ျမန္မာႏုိင္ငံ လံုၿခံဳေရးအတြက္ နည္းလမ္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ကာကြယ္သြားမည္ဟု နယ္/လံု၀န္ႀကီးဆို

ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ အယ္လ္ေကဒါ အဖဲြ႕မွ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ လံုၿခံဳေရးအရ သတင္းရရွိဖို႔သာ အဓိက လုိအပ္ေၾကာင္းႏွင့္ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း နည္းလမ္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ ကာကြယ္ရန္ အသင့္ရွိေနေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီး လံုၿခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ ၀န္ႀကီး ဗုိလ္မွဴးႀကီး တင္၀င္းက ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ အထူးအစည္းအေ၀း၌ သတင္း မီဒီယာမ်ားအား ေျပာၾကားသည္။

“အဓိကကေတာ့ သတင္းရရွိေရးပါ။ လံုၿခံဳေရးမွာ သတင္းရရွိေရးလုိတယ္။ သတင္းရရွိရင္ ပုိၿပီးေတာ့မွ အခြင့္အေရးရတယ္။ အဲဒီေတာ့ လံုၿခံဳေရးအရ သတင္းရရွိဖို႔ကုိလည္း ျပည္သူလူထုကုိ အၿမဲတမ္း ခ်ျပထားတယ္”ဟု ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီး လံုၿခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ ၀န္ႀကီး ဗုိလ္မွဴးႀကီး တင္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း နည္းလမ္းမ်ဳိးစံုကုိ ကာကြယ္ရန္ အသင့္ရွိေၾကာင္း၊ လံုၿခံဳေရးကုိလည္း အၿမဲတမ္း လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းေၾကာင့္ အယ္လ္ေကဒါ အဖဲြ႕၏ လုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ားသည္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ တစ္ခုသာ ျဖစ္သည့္ အတြက္ ထုိကဲ့သုိ႔ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ ်ား မခံရေအာင္လည္း သတင္းရရွိေရးကုိ ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ အျပင္ လံုၿခံဳေရးတြင္ တာ၀န္ရွိသည့္ ရဲတပ္ဖဲြ႕ႏွင့္ တပ္မေတာ္တုိ႔ႏွင့္သာ သက္ဆုိင္သည္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ျပည္သူလူထုႏွင့္လည္း သက္ဆုိင္သည့္ အတြက္ ျပည္သူလူထုမွတစ္ဆင့္ သတင္းရရွိေရးသည္ အေရးႀကီးေၾကာင္းႏွင့္ ပဋိပကၡ မျဖစ္ေအာင္လည္း လံုၿခံဳေရးပုိင္း စနစ္တက် ၾကပ္မတ္ေပးထားသည့္ အျပင္ ဘာသာေပါင္းစံု အဖဲြ႕ ဖဲြ႕ထားၿပီး ဘာသာေပါင္းစံု အဖဲြ႕ႏွင့္ အဆင္ေျပေအာင္ ညိႇႏႈိင္းတုိင္ပင္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီး လံုၿခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ ၀န္ႀကီး ဗုိလ္မွဴးႀကီး တင္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

 

Category: 

Share