ေအာင္စာရင္း ႏွစ္ႀကိမ္ ထြက္ခဲ့ေလသလား - အိမ့္ယြန္း

ျမန္မာ့ႏိုင္ငံ၏ အနာဂတ္ကို ပံုေဖာ္မည့္ လူငယ္မ်ားကို အေကာင္းဆံုး ထိန္းေက်ာင္းေပးႏိုင္မည့္ အဓိက လက္တံတစ္ခုမွာ ျမန္မာပညာေရးပင္ ျဖစ္သည္ကို အားလံုးသိထားၿပီး ျဖစ္သည္။ ပညာေရး အဆင့္ျမင့္မွသာ အသိဥာဏ္ပညာအရာ အဆင့္ျမင့္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ၿပီး သူမ်ားထက္ မနိမ့္က်ေသာ ႏိုင္ငံ တစ္ခုကို ထူေထာင္ႏိုင္လိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပညာေရးတြင္ အခ်ိဳးေကြ႔မ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚေနခ်ိန္တြင္ ပညာေရးစနစ္မွာလည္း ေမွာက္ခ်င္ေမွာက္ လွန္ခ်င္လွန္ လုပ္လိုသူမ်ား၏ လက္ထဲတြင္ အေျခေနေပါင္းမ်ားစြာ ေျပာင္းလဲလို႔ေနသည္။ ယင္းအေျခေနမ်ားထဲတြင္ တနသၤာရီတိုင္း ေဒသႀကီး၊ ထား၀ယ္ၿမိဳ႕တြင္ ျဖစ္ပြား ခဲ့ေသာ ေအာင္စာရင္း ျပင္ဆင္သည့္ ကိစၥတစ္ခုကေတာ့ အေတာ္ေလးကို သိသာထင္ရွားလြန္းတဲ့ က်ဴးလြန္မႈ တစ္ခုလို႔ ျမင္မိပါသည္။

ယင္းျဖစ္ရပ္ကေတာ့ ထား၀ယ္ၿမိဳ႕မွာ ျဖစ္ပြားခဲ့တာ ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ပညာသင္ႏွစ္ အတြက္ လုပ္ငန္းခြင္အႀကိဳ ဆရာအတတ္သင္ ပညာကၽြမ္းက်င္မႈ ဒီပလိုမာ သင္တန္း (DTEC) တတ္ေရာက္ရန္ ေရြးခ်ယ္ထား ထုတ္ျပန္ထားသည့္ ေအာင္စာရင္းမွာ ရက္ပိုင္းအတြင္းမွာပင္ အေျပာင္းလဲ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ တနသၤာရီတိုင္း ေဒသႀကီးမွ ထား၀ယ္ ပညာေရး ေကာလိပ္တြင္ ဆရာအတတ္သင္ တတ္ေရာက္ရန္ ထုတ္ျပန္သည့္ ပထမ အႀကိမ္ ေအာင္စာရင္းတြင္ နာမည္ပါခဲ့သူ တစ္ဦးထံသို႔ ရက္ပိုင္းေလး အတြင္းမွာပင္ သင္တန္း တတ္ေရာက္ရန္ အေၾကာင္းၾကားျခင္းအား ပယ္ဖ်က္ျခင္း အေၾကာင္းၾကားစာ ႏွင့္အတူ အျခားသူ နာမည္တစ္ဦး အစား၀င္ေရာက္ေနၿပီး ျဖစ္တဲ့  ေအာင္စာရင္း ေနာက္တစ္ခုကိုလည္း အံ့အားသင့္ဖြယ္ ထပ္မံ ထုတ္ျပန္ထားသည္ကို သိရွိခဲ့ရသည္။ ဒါဟာျမန္မာ့ ပညာေရး ေလာကမွာ အင္မတန္မွကို ရုပ္ပ်က္လြန္းတဲ့၊ သိသာထင္ရွားတဲ့ အေျပာင္းလဲ အေျခေန တစ္ခု ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ ယင္းျဖစ္ရပ္ အတြက္လည္း ျပည္သူမ်ား အၾကားတြင္ ေအာင္စာရင္းဆိုတာ ႏွစ္ႀကိမ္ထြက္ တတ္သလား ေအာင္စာရင္းမွာ အမည္ပါတိုင္း ေအာင္တယ္လို႔ ယံုၾကည္လို႔ မရႏိုင္ဘူးလား အစရွိသည့္ ေမးခြန္းမ်ား ေမးစရာ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ဒါဟာဘာေၾကာင့္ မွားယြင္းရတယ္ ဆိုသည့္ အခ်က္ႏွင့္ အေျဖကိုေတာ့ တနသၤာရီတိုင္း ေဒသႀကီးမွ ပညာေရး တာ၀န္ရွိသူ လူႀကီးမင္းမ်ား အလ်င္ျမန္ အေျဖရွာသင့္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။

ေအာင္စာရင္း အေျပာင္းအလဲေၾကာင့္ လူးလဲေအာင္ ခံစားလိုက္ရေသာ ဆရာအတတ္သင္ တက္မည့္သူမွာ သူ၏ မူလ ေအာင္စာရင္းတြင္ပါေသာ မူလ အမည္ကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး အႀကိမ္ႀကိမ္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ရာမွ ထား၀ယ္ ပညာေရး ေကာလိပ္တြင္ ဆရာအတတ္သင္ တတ္ေရာက္ခြင့္ ျပန္လည္ ရရွိသြားခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းသို႔ အမွားမ်ိဳးမွာ လံုး၀ မမွားသင့္ေသာ အမွားမ်ား ျဖစ္ကာ ျမန္မာ့ပညာေရး ေလာကမွာလည္း အမဲစက္ တစ္ခု စြန္းထင္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့ပညာေရး ေလာကတြင္ တကၠသိုလ္၀င္တန္း ေအာင္စာရင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္၍လည္း ရုပ္ဆိုးစြာ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ကိစၥမ်ားစြာလည္း ရွိခဲ့ဖူးၿပီး ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ပညာေရး ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္သူမ်ား အဆင့္ဆင့္  ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအရ ေအာင္စာရင္းတြင္ လာဒ္ေပးလာဒ္ယူ ကိစၥမ်ားစြာ ပေပ်ာက္ခဲ့ၿပီးလည္း ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ယခုကဲ့သို႔ ျဖစ္ရပ္မ်ိဳး အႀကိမ္ႀကိမ္ ျဖစ္ပြားလာပါက  ပညာေရး ေလာကကို အထင္ျမင္ ေသးစရာ၊ ေထာက္ျပ ရံႈ႕ခ်စရာ တစ္ခုကဲ့သို႔ ျဖစ္လာမည္ကိုလည္း စိုးရိမ္မိပါသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ လူငယ္မ်ားကို လမ္းညြန္ေပးမည့္၊ လမ္းမွန္ ျပသေပးမည့္ ျမန္မာ့ပညာေရးမွာ မယိုင္မလဲ မွန္ကန္ဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသျပဳ ထူေထာင္ႏိုင္ၾကပါေစလို႔ ရည္ရြယ္ရင္း ယခုေဆာင္းပါးကို ေရးသား လိုက္ရပါသည္။

အိမ့္ယြန္း

 

Category: 

Share