Business

စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ AIR KBZ ေရႊေအာင္လံ ျမန္မာ-ျပင္သစ္-ဂ်ပန္ ျမန္မာ့႐ိုးရာလက္ေ၀ွ႔စိန္ေခၚပြဲႀကီး က်င္းပမည္

AIR KBZ မွအဓိကကူညီ ပံ့ပုိးကာ Myanmar Media Group က စီစဥ္ေသာ စတုတၳ အႀကိမ္ေျမာက္ AIR KBZ ေရႊေအာင္လံ ျမန္မာ-ျပင္သစ္-ဂ်ပန္ ျမန္မာ့႐ိုးရာ လက္ေ၀ွ႔စိန္ေခၚပြဲ ႀကီးကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ သိမ္ျဖဴ ျမန္မာ့ ႐ိုးရာ လက္ေ၀ွ႔အားကစားၿပိဳင္ပြဲ႐ံုတြင္ ဒီဇင္ဘာ ၁၀ ရက္၌ က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

မႏၲေလးေတာင္ေပၚရွိ ေျမြႀကီးႏွစ္ေကာင္မွ ဘုရားဖူးျပည္သူမ်ားအား မၾကာခဏဝင္ပူးေလ့ရွိေနကာ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားလည္း ဝင္ပူးခံေနရဟုဆို

photo-phyo lynn htet FB

''ကြၽန္ေတာ္တို႔ မႏၲေလးေတာင္ေပၚမွာ ဆိုင္းေတာင္အတီးမခံပါဘူး။ အခုလိုျဖစ္စဥ္မ်ိဳးေတြ ျဖစ္မွာစိုးလို႔ပါ''

-------  မႏၲေလးေတာင္ ေဂါပကအဖြဲ႕ဥကၠ႒ ဦးသိန္းထြန္း ----------

မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ရွိ မႏၲေလးေတာင္ေပၚတြင္ ေျမြႀကီး ႏွစ္ေကာင္မွ ဘုရားဖူးျပည္သူမ်ား အား ဝင္ပူးသည့္ျဖစ္စဥ္မ်ား မၾကာခဏျဖစ္ေလ့ရွိသည့္အျပင္ ယင္းသို႔ ပူးကပ္ရာတြင္ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ား သာမက ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားပါ ဝင္ ပူးေလ့ရွိေၾကာင္း မႏၲေလးေတာင္ ေဂါပကအဖြဲ႕မွ ဥကၠ႒ဦးသိန္းထြန္း က ေျပာသည္။

စားေသာက္ဆိုင္မ်ား အခြန္ေျပစာအမွတ္တံဆိပ္အျပည့္အဝ ကပ္ႏွိပ္ထားေသာ ေျပစာမ်ားထုတ္ေပးႏိုင္ေရး

စားေသာက္ဆိုင္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ တည္ဆဲကုန္သြယ္ လုပ္ငန္းခြန္ ဥပေဒပုဒ္မ ၅(ခ) ႏွင့္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္စည္း မ်ဥ္း ၄ဝ (က) (၃) ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ႏွင့္အညီ ေရာင္းရေငြႏွင့္အတူ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ကို စားသံုးသူထံမွ တစ္ပါတည္း ေကာက္ခံေပးရန္ တာဝန္ရွိသကဲ့သို႔ က်သင့္ေငြ ေပးေခ်ခ်ိန္တြင္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ညီမွ်ေသာ အခြန္အမွတ္ တံဆိပ္မ်ားကပ္ႏွိပ္ထားသည့္ ေျပစာကို စားသံုးသူထံသို႔ ထုတ္ေပးရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ယခုႏွစ္ဘ႑ာေရးႏွစ္ ဇူလုိင္လလယ္အထိ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အေမရိကန္ေဒၚလာ သံုးဘီလီယံေက်ာ္ရွိ

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ဇူလိုင္လလယ္အထိ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈက႑တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သံုးဘီလီယံေက်ာ္ရွိေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္မွ သိရသည္။

က်ပ္ ၅၀၀ တန္ ေအာင္ဘာေလထီလက္မွတ္မ်ားတြင္ အႀကိမ္ေရႏွင့္ ရက္စြဲမပါသည့္ အရန္ထီမ်ား ေရာင္းခ်ျခင္းအား ဇူလိုင္လမွစတင္၍ ခြင့္မျပဳေတာ့

ဇူလိုင္လတြင္ စတင္ေရာင္း ခ်မည့္ က်ပ္ ၅၀၀ တန္ ေအာင္ဘာေလထီလက္မွတ္မ်ားတြင္ လက္ရွိ ေရာင္းခ်ေနဆဲျဖစ္သည့္ အရန္ထီလက္မွတ္မ်ားကို ေရာင္းခ်ေတာ့မည္မဟုတ္ဘဲ ဖြင့္လွစ္မည့္ အႀကိမ္ေရႏွင့္ ဖြင့္လွစ္မည့္ ရက္စြဲတို႔ ပါရွိေသာ ထီလက္မွတ္မ်ားကိုသာ ေရာင္းခ်သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာ ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္တြင္းအခြန္ မ်ားဦးစီးဌာန၊ ေအာင္ဘာေလ သိန္းဆုဌာနခြဲမွ သိရသည္။

ေရႊႏွင့္တြဲဖက္ထားသည့္ ေက်ာက္မ်က္လက္၀တ္ရတနာ ေရာင္း၀ယ္ျခင္းအေပၚ အခြန္သံုးမ်ိဳး ေပးေဆာင္ရန္ သတ္မွတ္

