Business

ေရႊႏွင့္တြဲဖက္ထားသည့္ ေက်ာက္မ်က္လက္၀တ္ရတနာ ေရာင္း၀ယ္ျခင္းအေပၚ အခြန္သံုးမ်ိဳး ေပးေဆာင္ရန္ သတ္မွတ္

တြင္းထြက္ေက်ာက္မ်က္မ်ားသည္ အထူးကုန္စည္ျဖစ္သည့္အတြက္ ေရႊႏွင့္တြဲဖက္ထားသည့္ ေက်ာက္မ်က္ လက္၀တ္ရတနာမ်ား ေရာင္း၀ယ္ရာတြင္ ေက်ာက္မ်က္တန္ဖိုး (အထူးကုန္စည္ခြန္ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ကုန္သြယ္ လုပ္ငန္းခြန္)ႏွင့္  ေရႊအတြက္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္းစသျဖင့္ အခြန္သံုးမ်ိဳး ေကာက္ခံသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း  ျမန္မာႏုိင္ငံ ေရႊလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းမွ သိရသည္။

YBPC ဘတ္စ္ကားလိုင္းကုမၸဏီရွယ္ယာရွင္မ်ားကို ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း အျမတ္ေငြေပးႏုိင္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ဘတ္စ္ကား အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီဆို

YBS ေျပးဆြဲမႈမွ၀င္ေငြ တိုးတက္ရရွိေနေသာ္လည္း YBPC ဘတ္စ္ကားလိုင္းကုမၸဏီအေနျဖင့္ ရွယ္ယာရွင္ မ်ားကို ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း အျမတ္ေငြေပးႏုိင္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ဘတ္စ္ကား အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ၏ဥကၠ႒ ျဖစ္သူ ေဒါက္တာေမာင္ေအာင္က ေျပာသည္။

“၀င္ေငြအေနနဲ႔လည္း အရင္ကထက္စာရင္ ပုိၿပီးေတာ့ရရွိလာပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရွယ္ယာရွင္ေတြကိုေတာ့ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း အျမတ္ေငြမေပးႏုိင္ေသးပါဘူး။ ေရရွည္မွာဆုိရင္ေတာ့ အလားအလာေကာင္းေတြ ရွိေနပါတယ္” ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။
အဆိုပါကုမၸဏီအေနျဖင့္ ယာဥ္လုိင္းနံပါတ္ ၃၇ ကို ေျပးဆြဲလ်က္ရွိၿပီး ယခုအခါ ယင္းယာဥ္လိုင္းအား စီးနင္းသည့္ ခရီးသည္ ပိုမိုမ်ားျပားလာလ်က္ရွိသည္ဟု ဆိုသည္။

ေရႊခြန္ေကာက္ခံရာတြင္ ျပႆနာအခ်ဳိ႕ ရွိလာႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ေကာက္ခံမည့္အခြန္ပံုစံအား ျပန္လည္ေၾကညာ မည္ဟုဆို

၂၀၁၇ အခြန္၊ ဥပေဒအရ ဧၿပီ ၁ ရက္မွစ၍ ေရႊထည္၊ လက္၀တ္၊ ရတနာမ်ားကို ၀ယ္ယူသူက အခြန္ေပး ေဆာင္ရာတြင္ အခြန္ေဆာင္ရမည့္ ပံုစံမ်ားအား ျပည္တြင္းအခြန္ဦးစီးဌာနဘက္က ျပန္လည္ေၾကညာေပးမည္ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ ေရႊလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းမွ သိရသည္။

မတ္လ ၁၅ ရက္က ေနျပည္ေတာ္တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေရႊလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းအပါအ၀င္ သက္ဆိုင္ရာအသင္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ရာ ေရႊဆိုင္မ်ားမွ အခြန္ ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္အခက္အခဲမ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ အစိုးရအေနျဖင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားလက္ထဲကိုသာအပ္ရန္ အေရးႀကီးဟု ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္၀င္းေျပာ

ႏိုင္ငံတစ္ခု ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ အစိုးရအေနျဖင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား လက္ထဲကိုသာ အပ္ရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္၀င္းက ေျပာသည္။

ျမန္မာ့ပဲစင္းငံုအား အခြန္၁၀ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္အထက္ ေကာက္ခံရန္ အိႏ္ၵိယ၏ လုပ္ေဆာင္မႈ အနိုင္က်င့္ေစာ္ကားျခင္းျဖစ္ဟု လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦး ေျပာ

ျမန္မာ့ပဲစင္းငံုအား အိႏ္ၵိယႏုိင္ငံက အခြန္၁၀ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္အထက္ ေကာက္ခံရန္ လုပ္ေဆာင္မႈသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအား သြယ္၀ိုက္ေသာနည္းျဖင့္ အႏုိင္က်င့္ေစာ္ကားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း မဟာဒီအင္တာေနရွင္နယ္ ကုမၸဏီလီမိတက္၏ မန္ေနးဂ်င္း ဒါရိုက္တာ ဦးရဲမင္းလြင္က ေျပာသည္။

