က်င့္၀တ္အေၾကာင္း ေျပာၾကည့္ရေအာင္ - ဇာဂနာ

တကယ္ေတာ့ ဒီမိုကေရစီ ႏုိင္ငံျဖစ္ျဖစ္၊ တစ္ပုိင္းတစ္စ ဒီမုိကေရစီ ျဖစ္ျဖစ္၊ အာဏာရွင္ႏုိင္ငံပဲ ျဖစ္ျဖစ္ လူတုိင္းလူတုိင္း ကုိယ့္ဖာသာ ေစာင့္ထိန္းရမည့္ က်င့္၀တ္ေတြက ရွိၿပီးသားျဖစ္သည္။ သားသမီးလည္း သားသမီးအေလ်ာက္၊ မိဘလည္း မိဘအေလ်ာက္၊ ဆရာလည္း ဆရာအေလ်ာက္ျဖစ္၏။  ဘယ္သူကမွ ထိန္းေက်ာင္း ေပးစရာမလုိ၊ ကုိယ့္ အသိစိတ္ဓာတ္ျဖင့္ ကိုယ္ထိန္းရမည္သာ။

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ႏုိင္ငံကုိ ဒီမုိကေရစီ ႏုိင္ငံေတာ္သုိ႔ ခ်ီတက္မည္ ဆုိလွ်င္လည္း အေျခခံက်င့္၀တ္ ကေတာ့ လူတုိင္း ေစာင့္ထိန္းဖို႔ေတာ့ လုိသည္။ ဒီေနရာမွာ တုိင္းသူျပည္သားေတြ၊ ျပည္သူလူထုေတြ ကုိခ်ည္း က်င့္၀တ္ေစာင့္ထိန္းဖို႔ ေျပာေနလုိ႔ေတာ့ မရေခ်။ အစုိးရေရာ၊ အစုိးရ ၀န္ထမ္းေရာ၊ အာဏာ လက္ကုိင္သံုးသူမ်ားေရာ က်င့္၀တ္ကုိ ထိန္းၾကဖုိ႔ အလြန္ အေရးႀကီးသည္။

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ တုိင္းျပည္တြင္ ငါတေကာေကာၿပီး ဘာက်င့္၀တ္မွ ေစာင့္ထိန္းစရာ မလုိဆုိသည့္ ယိုင္နဲ႔ေနေသာ စိတ္ဓာတ္ျဖင့္ တုိင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္ မင္းလုပ္ခဲ့ၾကတာ ႏွစ္၅၀ေလာက္ဆုိေတာ့ အသားေသသြားမွာ စုိးပါသည္။

ဒီကေန႔ အခါတြင္ ျပည္သူေတြ က်င့္၀တ္သိဖို႔ ေစာင့္ထိန္းဖို႔ တစာစာ ေျပာသံၾကားရသလုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကလည္း မင္းအစုိးရမ်ား က်င့္၀တ္ ေစာင့္ထိန္းဖို႔ တဖြဖြ ေျပာေနရပါဦးမည္။ ဒါမွလည္း ဒီမိုကေရစီ နည္းအရ အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းရာ က်ေပမည္။

မီဒီယာေတြ က်င့္၀တ္ေစာင့္သိပါ ဆုိေသာ စကား၏ အျခား တစ္ဖက္မွာ သက္ဆုိင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖဲြ႕အစည္းမ်ားကေရာ က်င့္၀တ္ နားလည္ပါရဲ႕လားဟု အျပန္အလွန္ ေမးခြန္းထုတ္စရာေတြက မ်ားလာသည္။ က်င့္၀တ္ႏွင့္ မညီေသာ လုပ္ကုိင္မႈေတြ၊ ေျပာဆုိမႈေတြကုိ ၾကားေနရ၊ ျမင္ေနရေတာ့ ေ၀ဖန္စရာ ျဖစ္လာ၏။

ဒီမုိကေရစီ၏ ရသမ်ားထဲမွာ အေရးပါေသာ အခ်က္ နံပါတ္(၅)ကုိ ေဆြးေႏြးခြင့္ျပဳပါ။ (ဒီေနရာမွာ ဒီမိုကေရစီ၏ ရသ၁၀ပါးကုိ ေနာင္က်မွ တင္ျပပါရေစ။ စာရွည္သြားမွာ စုိးပါသည္)။ ရသနံ ပါတ္(၅)မွာ ႏုိင္ငံသားတုိင္း ကုိယ့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္၊ ကုိယ့္သံႏိၷဌာန္ႏွင့္ ကုိယ္လြတ္လပ္စြာ ေနထုိင္ခြင့္ ရွိပါသည္။ ဒါ့အျပင္ ကုိယ္ႏွစ္သက္ရာ ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ စည္းကမ္းနည္းလမ္း(တစ္နည္း) ဥပေဒႏွင့္ ေနပုိင္ခြင့္ ရွိသည္ဟု ဆုိ၏။

ဒီေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေျပာစရာ ရွိလာသည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ငယ္စဥ္ဘ၀က သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ ကစားလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ တစ္ေနရာရာသုိ႔ အလည္အပတ္သြားလွ်င္ ျဖစ္ေစ အမ်ားသေဘာတူသည့္ အေျဖကုိ ညိႇႏႈိင္းအရယူၿပီးမွ ကစားၾက၊ သြားၾကရပါသည္။ အေရးႀကီးတာက အမ်ားဆႏၵ သေဘာထားပင္ ျဖစ္သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီ ႏုိင္ငံတုိင္းမွာ ဥပေဒတစ္ခု ျပ႒ာန္း ေတာ့မည္ဆုိလွ်င္

