၁၉၈၂ ခုႏွစ္တြင္ ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ ဥပေဒႏွင့္ညီပါက ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ရွိသလို မညီပါက ႏုိင္ငံအတြင္း ေနထုိင္ခြင့္ မရွိဟု ဆရာေတာ္ ဦး၀ီရသူမိန္႔ၾကား

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ၁၉၈၂ ခုႏွစ္တြင္ ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံသား အက္ဥပေဒႏွင့္ ညီပါက ႏုိင္ငံသား အျဖစ္ လက္ခံေပးသင့္သလုိ မညီပါက ႏုိင္ငံထဲတြင္ ထားခြင့္မရွိေၾကာင္းကုိ ဆရာေတာ္ ဦး၀ီရသူမွ စက္တင္ဘာ ၂၃ရက္တြင္ ေပါင္းတည္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပေသာ မ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒ ခံယူပဲြတြင္ မိန္႔ၾကားခဲ့သည္။

“ဦးဇင္းတုိ႔က ၁၉၈၂ ခုႏွစ္က ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ ဥပေဒနဲ႔ညီတဲ့ ဘာသာျခားေတြကုိ ႏုိင္ငံသား အျဖစ္နဲ႔ လက္ခံတာကုိ ဘာမွမေျပာလုိပါဘူး။ ေထာက္လည္း ေထာက္ခံပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဥပေဒနဲ႔ မညီတဲ့သူေတြကုိေတာ့ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ မရွိတဲ့အျပင္ ဒီႏုိင္ငံမွာပါ ဆက္ေနခြင့္ေပးလို႔ မရပါဘူး။ ဒီက အစုိးရ အဖဲြ႕အစည္းေတြ အေနနဲ႔ ျပတ္ျပတ္သားသား ဆံုးျဖတ္ဖို႔ လိုပါတယ္”ဟု ဆရာေတာ္ ဦး၀ီရသူမွ မိန္႔ၾကားခဲ့သည္။

စက္တင္ဘာ တတိယပတ္ အတြင္း ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း ေနထုိင္ေနေသာ ဘာသာျခား အခ်ဳိ႕အား လ၀ကမွ ႏုိင္ငံသား ခံယူခြင့္ ႏုိင္ငံသား စိစစ္ေရး ကတ္ျပားမ်ား ထုတ္ေပးခဲ့ျခင္းအေပၚ အမ်ဳိးဘာသာ သာသနာ ေစာင့္ေရွာက္ေရး အဖဲြ႕ ဆရာေတာ္မွ ယခုလို မိန္႔ၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

 

Category: 

Share