ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ဘဂၤါလီမ်ား တိတ္တဆိတ္ ထြက္ေျပးမႈမ်ားရွိေန

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ေနထိုင္ေသာ ဘဂၤါလီမ်ားမွာ ယခုရက္ပိုင္း အတြင္းမွာပင္ အုပ္စုလိုက္ ထြက္ေျပးေနျခင္းမ်ား ရွိေနၿပီး ယင္းသို႔ ထြက္ေျပးေနျခင္းမွာ ၄င္းတို႔အတြက္ ဘ၀အာမခံခ်က္ ေပးႏိုင္ေသာ ေနရာသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ရန္ ရည္ရြယ္ေနျခင္း ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု ေျမပံုၿမိဳ႕နယ္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဖသန္းက Tomorrow ဂ်ာနယ္သို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဘဂၤါလီမ်ားသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း ဆက္တိုက္ဆိုသလို ထြက္ေျပးလ်က္ရွိၿပီး နယ္ျခားေစာင့္ ရဲမ်ားကလည္း   လိုက္လံဖမ္းဆီးလ်က္ ရွိေနေၾကာင္း၊ ယင္းသို႔ ထြက္ေျပးေနျခင္းမွာ ဘ၀အာမခံခ်က္ ရွိေနေသာ ေနရာတစ္ခု ရရွိေနျခင္း သို႔မဟုတ္ မွတ္ပံုတင္ ျပဳလုပ္ေသာ စီမံခ်က္ေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏုိင္သည္ဟု ဦးေဖသန္းက သံုးသပ္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

စက္တင္ဘာလ ၂၂ ရက္ေန႔ကလည္း ေမာင္းေတာနယ္စပ္ နတ္ျမစ္အတြင္း မေလးရွားႏိုင္ငံသို႔ တရားမ၀င္ ထြက္ခြာမည့္ ဘဂၤါလီ စက္ေလွသံုးစင္းအား တစ္ေန႔တည္းတြင္ နယ္ျခားေစာင့္ရဲမ်ားက ဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီး အဆိုပါ စက္ေလွမွ ခုန္ခ် ထြက္ေျပးသူမ်ားကိုလည္း လိုက္လံ ဖမ္းဆီး စံုစမ္းလ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

၄င္းထြက္ေျပးသူ ဘဂၤါလီမ်ားမွာ ပင္လယ္ျပင္အတြင္း ရပ္ေစာင့္ဆိုင္းေနေသာ မေလးရွား သေဘၤာမ်ားသို႔ သြားေရာက္ရန္ ဖမ္းဆီး ရမိခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါ စက္ေလွေပၚမွာ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့သူမ်ားကို အမွတ္ ၇နယ္ေျမနယ္ျခားေစာင့္ ရဲစခန္းတြင္ ထိန္းသိမ္းထားၿပီး ဥပေဒႏွင့္အညီ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ဘဂၤါလီမ်ားအား ႏိုင္ငံသား မွတ္ပံုတင္ ျပဳလုပ္ေနျခင္းသည္ အဆိုပါ ေျမပံုေဒသတြင္ ေကာက္ခံရာ အဆင္ေျပခဲ့ေသာ္လည္း စစ္ေတြႏွင့္ အျခားၿမိဳ႕မ်ားတြင္မူ အခက္အခဲမ်ားစြာ ရွိႏိုင္ေၾကာင္း မွတ္ပံုတင္ ထုတ္ေပးလ်က္ရွိေသာ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက Tomorrowသို႔ ေျပာသည္။

မွတ္ပံုတင္ထုတ္ေပးမႈကို ေက်နပ္စြာ လက္ခံသူ ဘဂၤါလီမ်ား အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္လာႏုိင္ၿပီး ယခုထက္ အဆင္ေျပစြာ ေနထိုင္ စားေသာက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ျမန္မာလူမ်ိဳး တိုင္းရင္းသား မ်ိဳးႏြယ္စု အေနျဖင့္ စာရင္း၀င္လာႏုိင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း အထက္ပါ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စား လွယ္ ဦးေဖသန္းက ေျပာသည္။

 

Category: 

Share