Local Business

ေရႊႏွင့္တြဲဖက္ထားသည့္ ေက်ာက္မ်က္လက္၀တ္ရတနာ ေရာင္း၀ယ္ျခင္းအေပၚ အခြန္သံုးမ်ိဳး ေပးေဆာင္ရန္ သတ္မွတ္

တြင္းထြက္ေက်ာက္မ်က္မ်ားသည္ အထူးကုန္စည္ျဖစ္သည့္အတြက္ ေရႊႏွင့္တြဲဖက္ထားသည့္ ေက်ာက္မ်က္ လက္၀တ္ရတနာမ်ား ေရာင္း၀ယ္ရာတြင္ ေက်ာက္မ်က္တန္ဖိုး (အထူးကုန္စည္ခြန္ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ကုန္သြယ္ လုပ္ငန္းခြန္)ႏွင့္  ေရႊအတြက္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္းစသျဖင့္ အခြန္သံုးမ်ိဳး ေကာက္ခံသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း  ျမန္မာႏုိင္ငံ ေရႊလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းမွ သိရသည္။

YBPC ဘတ္စ္ကားလိုင္းကုမၸဏီရွယ္ယာရွင္မ်ားကို ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း အျမတ္ေငြေပးႏုိင္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ဘတ္စ္ကား အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီဆို

YBS ေျပးဆြဲမႈမွ၀င္ေငြ တိုးတက္ရရွိေနေသာ္လည္း YBPC ဘတ္စ္ကားလိုင္းကုမၸဏီအေနျဖင့္ ရွယ္ယာရွင္ မ်ားကို ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း အျမတ္ေငြေပးႏုိင္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ဘတ္စ္ကား အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ၏ဥကၠ႒ ျဖစ္သူ ေဒါက္တာေမာင္ေအာင္က ေျပာသည္။

“၀င္ေငြအေနနဲ႔လည္း အရင္ကထက္စာရင္ ပုိၿပီးေတာ့ရရွိလာပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရွယ္ယာရွင္ေတြကိုေတာ့ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း အျမတ္ေငြမေပးႏုိင္ေသးပါဘူး။ ေရရွည္မွာဆုိရင္ေတာ့ အလားအလာေကာင္းေတြ ရွိေနပါတယ္” ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။
အဆိုပါကုမၸဏီအေနျဖင့္ ယာဥ္လုိင္းနံပါတ္ ၃၇ ကို ေျပးဆြဲလ်က္ရွိၿပီး ယခုအခါ ယင္းယာဥ္လိုင္းအား စီးနင္းသည့္ ခရီးသည္ ပိုမိုမ်ားျပားလာလ်က္ရွိသည္ဟု ဆိုသည္။

ေရႊခြန္ေကာက္ခံရာတြင္ ျပႆနာအခ်ဳိ႕ ရွိလာႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ေကာက္ခံမည့္အခြန္ပံုစံအား ျပန္လည္ေၾကညာ မည္ဟုဆို

၂၀၁၇ အခြန္၊ ဥပေဒအရ ဧၿပီ ၁ ရက္မွစ၍ ေရႊထည္၊ လက္၀တ္၊ ရတနာမ်ားကို ၀ယ္ယူသူက အခြန္ေပး ေဆာင္ရာတြင္ အခြန္ေဆာင္ရမည့္ ပံုစံမ်ားအား ျပည္တြင္းအခြန္ဦးစီးဌာနဘက္က ျပန္လည္ေၾကညာေပးမည္ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ ေရႊလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းမွ သိရသည္။

မတ္လ ၁၅ ရက္က ေနျပည္ေတာ္တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေရႊလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းအပါအ၀င္ သက္ဆိုင္ရာအသင္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ရာ ေရႊဆိုင္မ်ားမွ အခြန္ ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္အခက္အခဲမ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ အစိုးရအေနျဖင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားလက္ထဲကိုသာအပ္ရန္ အေရးႀကီးဟု ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္၀င္းေျပာ

ႏိုင္ငံတစ္ခု ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ အစိုးရအေနျဖင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား လက္ထဲကိုသာ အပ္ရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္၀င္းက ေျပာသည္။

ျမန္မာ့ပဲစင္းငံုအား အခြန္၁၀ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္အထက္ ေကာက္ခံရန္ အိႏ္ၵိယ၏ လုပ္ေဆာင္မႈ အနိုင္က်င့္ေစာ္ကားျခင္းျဖစ္ဟု လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦး ေျပာ

ျမန္မာ့ပဲစင္းငံုအား အိႏ္ၵိယႏုိင္ငံက အခြန္၁၀ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္အထက္ ေကာက္ခံရန္ လုပ္ေဆာင္မႈသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအား သြယ္၀ိုက္ေသာနည္းျဖင့္ အႏုိင္က်င့္ေစာ္ကားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း မဟာဒီအင္တာေနရွင္နယ္ ကုမၸဏီလီမိတက္၏ မန္ေနးဂ်င္း ဒါရိုက္တာ ဦးရဲမင္းလြင္က ေျပာသည္။

