World Business

အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ား၏ စစ္အင္အား အဆင့္အတန္း

Global Fire Power (GFP) မွ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္အတြက္ ကမၻာ့ႏုိင္ငံ ၁၂၆ ႏုိင္ငံတုိ႔၏ စစ္အင္အားကုိ သတ္မွတ္ခဲ့ရာ အေရွ႕ေတာင္အာရွမွ ႏုိင္ငံ ၉ ႏုိင္ငံပါဝင္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံက ကမၻာ့စစ္အင္အားအႀကီးဆုံးတြင္ အဆင့္ ၃၃ ရွိကာ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ အဆင့္ ၄ ရွိသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ စာရင္းတြင္ ဘ႐ူႏုိင္းႏွင့္ အေရွ႕တီေမာကုိ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပမထားေပ။

ေပါင္ ၁၁၆ သန္း ေငြေၾကးခ၀ါခ်မႈတြင္ ပါ၀င္ခဲ့သည့္ ႐ုရွားေက်ာင္းသူ

႐ုရွားရဲတပ္ဖဲြ႔သည္ လူမႈကြန္ရက္မီဒီယာ ဓာတ္ပံုမ်ားမွတဆင့္ ႐ုရွားေငြ ႐ူဘယ္ကိုးဘီလီယံ (ေပါင္ ၁၁၆ သန္း ေက်ာ္) ကို ႐ုရွားမွ တရားမ၀င္ ေရႊ႔ေျပာင္းမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႐ုရွားေက်ာင္းသူတစ္ဦးကို ေျခရာခံမိခဲ့ၿပီး ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။

အသက္ ၂၂ ႏွစ္အရြယ္ရွိ ၄င္းေက်ာင္းသူသည္ ယခုအခါ ထိန္းသိမ္းခံထားရၿပီး ၄င္းအမႈတြင္ သံသယရွိသည့္ လူ ငါးဦးတြင္ တစ္ဦးအပါအ၀င္ျဖစ္သည္။ ၄င္းတို႔ပါ၀င္သည့္ ေငြေၾကးခ၀ါခ်ခဲ့ေသာ ဂိုဏ္းသည္ ဘဏ္စာရင္းမ်ားစြာမွေန၍ ေငြသန္းႏွင့္ခ်ီၿပီး လႊဲေျပာင္းခဲ့သည္ဟုဆိုသည္။