က်န္းမာေရးအာမခံလုပ္ငန္းမ်ား ၂၀၁၄ မတ္လမွ စတင္ႏိုင္ေတာ့မည္

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ က်န္းမာ ေရးအာမခံႏွင့္ ပါတ္သတ္သည့္အာမခံ လုပ္ငန္းမ်ားကို၂၀၁၄ခုႏွစ္မတ္လမွ  စတင္၍ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ဖြင့္လွစ္ နိုင္ရန္ အတြက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဘ႑ေရး၀န္ ၾကီးဌာနဒု၀န္ၾကီးေဒါက္တာ ေမာင္ေမာင္ သိမ္းကေျပာသည္။

“က်န္းမာေရးအာမခံဆိုတာက အမ်ိဳးအစားေတြ အမ်ားႀကီးရွိေပ မယ့္အၾကမ္းမ်ဥ္းေျပာရရင္တစ္မ်ိဳးက ေဆးရံုတက္စရိတ္ေပး တယ္ဆိုပါစို႔၊ သတ္မွတ္ထားတဲ့ေရာဂါေတြထဲမွာ မွ ေဆးရံုတက္ရျပီဆိုတစ္ေန႔ကိုဘယ ္ ေလာက္ဆိုၿပီးေတာ့ပံုေသေပးတာရွိ သလို၊ဒီထပ္ျမင့္တဲ့က်န္းမာေရးအာမခံ ဆိုေဆးရံုတက္စရိတ္ အျပင္ေဆးကုသတဲ့ စရိတ္ေပးျခင္းကို ဆိုလိုပါတယ္”ဟု ဘ႑ေရး၀န္ ၾကီးဌာနဒု၀န္ၾကီးေဒါက္ တာေမာင္ေမာင္သိမ္းကရွင္းျပသည္။          

 က်န္းမာေရးအာမခံလုပ္ငန္းအေနျဖင့္ အနိမ့္ဆံုး အဆင့္မွာေဆးရံုတက္စရိတ္အ ျပင္ေရာဂါတစ္ခုျခင္းအလိုက္ကုန္ က်စရိတ္မ်ားကိုပါေပးေဆာင္ သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္းနွင့္အေသးအဖြား ထိခိုက္မွဳမ်ားကိုမူကာယကံကိုတိုင္က်ခံရ မည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ၀န္ႀကီးမွ ဆက္လက္ ရွင္းျပသသည္။                       

အဆိုပါက်န္းမာေရးအာမခံလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္နိုင္ရန္အတြက္မွန္ကန္သ ည့္ က်န္းမာေရးသတင္းအခ်က္အလက္ မ်ားရရန္အထူးလိုအပ္ေၾကာင္းႏွင့္ယင္း က်န္းမာေရးအာမခံလုပ္င န္းမွာလူလတ္ တန္းစားနွင့္ေအာက္ေျခလူတန္း စားအ တြက္သာအဓိကထားလုပ္ေဆာင္ျခင္း ျဖစ္ ေၾကာင္း၄င္းကရွင္းျပသည္။                         

 “ေဆးကုသစရိတ္ေတြၾကီး ျမင့္လာတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ျပည္သူေတြ အေနနဲ ့အခက္အခဲရွိလာနိုင္ပါတယ္။ခ်မ္းသာတဲ့သူေတြကႏိုင္ငံျခား မွာသြားကု မွာျဖစ္နုိင္ေပမဲ့အလယ္အလတ္နဲ ့အျခားျပည္သူေတြအေနနဲ ့ကသြားကုနိုင္ ဖို့မျဖစ္နိုင္ပါဘူး”ဟု ၀န္ႀကီးက ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့ သည္။

Category: 

Share