ျမန္မာ့ပဲစင္းငံုအား အိႏ္ၵိယႏုိင္ငံသို႔တင္ပို႔မႈသည္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း ၃၀၀ နီးပါး ၀င္ေငြရွိေနၿပီး ယင္းသို႔ အခြန္ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္အထက္ ေကာက္ခံမည္ဆိုပါက ျမန္မာကရရွိရမည့္ ၀င္ေငြထဲမွ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း ၃၀ ေက်ာ္ ဆံုး႐ံႈးရမည့္ အေနအထားျဖစ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးကို လက္ဆြဲေႏွာက္ယွက္ေသာ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံသားအား ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ ရဲစခန္းသို႔ တိုင္ၾကား

ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံသားတစ္ဦးက အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးကို ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ က်ဴးလြန္ခဲ့သျဖင့္ အဆိုပါအမ်ိဳးသမီးက ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမွတစ္ဆင့္ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕မရဲစခန္းသို႔ တိုင္ၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္တိုင္း အတြင္းရွိ ေၾကာ္ျငာေဘလ္ဘုတ္မ်ားအား ယခုႏွစ္မကုန္မီ ဖယ္ရွားသြားမည္ဟု ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းဆို

ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး အတြင္းရွိ ေၾကာ္ျငာေဘလ္ဘုတ္မ်ားအား ယခုႏွစ္မကုန္မီ ဖယ္ရွားသြားမည္ဟု ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက အမ်ဳိးသား စီမံခန္႔ခြဲမႈပညာ ဒီဂရီ ေကာလိပ္မွ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုစဥ္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ပစ္ကပ္လိုက္ထရပ္ယာဥ္မ်ား ဖ်က္သိမ္းအပ္ႏွံထုတ္ျပန္ခ်က္ ထြက္လာၿပီးေနာက္ ျပည္တြင္းကား ေစ်းကြက္တြင္ စလစ္ေစ်းသိန္း ၂၀ေက်ာ္ျမင့္တက္

ပစ္ကပ္လိုက္ထရပ္ယာဥ္မ်ား ဖ်က္သိမ္းအပ္ႏွံေလွ်ာက္ပါက အိမ္စီးကားမ်ား တင္သြင္းခြင့္ မျပဳေတာ့ဘဲ ပစ္ကပ္၊ လိုက္ထရပ္သာရမည္ဟုဆုိေသာေၾကာင့္ ျပည္တြင္းကားေစ်းကြက္တြင္ ယခင္က စလစ္ေစ်းက်ပ္သိန္း ၈၀ ခန္႔သာ ရွိခဲ့ရာမွ ယခုအခါ က်ပ္သိန္း ၁၀၀ ေက်ာ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ရက္ပုိင္းအတြင္း က်ပ္သိန္း ၂၀ေက်ာ္ခန္႔ ျမင့္တက္သြားေၾကာင္း ကားအေရာင္းအ၀ယ္ ျပဳလုပ္သူမ်ားထံမွ သိရသည္။

ကုန္သြယ္ေရး လ်င္ျမန္ရန္ မူဆယ္ ၁၀၅ မိုင္၌ X-Ray စက္သစ္ ထပ္မံတပ္ဆင္

ျမန္မာ-တ႐ုတ္ နယ္စပ္တြင္  ကုန္သြယ္မႈမ်ား လ်င္ျမန္ေခ်ာေမြ႔ေစေရး အတြက္ ဂ်ာမဏီ ႏိုင္ငံထုတ္ X-Ray စက္ အသစ္ တစ္လံုးကို လာမည့္ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္ အၿပီး  ထပ္မံ တပ္ဆင္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေငြေၾကးအင္းအားၾကီးမားေသာ ေအာ္ရီဒူး ႏွင့္ နည္းပညာ ၾကႊယ္၀ေသာ တယ္လီေနာ္ တုိ႕ရဲ႕ ဆက္သြယ္ေရး ျပိဳင္ဆုိင္မူစတင္

မၾကာမီ ကာလအခ်ိန္က ျမန္မာဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းေတြကုိ လုပ္ကုိင္ခြင့္ ရရွိထားေသာ ျပည္ပ ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ေဆာင္မူ ႏွစ္ခုက ၀န္ေဆာင္မူ ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး က႑ေတြကုိ အျပိဳင္အဆိုင္ ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးမည္ဟု သိရသည္။

ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ဆင္းကဒ္ကုိ ၁၅၀၀က်ပ္ ၀န္းက်င္ျဖင့္ လည္းေကာင္း ၊ ဖုန္းေခၚဆုိခကုိ တစ္မိနစ္လွ်င္ ၂၅ က်ပ္ေအာက္ျဖင့္ ၀န္ေဆာင္မူ ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုအခ်ိန္ထိ ဖုန္းေဆာင္ခ ေတြကုိ အသိအက် သတ္မွတ္ ေပးထားျခင္း မရွိေသာ္လည္း အနည္းဆံုး ေစ်းႏႈန္းျဖင့္ ၀န္ေဆာင္မူ ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Pages