတၱာ ၇လံုးအား ဖြင့္ေဖာက္ စစ္ေဆးရာ အ၀တ္အထည္ေဟာင္း အထုပ္ ၁၁၇၂ ထုပ္၊ အထည္အေရအတြက္မွာ ၃၃၀၀၀၀ပါရွိေၾကာင္း သိရသည္။

 

Category: 

Share