တြင္းထြက္ေက်ာက္မ်က္မ်ားသည္ အထူးကုန္စည္ျဖစ္သည့္အတြက္ ေရႊႏွင့္တြဲဖက္ထားသည့္ ေက်ာက္မ်က္ လက္၀တ္ရတနာမ်ား ေရာင္း၀ယ္ရာတြင္ ေက်ာက္မ်က္တန္ဖိုး (အထူးကုန္စည္ခြန္ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ကုန္သြယ္ လုပ္ငန္းခြန္)ႏွင့္  ေရႊအတြက္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္းစသျဖင့္ အခြန္သံုးမ်ိဳး ေကာက္ခံသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း  ျမန္မာႏုိင္ငံ ေရႊလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းမွ သိရသည္။

YBPC ဘတ္စ္ကားလိုင္းကုမၸဏီရွယ္ယာရွင္မ်ားကို ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း အျမတ္ေငြေပးႏုိင္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ဘတ္စ္ကား အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီဆို

YBS ေျပးဆြဲမႈမွ၀င္ေငြ တိုးတက္ရရွိေနေသာ္လည္း YBPC ဘတ္စ္ကားလိုင္းကုမၸဏီအေနျဖင့္ ရွယ္ယာရွင္ မ်ားကို ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း အျမတ္ေငြေပးႏုိင္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ဘတ္စ္ကား အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ၏ဥကၠ႒ ျဖစ္သူ ေဒါက္တာေမာင္ေအာင္က ေျပာသည္။

“၀င္ေငြအေနနဲ႔လည္း အရင္ကထက္စာရင္ ပုိၿပီးေတာ့ရရွိလာပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရွယ္ယာရွင္ေတြကိုေတာ့ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း အျမတ္ေငြမေပးႏုိင္ေသးပါဘူး။ ေရရွည္မွာဆုိရင္ေတာ့ အလားအလာေကာင္းေတြ ရွိေနပါတယ္” ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။
အဆိုပါကုမၸဏီအေနျဖင့္ ယာဥ္လုိင္းနံပါတ္ ၃၇ ကို ေျပးဆြဲလ်က္ရွိၿပီး ယခုအခါ ယင္းယာဥ္လိုင္းအား စီးနင္းသည့္ ခရီးသည္ ပိုမိုမ်ားျပားလာလ်က္ရွိသည္ဟု ဆိုသည္။

ေရႊခြန္ေကာက္ခံရာတြင္ ျပႆနာအခ်ဳိ႕ ရွိလာႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ေကာက္ခံမည့္အခြန္ပံုစံအား ျပန္လည္ေၾကညာ မည္ဟုဆို

၂၀၁၇ အခြန္၊ ဥပေဒအရ ဧၿပီ ၁ ရက္မွစ၍ ေရႊထည္၊ လက္၀တ္၊ ရတနာမ်ားကို ၀ယ္ယူသူက အခြန္ေပး ေဆာင္ရာတြင္ အခြန္ေဆာင္ရမည့္ ပံုစံမ်ားအား ျပည္တြင္းအခြန္ဦးစီးဌာနဘက္က ျပန္လည္ေၾကညာေပးမည္ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ ေရႊလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းမွ သိရသည္။

မတ္လ ၁၅ ရက္က ေနျပည္ေတာ္တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေရႊလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းအပါအ၀င္ သက္ဆိုင္ရာအသင္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ရာ ေရႊဆိုင္မ်ားမွ အခြန္ ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္အခက္အခဲမ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ အစိုးရအေနျဖင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားလက္ထဲကိုသာအပ္ရန္ အေရးႀကီးဟု ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္၀င္းေျပာ

ႏိုင္ငံတစ္ခု ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ အစိုးရအေနျဖင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား လက္ထဲကိုသာ အပ္ရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္၀င္းက ေျပာသည္။

ျမန္မာ့ပဲစင္းငံုအား အခြန္၁၀ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္အထက္ ေကာက္ခံရန္ အိႏ္ၵိယ၏ လုပ္ေဆာင္မႈ အနိုင္က်င့္ေစာ္ကားျခင္းျဖစ္ဟု လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦး ေျပာ

ျမန္မာ့ပဲစင္းငံုအား အိႏ္ၵိယႏုိင္ငံက အခြန္၁၀ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္အထက္ ေကာက္ခံရန္ လုပ္ေဆာင္မႈသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအား သြယ္၀ိုက္ေသာနည္းျဖင့္ အႏုိင္က်င့္ေစာ္ကားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း မဟာဒီအင္တာေနရွင္နယ္ ကုမၸဏီလီမိတက္၏ မန္ေနးဂ်င္း ဒါရိုက္တာ ဦးရဲမင္းလြင္က ေျပာသည္။

ျမန္မာ့ပဲစင္းငံုအား အိႏ္ၵိယႏုိင္ငံသို႔တင္ပို႔မႈသည္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း ၃၀၀ နီးပါး ၀င္ေငြရွိေနၿပီး ယင္းသို႔ အခြန္ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္အထက္ ေကာက္ခံမည္ဆိုပါက ျမန္မာကရရွိရမည့္ ၀င္ေငြထဲမွ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း ၃၀ ေက်ာ္ ဆံုး႐ံႈးရမည့္ အေနအထားျဖစ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

Pages