ဥာဏ္ေတာ္ ၇ေတာင္ရွိ ေရႊသားစစ္စစ္ ရပ္ေတာ္မူ ဘုရား ႏွစ္ဆူျမစ္ေအာက္မွာ တစ္ကယ္ရွိသလား

ရန္ကုန္ျမစ္၀တြင္ နစ္ျမဳပ္လွ်က္ရွိေသာ ဓမၼေစတီမင္းႀကီး သြန္းလုပ္ခဲ့သည့္ အ၀ ၈ ေတာင္ ေဇာက္ ၁၂ ေတာင္၊ အေလးခ်ိန္ ပိႆ ၁၈၀၀၀၀ ရွိေသာ ေခါင္းေလာင္းႀကီးအား ခရစ္ႏွစ္ ၁၆၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ေပၚတူဂီလူမ်ိဳး ဒီဘရစ္တို(ခ) ငဇင္ကာက က်ိဳခ်က္၍ လက္နက္ျပဳလုပ္ရန္ အတြက္ သံလွ်င္သို႔ သယ္ယူရာတြင္ ရန္ကုန္ျမစ္ထဲသို႔ နစ္ျမဳပ္ခဲ့သည္ဟု သမိုင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ယင္းေခါင္းေလာင္းႀကီး ႏွင့္အတူ ဥာဏ္ေတာ္ ၇ေတာင္ရွိၿပီး ေရႊသားစစ္စစ္ျဖင့္ သြန္းလုပ္ထားသည့္ ဘုရား ႏွစ္ဆူႏွင့္ တန္ဖိုးႀကီး ေရွးေဟာင္ ပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္ေသာ ေသတၲာ ၁၁လံုးလည္း အတူနစ္ျမဳပ္သြားခဲ့သည္ဟု သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚခဲ့သည္။

ထိုကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ မြန္ သမိုင္းသုေတသန တြဲဖက္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးႏိုင္ရဲေဇာ္မွ ဤကိစၥမွာ ျဖစ္တန္ေခ်နည္းပါးေၾကာင္း၊ 7 Days သတင္းစာသို႔ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုခဲ့သလို ျမန္မာႏိုင္ငံ ေရွးေဟာင္း သုေတသနႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ဦးစီးဌာနမွ အၿငိမ္းစား အရာရွိႀကီး တစ္ဦးကလည္း ယင္းကိစၥမွာ ပါးစပ္ရာဇ၀င္ ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ ငဇင္ကာမွ ေပၚတူဂီလူမ်ိဳး ျဖစ္ၿပီး ေရေၾကာင္း ကၽြမ္းက်င္သူ တစ္ဦး ျဖစ္သည့္အတြက္ ယင္းကဲ့သို႔ေသာ တန္ဖိုးႀကီး ပစၥည္းမ်ား နစ္ျမဳပ္ခဲ့လွ်င္ ဒီအတိုင္း လက္ေလ်ာ့၍ လက္ပိုက္ၾကည့္ေနၿပီး ျပန္သြားမယ့္ လူမ်ိဳး မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေ၀ဖန္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 

Category: 

Share