ဓါတ္ဆားမ်ား အလြန္ကၽြံ ေသာက္ေသာအခါ

ယခုရာသီမွာ ကေလးမ်ား အတြက္ ၀မ္းပ်က္၀မ္းေလွ်ာ ေရာဂါေတြ ျဖစ္ပြားမႈမ်ား ေနတဲ့ အခ်ိန္ ကာလပါပဲ..။ ၀မ္းပ်က္ၿပီ.. ၀မ္းသြားၿပီေဟ႔ ဆိုတာနဲ႔ ဓါတ္ဆား တိုက္ရမယ္ ဆိုတာကို မိခင္တိုင္း သိထား ၾကပါတယ္၊ အဲ့ဒီမွာ ဓါတ္ဆားကို ဘယ္လို စနစ္တက် တိုက္ေကၽြး ရမယ္ဆိုတဲ့ အသိကိုေတာ့ မိခင္တိုင္းက သိထားပါမွ တန္ေဆး လြန္ေဘး အျဖစ္ေတြကေန ကင္းေ၀းႏိုင္မွာမို႔ ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။

ဓါတ္ဆားအလြန္အကၽြံမတိုက္ပါနဲ႔...
    (၁) မလိုအပ္ပဲနဲ႔ ဓါတ္ဆား ေတြကို အလြန္အကၽြံ တိုက္တဲ့အခါမွာ အသက္ ဆံုး႐ံႈးတဲ့ အထိ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဓါတ္ဆားက အသက္ကို ကယ္ႏိုင္သလို အသံုးမ်ားလွ်င္ အသက္ကိုပါ ဆံုး႐ႈံး ႏိုင္ပါတယ္။
    (၂) ဓါတ္ဆားကို ကိုယ္ပူ႐ံု ႐ိုး႐ိုးဖ်ား႐ံုနဲ႔ အလြန္အကၽြံ မတိုက္           မိပါေစနဲ႔ ..မလိုအပ္ပဲ ဓါတ္ဆားကို အလြန္အကၽြံ ေသာက္မိတယ္ဆိုရင္။ ကိုယ္ထဲက ဓါတ္ဆားကို ျဖည့္သလို မျဖစ္တဲ့ အျပင္ ရိွၿပီးသား ဓါတ္ ဆားကိုပါ ဆံုး႐ႈံးေစ ႏိုင္ပါတယ္။
    (၃) ဓါတ္ဆားကို ေဖ်ာ္တဲ့အခါ ဓါတ္အထုတ္ေတြမွာ ပါတဲ့ အညြန္း အတိုင္း ဥပမာ-ေရ တစ္လီတာနဲ႕ ေဖ်ာ္ခိုင္းရင္ တစ္လီတာနဲ႔ပဲ ေဖ်ာ္ပါ ပိုမေဖ်ာ္ပါနဲ႔။
    (၄) သၾကားထည့္ မေဖ်ာ္ပါနဲ႕ အထူး သတိျပဳသင့္တဲ့အ ခ်က္တစ္ခ်က္ ရွိပါတယ္၊ ကေလးက ဓါတ္ဆား ေရကို မခ်ိဳလို႔ မေသာက္တာ ဆိုၿပီး ကိုယ့္သေဘာနဲ႔ကိုယ္ သၾကား ထပ္ထည့္တာ မ်ိဳးေတြ မလုပ္ပါနဲ႔။ ဓါတ္ဆား မခ်ိဳ႕တဲ့ပဲ ဓါတ္ဆားကို ေရေသာက္သလို ကေလးငယ္ကို မတိုက္သင့္ပါဘူး။

 

Category: 

Share