၁။ ႏုိင္ငံသားတုိင္းကုိ အသိ ေပးရမည္

၂။ ႏုိင္ငံသားတုိင္း ၀င္ေရာက္ ေဆြးေႏြးပုိင္ခြင့္၊ ညိႇႏႈိင္းခြင့္၊ အျပန္အလွန္ သံုးသပ္ခြင့္ ရေစရမည္။ ၿပီးမွ အားလံုး ေက်နပ္ေလာက္သည့္ အေျဖကုိ အတည္ျပဳရမည္။

၃။ ေသခ်ာတာ တစ္ခုကေတာ့ လူ၁၀၀ရွိလွ်င္ ၁၀၀လံုး ေက်နပ္ၾကလိမ့္မည္ဟု ဘယ္ေတာ့မွ မယူဆၾကပါႏွင့္ဟု ဆုိရမည္။ အမ်ားစု ေက်နပ္ဖုိ႔သာ ျဖစ္ႏုိင္မည္။

ဒီေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ႏုိင္ငံ၏ ဒီကေန႔ အခ်ိန္အခါကုိ ဆုိကေရးတီးတုိ႔ ေခတ္ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္မရပါ။ ဆုိကေရးတီးလုိ ႏုိင္ငံသားတုိင္း ဥပေဒကုိ မႀကိဳက္ေသာ္လည္း ဥပေဒကုိ လိုက္နာရမည္ဟူေသာ အခ်က္ကုိ ရာခုိင္ႏႈန္းအားျဖင့္ ၄၀ခန္႔ လက္ခံထားပါမည္။ သုိ႔ေသာ္ ဒီမိုကေရစီ ႏုိင္ငံတစ္ခု တည္ေဆာက္မည္ဆုိက ဒီမုိကေရစီ က်င့္စဥ္ႏွင့္ က်င့္၀တ္ကုိ ဦးစြာ အေလးထားသင့္ပါသည္။ သုိ႔ဆုိလွ်င္ အမ်ားက လက္ခံႏုိင္သည့္ အေျဖ တစ္ခုရေအာင္ (ႏုိင္ငံသား အမ်ား ပါ၀င္ေဆြးေႏြး ဆံုးျဖတ္ႏုိင္ခြင့္ရွိသည့္) အေနအထား တစ္ခု ဖန္တီးေပးဖို႔ လိုပါသည္။

ဒီမိုကေရစီ က်င့္စဥ္အရ ဆုိပါလွ်င္ ျပည္သူတုိ႔၏ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ျပည္သူတုိ႔၏ ကုိယ္စား  ဒီကိစၥကုိ ေဆြးေႏြးေပးၾကမည္ဟုဆုိ၏။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔လုိ ဥမွေပါက္ကာစ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ျပည္သူ႔ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားေရာ ျပည္သူပါ ၀ုိင္း၀န္းေဆြးေႏြးၾကဖို႔ လိုပါသည္။

ဒီကေန႔ အခ်ိန္မွာ ျပည္သူ အမ်ားစုက ပုဒ္မ(၁၈)ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ခံတြင္းမေတြ႕ၾကပါ။ လြတ္လပ္စြာ ေဖာ္ထုတ္ခြင့္ရွိသည္ဆုိၿပီး တစ္ဖက္ကေန ပိတ္ဆုိ႔ထားသည္ဟုဆုိ၏။ အေရးယူမႈေတြ မ်ားလာသည္ ဟုဆုိ၏။ သုိ႔ဆုိလွ်င္ တစ္ဖက္ႏွင့္ တစ္ဖက္ အျပန္အလွန္ ျပစ္တင္ေနျခင္းက အေျဖရလာမည္ မဟုတ္ပါ။ လႊတ္ေတာ္က ဥပေဒျပဳသည္။ တရားစီရင္ေရး မ႑ိဳင္က အမိန္႔ခ်သည္။ ျပည္သူ႔၀န္ထမ္း ျဖစ္ေသာ ရဲက ဥပေဒအတုိင္း လုပ္ေဆာင္ရသည္။ ဒါက ပံုမွန္စီးဆင္းမႈျဖစ္၏။

သို႔ေသာ္ လူထုကုိ အခြင့္အေရး တစ္ခုေပးဖို႔ လုိေနပါသည္။ လူထုက က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဆြးေႏြးပုိင္ခြင့္၊ ညိႇႏႈိင္းပုိင္ခြင့္၊ သေဘာထား ေပးပုိင္ခြင့္ ေပ်ာက္ဆံုးေနရသည္။ ဒီေတာ့ တရား ဥပေဒျပဳေရး မ႑ိဳင္က ဦးေဆာင္ၿပီး လူထု အက်ယ္အျပန္႔ ပါ၀င္ႏုိင္သည့္ ေဆြးေႏြးပဲြတစ္ခု လုပ္ဖို႔ လိုအပ္မည္ ထင္ပါသည္။ ဒါသည္ပင္ ဒီမုိကေရစီ က်င့္စဥ္ျဖစ္သလို ဒီကေန႔ က်င့္၀တ္ေတြ ေပၚထြက္ လာပါလိမ့္မည္။ ထုိအခါက်မွ တကယ္ေစာင့္ထိန္း မထိန္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေစာင့္ၾကည့္ၾကလွ်င္ ေကာင္းမည္လားဟု အႀကံျပဳလုိက္ခ်င္ပါေတာ့သည္။

ဇာဂနာ

 

Category: 

Share