ျမန္မာ့ပဲစင္းငံုအား အိႏ္ၵိယႏုိင္ငံသို႔တင္ပို႔မႈသည္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း ၃၀၀ နီးပါး ၀င္ေငြရွိေနၿပီး ယင္းသို႔ အခြန္ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္အထက္ ေကာက္ခံမည္ဆိုပါက ျမန္မာကရရွိရမည့္ ၀င္ေငြထဲမွ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း ၃၀ ေက်ာ္ ဆံုး႐ံႈးရမည့္ အေနအထားျဖစ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

အပ္ကုန္စနစ္ျဖင့္ တင္သြင္းလာသည့္ကားမ်ား ဇြန္လအတြင္း မေရာင္းႏုိင္ပါက မူလႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ ျပန္လည္ တင္ပုိ႔ရမည္

၂၀၁၇ ဇြန္လတြင္ ကားအေရာင္းစင္တာမ်ားမွ အပ္ကုန္စနစ္ျဖင့္ တင္သြင္းခဲ့သည့္ကားမ်ား ျပန္မေရာင္းခ် ႏုိင္ပါက မူလႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ ျပန္လည္တင္ပုိ႔ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးကေျပာသည္။

“အပ္ကုန္စနစ္ ပါမစ္ကားေတြကုိ ၂၀၁၇ ဇြန္လအထိ မေရာင္းခ်ႏုိင္ရင္ ဆက္လက္ၿပီး သက္တမ္းတုိးမွာ မဟုတ္သလုိ မူလႏုိင္ငံမ်ားကို ျပန္လည္တင္ပုိ႔ရမယ္”ဟု အဆိုပါ၀န္ႀကီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးကေျပာသည္။

အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးကို လက္ဆြဲေႏွာက္ယွက္ေသာ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံသားအား ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ ရဲစခန္းသို႔ တိုင္ၾကား

ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံသားတစ္ဦးက အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးကို ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ က်ဴးလြန္ခဲ့သျဖင့္ အဆိုပါအမ်ိဳးသမီးက ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမွတစ္ဆင့္ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕မရဲစခန္းသို႔ တိုင္ၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ား၏ စစ္အင္အား အဆင့္အတန္း

Global Fire Power (GFP) မွ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္အတြက္ ကမၻာ့ႏုိင္ငံ ၁၂၆ ႏုိင္ငံတုိ႔၏ စစ္အင္အားကုိ သတ္မွတ္ခဲ့ရာ အေရွ႕ေတာင္အာရွမွ ႏုိင္ငံ ၉ ႏုိင္ငံပါဝင္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံက ကမၻာ့စစ္အင္အားအႀကီးဆုံးတြင္ အဆင့္ ၃၃ ရွိကာ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ အဆင့္ ၄ ရွိသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ စာရင္းတြင္ ဘ႐ူႏုိင္းႏွင့္ အေရွ႕တီေမာကုိ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပမထားေပ။

ေပါင္ ၁၁၆ သန္း ေငြေၾကးခ၀ါခ်မႈတြင္ ပါ၀င္ခဲ့သည့္ ႐ုရွားေက်ာင္းသူ

႐ုရွားရဲတပ္ဖဲြ႔သည္ လူမႈကြန္ရက္မီဒီယာ ဓာတ္ပံုမ်ားမွတဆင့္ ႐ုရွားေငြ ႐ူဘယ္ကိုးဘီလီယံ (ေပါင္ ၁၁၆ သန္း ေက်ာ္) ကို ႐ုရွားမွ တရားမ၀င္ ေရႊ႔ေျပာင္းမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႐ုရွားေက်ာင္းသူတစ္ဦးကို ေျခရာခံမိခဲ့ၿပီး ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။

အသက္ ၂၂ ႏွစ္အရြယ္ရွိ ၄င္းေက်ာင္းသူသည္ ယခုအခါ ထိန္းသိမ္းခံထားရၿပီး ၄င္းအမႈတြင္ သံသယရွိသည့္ လူ ငါးဦးတြင္ တစ္ဦးအပါအ၀င္ျဖစ္သည္။ ၄င္းတို႔ပါ၀င္သည့္ ေငြေၾကးခ၀ါခ်ခဲ့ေသာ ဂိုဏ္းသည္ ဘဏ္စာရင္းမ်ားစြာမွေန၍ ေငြသန္းႏွင့္ခ်ီၿပီး လႊဲေျပာင္းခဲ့သည္ဟုဆိုသည္။

ရန္ကုန္တိုင္း အတြင္းရွိ ေၾကာ္ျငာေဘလ္ဘုတ္မ်ားအား ယခုႏွစ္မကုန္မီ ဖယ္ရွားသြားမည္ဟု ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းဆို

ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး အတြင္းရွိ ေၾကာ္ျငာေဘလ္ဘုတ္မ်ားအား ယခုႏွစ္မကုန္မီ ဖယ္ရွားသြားမည္ဟု ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက အမ်ဳိးသား စီမံခန္႔ခြဲမႈပညာ ဒီဂရီ ေကာလိပ္မွ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုစဥ္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

Pages